laupäev, 26. veebruar 2011

Ootan EMORilt ja BNSilt korrektsemaid mõõtmistulemusi

Täna kirjutasin BNSi ja EMORi juhtkonnale kirja, kus palun täpsustada nende mõõtmistulemusi seotult erakondade toetusega ning lisada neile nii kümnendkoht kui vea ulatus.
See oleks igati korrektne sest mitahes teaduslikule käsitlusele apelleeriv müütmis või hindamismeetod peab sisaldama ka võimalust kirjeldada mõõtmisvea ulatust.

Kiri ise on selline:

Lugupeetud EMORi ja BNSi esindajad.

Pöördun teie poole järgmise palvega.
Nimelt on BNS tellinud ja TNS EMOR avaldanud erakondade toetusprotsente, mis on saadud küsitluse tulemusena.
Iga mõõtmine, isegi selline loendamine, nagu viiakse läbi erakondade toetusprotsente uurides, sisaldab mõõtmisviga.
Viga, mis on andmete ja meetodi iseloomust lähtuvat arvutatav.

Mistahes mõõtmistulemusi on alati korrektne avaldada koos mõõtmisvea äratoomisega ning juhtudel kui mõõtmise iseloom seda nõuab ka vajaliku hulga koma järel olevate kohtadega.
Kuna 800 valimi puhul on üks inimene vastav 0,125% on ilmselt korrektne avaldada uuringutulemused kui need pretendeerivad teaduslikule mõõtmisele, ka vähemalt kümnendkoha täpsusega.

Käesolevaga kutsungi teid üles esitama andmed ning arvutus- ja mõõtmistulemusi teaduslikus mõttes korrektselt ning esitama erakondade toetusuuringu tulemused vähemalt kümnendkoha täpsusega ning mõõtmistulemuste puhul näitama ära ka vea (näiteks standardhälbena).

Lugupidamisega
Marek Strandberg
55520108