neljapäev, 22. november 2007

IMIKUTOIT VIINAST OHTLIKUM!


Riigikogu asub menetlema majandusministeeriumi kõpitestud uut reklaamiseadust. Siinkohal peatun alkoholil ja selle reklaamil. Jätkuvalt ollakse ka selles tekstiski arusaamal nagu alkohol on täiesti tavaline kaup, mida on tootjal igati õigus reklaamida... Püüan selle reklaamiseaduse enese ülesehitusest lähtuvalt näidata kui silmakirjalik see väide seaduseteksti koostajate enesegi loomingu tõttu paistab.


3. Peatükk: KAUBAD JA TEENUSED, MILLE REKLAAM ON KEELATUD


§ 14. Advokaadi ja vandetõlgi reklaam


(1) Advokaadil, advokaadiühingul ja vandetõlgil on keelatud end ja oma tegevust reklaamida. Advokaati ja advokaadiühingut käsitatakse advokatuuriseaduse tähenduses ning vandetõlki käsitatakse vandetõlgi seaduse tähenduses.


See on ka mõistetav...sest kust võetaks need advokaadid, kes juhul kui reklaam ei vasa ootustele ja on üle bluffitud leida need advokaadid, kes seda asja klaarima hakkavad...enamgi veel: advokaadi juurde juhatab inimest VAJADUS! mitte soov ja huvi proovida soostuks uut advokaaditeenust.


§ 15. Notari ja kohtutäituri reklaam


(1) Notaril ja kohtutäituril on keelatud end ja oma ametitegevust reklaamida. Notarit käsitatakse notariaadiseaduse tähenduses ning kohtutäiturit käsitatakse kohtutäituri seaduse tähenduses.


Seegi põhimõte on igati arusaadav...kujutate reklaami: "Meie büroos lühimad järjekorrad Põhja Eestis ja kahe tehingu tegijale kolmas poole hinnaga!"...pealegi, ka notari juurde minnakse eelkõige VAJADUSEST!


§ 16. Patendivoliniku reklaam


(1) Patendivolinikul ja patendivoliniku äriühingul on keelatud end ja oma tegevust reklaamida. Patendivolinikku ja patendivoliniku äriühingut käsitatakse patendivoliniku seaduse tähenduses.


No ei kujuta ette..."Teeme ka kehvematest ideedest säravad patendid!"...ja siin täpselt sama lugu...patendivoliniku juurde viib inimest VAJADUS! Inimesed suitsetavad, tarbivad nii nuusk- kui närimistubakat samuti oma isiklikust väljakujunenud VAJADUSEST ja HARJUMUSEST...ja nagu näha on see piisav, et inimene leiaks tee tubaka juurde. Teda pole vaja sinna juhatada.


Nii on see kirjas ka reklaamiseaduse eelnõus:


§ 17. Tubakatoote reklaam (1) Tubakatoote reklaam on keelatud. Tubakatoodet käsitatakse alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse tähenduses.


Nii on keelatud ka narkootiliste ja psühhotroopsete ainete reklaam, tervishoiuteenuste ja kunstliku viljastamise reklaam...viimaste juurde minnakse ju täpselt samal moel: VAJADUSEST!


§ 23. Imiku piimasegu reklaam


(1) Imiku piimasegu reklaam on keelatud....


...seegi on mõistetav, et vanemad ei hakkaks katsetama oma väikelastel, milline puru paremini piimaasendajaks sobib. Parimini sobibki rinnapiim ja soovituse selle puudumisel midagi muud kasutada peaks loomulikult tegema asjatundja.


§ 25. Sugulise kire rahuldamiseks pakutavate teenuste reklaam


(1) Sugulise kire rahuldamiseks pakutavate teenuste, sealhulgas prostitutsiooni reklaam või sellistele teenustele viitav reklaam on keelatud


.... no siingi pole kahtlust...sugulise kire rahuldamiseks erinevaid teid ja neidki käikase selgest VAJADUSEST lähtuvalt, mitte reklaamide juhtatult sunatult. Ja nüüd...selel asemel, et täpelt samast loogikasdt lähtuvalt panna seadusse lihtne punkt:

ALKOHOLIREKLAAM ON KEELATUD

...on seal terve rida mööndusi ja selgitusi (eks lugege ise). Kindlasti peaks olema kätte saadav tehniline ja füsioloogiline teave alkoholi ja erinevate alkohoolsete jookide kohta. Udutada aga, et alkoholireklaam aitab paremini ja tervislikumalt viinakraami valida on pehmelt öeldes pentsik. Inimene leiab tee viinani samadel alustel nagu rahuldab oma sugukirge või leiab sobiliku advokaadibüroo.


Viin, naised-mehed ja advokaadid peavad lihtsalt olemas olema...ega reklaamitööstuse asi pole nende juurde teed juhatada ja riigi asi pole seda tegevust toetada või soosida. Kogemustega rajaleidja leiab viinani tee sõltumatult reklaamist ja seda teab nii viinatootja kui reklaamitööstur. Alkoholireklaam aga ahvatleb seda rada avastama just noori. Kliente tuleb maast madalast koolitada ja sõltuvaks muuta...märkide kaudu. Ja ega siis reklaamiseadus siingi mingit hinnaalandust ei tee: Alkoholireklaam välireklaamina onn keelustatud sellise punktiga seaduseelnõus: "12) välireklaamina, välja arvatud vähese etanoolisisaldusega alkohoolse joogi välireklaam" Alkoholireklaami keelamine muudaks viinavaliku vaesemaks ja lakkaks olemast üks teeviit lastele. Mõju ei näeks me loomulikult kohe homme vaid ehk pikema aja jooksul...noo 10-15 aasta jooksul.

Ma ei ole seda meelt, et alkoholitootjate lobby ja korruptiivsus oleks selle seaduseelnõu taga. Asi on ilmselt palju lihtsam: meil ära tarbitav 6-11 liitrit puhast alkoholi inimese kohta aastas tähendab korralikku piirituselembust kogu ühiskonnas. Joomiseks on vaja ju mingit ettekäänet. Kui enam muid ettekäändeid...paha tuju, hea tuju, lapse sünd, töökaaslase surm jne jne...enam pole siis kõlbab selleks ettekäändeks ka nähtud viinareklaam. Olgu siis teadlikult või alateadlikult.

Süsteemse viinajoomise vähendamise kava alus saabki olla komplekkssus ja ulatuslikkus. Vähendagem siis neid ettekäändeid...ka viina kohta käivate reklaamisõnumite ärakaotamisega. Nagu seda saab teha ka sportimisvõimaluste ja huvitegevuste lisamisega. Nagu seda saab teha ka arukama planeerimisega, et inimesed ei peaks stressitektivalt päevast päeva liiklusummikuis oma ajast paar kolm tundi kütusepõletamisele pühendama.

pühapäev, 18. november 2007

Riiklik munatoetus: 500 krooni muna!


Oleks ju positiivne uudis igale kui kanafarmerile...see teade, et nüüd makstakse munade eest 500 krooni tükist. Kui hakata lähemalt uurima selgub, et selliseid mune ostetakse kokku üle riigi vaid 100 tükki aastas. Sellisel puhul võiks munatoetus olla isegi 1000 krooni! Või isegi rohkem!

Minu jutt tuleb aga hoopis Juhan Partsi kolmanda lapse seadusest. Niipalju, kui sellest on ajalehtedest lugeda, me sellst ju ka teame. Sellist seduseelnõu veel pole.
See on loomult sarnane Roheliste poolt valimiste eel välja käidud kodukavaga. loodetavalt see innustas ka Partsi oma kava looma kuid kurb, et see innustus oli mõnevõrra ühekülgne. Või on hoopis lähtutud õhukesest rahakotist...sellest ka see munajutt...et kui kõik ei saa siis saagu vähesed aga et see väheste saak olgu siis vormilt rikkalik. Kuhu aga jääb sel juhul vajadus kodanikke võrdselt kohelda?

Siinkohal veelkordselt kodukava põhialustest, mida ja kuidas see toetama pidanuks Roheliste kodukava alusel:

1. Oleksid olnud toetatud suuremad leibkonnad: sõltumata asjaolust, kas sama katuse alla on koondatud suur hulk lapsi või lapsi koos pere vanemate ja vanavanematega on tegu igatahes majandusliku sammuga. Seda seetõttu, et eraldi elamine (kui jutt on näiteks täiskasvanute vanematest või vanavanematest) on kulukas ja kulukas ka sotsiaalhoolekandesüsteemile. Samas: suure pere puhul ei ole mingilgi moel õigustatud lähtumine "värskelt" sündinud kolmandast lapsest. See on seaduseplaani see osa, mis ütleb, et toetuse saaja perre peab olema just sündinud "kolmas" laps...seda, nagu ma avalikest selgitustest olen aru saanud, kas siis kui peres juba on 3, 4, 5 või enamgi last...värske imik on möödapääsmatu eeldus.

2. Nagu loetust aru saan ei seata rajatavale või laiendatavale kodule mingeid tehnilisi ega energeetilisi nõudeid...ometi on vajadus vähendada elukeskkonna energiakulutusi üks kesksemaid ülesandeid, mis majandusministeeriumi ees seisab. Just kodu energiakulutused...lisaks siis suuremale leibkonnale...peaksid olema eesmärkideks, mida mistahes kodutoetustega saavutada.

Värskelt kolmanda lapse ilmale toonute krediidivõime suurendmaine on majanduslikult üsna mõistetav: lisaks ju sellele, et kolmandatele lastele ei pruugi jätkuda kodus tube väheneb ka sellise pere tarbimisvõime. Hoop sisetarbimisele on aga hoop meie majandusele...sest vaid sisetarbimisest see ju enamjaolt koosnebki. Laenupõhisest sisetarbimisest. Ja selles seoses on paljunejate krediidivõime säilitamine tõepoolest ülioluline.

Roheliste kodukava oli aga üles ehitatud sellele, et ahvatleda leibkondi looma (ehitades või renoveerides) ka energiasäästlikke kodusid...selliselt, et riikliku toe abil muutuks ka kasutatava elamistehnoloogia iseloom. Energiat säästvamaks ja selle kaudu ka inimest ennast säästvamaks.
Roheliste kodukava oli universaalsem nähes ette riikliku toetuse rajatud (nagu öeldud, kas siis ehitaud või renoveeritud) kodule, nii, et toetakse teatud põrandapinna ruutmeetrite arvu iga pereliikme kohta juhul kui loodud hoone toimib (tõestatult!) näiteks viie aasta jooksul nendesse energiasäästu raamesse mahtuvalt...ja selles loomulikult ka reaalselt see elatakse.
Selline lähenemine annaks majandusministeeriumile lisaks võimalusel toetada demograafilist kosumist toetada ka sisuliemalt energiasäästu. Miks energiasäästu, sest tagasihoidlikult viib iga 5 dollarit naftahinna tõusu Eestis välja 1 miljardit krooni aastas! See väliskaubandusdefitsiit häirib meie majandust nagu kahandavad ka suurte kütte ja elektrikuludega kodud seal elajate rahakotti.
Kui see "kolmanda lapse seadueks" kutsutud plaan pole veel lõpuni valmis, siis on mu tagasihoidlik pakkumine siinkohal, et ehk õnnestuks seda veidi toimivamaks ja inimesi võrdsemalt kohtlevamaks veel muuta. Rohelised oleksid kindlasti valmis oma tuge pakkuma selgitamaks, mida täpselt me oma kodukava välja töötades mõtlesime. Ja see mõte oli suunatud nii suurtele peredele kui energiasäästule....kokku hoidmisele ja koos olemisele ning kokkuhoidmisele.
Eks jään siis ühenduse võtmist ootama...et olla nagu kord ja kohus kaastaud.

Siinkohal väljavõte Isamaa ja ResPublica liidu deklaratsioonist Eesti tulevikuvaade: "...Teiseks kodanikuühiskonna ülesehitamise printsiibiks on kaasamine. Mäletame missugust rolli mängisid laulva revolutsiooni ja sellele eelnenud IME perioodi ajal loomeliidud, teadlaste ühendused, kutseühingud jt kodanikuühiskonna institutsioonid.....Vältimaks võimukeskseid otsuseid tuleb otsustusprotsessi nii seaduste ettevalmistamise kui ka täidesaatva võimu teostamise tasemel oluliselt suuremal määral kaasata Eestis olemasolevat oskusteavet ja ekspertiisi..." Tõsi see pole küll Juhan Partsi kirjutatu vaid Jaak Aaviksoo allkirjaga tekst.