reede, 26. oktoober 2007

Tuulevale ÄripäevasEks ajakirjanikud tuginevad oma allikatele ja arusaamadele. Sageli juhib "allikas" tähelepanu sootuks mujale kui vaadata tasuks. Nagu mustkunstiski: kui teie arvate, et trikki tehakse on see tegelikult juba sündinud. Nagu sünnib päevast päeva raske tööna ka arusaam, et tuulenergia on kulukas, kallis ja keskkonnavaenulik. Selmet vaadelda tühja ämbrit võiks ehk vaadata allika tühja pead!

Pisikestest valedest koguneb suurem. Lõpuks saab neist eelarvamus. 26 oktoobri 2007 Äripäeva artiklis "Unustage lumi, tulemas on viinamarjad" kirjutab autor: "Võtame näiteks tuuleenergia. Tuulegeneraatorite ehitamiseks, püstipanemiseks ning tööshoidmiseks on kulutatud energiat kordades rohkem kui nende eluaega vaadates tagasitootmisele kuuluv hulk."

See on aga vale. Kirjutasin sellest ka loo auorile. Ajaleht sai mult sellise kirja:

Tervist....

Väidate oma artiklis "Unustage lumi, tulemas on viinamarjad", et:
"Võtame näiteks tuuleenergia. Tuulegeneraatorite ehitamiseks, püstipanemiseks ning tööshoidmiseks on kulutatud energiat kordades rohkem kui nende eluaega vaadates tagasitootmisele kuuluv hulk."

Nimelt on tuulegeneraatori, mille võimus on 3MW kogumass umbes 500 tonni ja 400 tonni sellest moodustavad mast ja vundament.
Masti ja vundamendi eluiga on kokku ehk ca 60-80 aastat: toris võib masti eluea jooksul vahetada nii mõnegi tuulegeneraatori. Generaatori enese eluiga on ca 25 aastat.

Nüüd teie kummalise väite juurde.

Tuulegeneraatoris kasutatavate materjalide valmistamise ja töötlemise koguenergiakulu on ca 40 MWh/t
Nii on vunvamendi (ca 250 tonni), mis valmistatakse peaasjalikult raudbetoonist valmistamiskulu mitte üle 25 MWh/t ning terasmastil mitte üle 30 MWh/t

Seega:
Vundamendi loomise energiakulu= 25 MWh/t x 250 t = 6250 MWh (vastab umbes 625 tonnile naftale)
Masti loomise energiakulu = 30 MWh/t x 150 t = 5250 MWh
Generaatori osa valmistamise energiakulu = 45 MWh/t x 100 = 4500 MWh

See teeb siis kokku 16 000 MWh, mis vastab umbes 1600 tonnile naftale.

Selle energia tootmiseks kulub tuulikul, mille võimus on 3 MW (enam vähem selle tuuliku komponentide massid on siin kirjeldatud) eeldusel, et energiatootmiseks maksimumvõimusel on kasutada 35% koguajast (avamereolukord) järgmine ajahulk:

Tuuliku aastatoodang (MWh-des) = 3 MW x 365 x 24 x 35% = 9200 MWh
Aeg, mille jooksul tuulik toodab energiakoguse, mis selle valmistamiseks on kulunud = 16 000 MWh / 9200 MWh = 1,7 aastat

Tuuliku eluiga kokku on aga vähemalt 25 aastat...pealegi kestavad mast ja vundament pikemat aega.
Nii toodab üks tuulik kogu oma 25 aastase eluaja jooksul ca 230 000 MWh elektrienergiat ja kui arvestada sellest maha selel valmsitamiseks kulunud energiahulk siis vastab tuuliku nö lisaaks toodetud elektrienergia hulk umbes 22 tuhandele tonnile naftale.

Kui ka eeldada, et tuulik töötab kehvemates tuuleoludes ei kasva tagasitöötamise aeg ligilähedalegi tuuliku 25 aastasele elueale.

Hea ajakirjanik. Seda arvutust aluseks võttes julgen väita, et te olete oma väitega eksinud ning avaldanud ajakirjanduses valeinformatsiooni ning palun, et te oma eksimusest ka samal teel teataksite.
Te olete kõnealuse väite esitanud mitte viitena vaid enese väitena.


Kui te lähtute oma erialalises tegevuses Eesti ajakirjanduseetika koodeksist (EAK) siis soovin, et avaldaksite eksliku väite ilmumise tõttu ka asjakohase paranduse (EAK: 5.3. Ebaőige informatsiooni ilmumise korral tuleb avaldada parandus).

4 kommentaari:

Anonüümne ütles ...

Lugesin siis toda Äripäeva artiklit. Võtab ikka ohkama küll...

Tegemist on inimesega, kes on valinud osapoole mõnesugustele abstraktsetele maailmavaatelistele alustele tuginedes ning ei oma võimet kriitiliselt hinnata teemakohaseid väiteid ja ilmselgelt tõesti ei tunne huvi allikate vastu. Tuleb tunnistada, et ka "rohelise" klanni hulgas leidub samasuguseid tunde-inimesi, kelle jaoks kogukondlik väärtus-süsteem annab juhised ning seisukohad tuletatakse sellest väärtus-skaalast ilma märkimisväärse analüüsita. Ja kui ma väga lõpuni aus olen, siis olen seda viga ka ise teinud. Ma arvan, me kõik oleme.

Seepärast on oluline mitte väga kurjaks saada selliste seisukohtade avaldamise korral. Eelkõige tuleb ausalt tunnistada sarnase üldinimliku tendentsi olemasolu mistahes maailmavaate (eelkõige ka endale olulise maailmavaate) pooldajate hulgas ning teha vaid ühte: selgitada, selgitada, selgita.

Anonüümne ütles ...

kui on ajaleheartikkel siis võiks sinna ka linkida ...

Anonüümne ütles ...

Eks sama öeldakse ka päikesepatareide kohta. Tegelikkuses hakkab uute, nanotehnoloogias thin-film päikesepatareide tootmiseks kulunud energiahulk juba lähiajal tagasi tilkuma 3-4 kuu jooksul.

Anonüümne ütles ...

Huvitav, aga kes tegeleb Eesti tuulikute hooldusega ja remondiga? Kes tellib varuosi ja kuhu lähevad vanad osad?