Laupäev, 10. november 2007

Kanad auku...kas on turvaline?


Teade, et hukatakse ca 400 tonni kanu ja need maetakse...põhjuseks Newcastle'i tõbi...pani sagedamini helisema mu telefoni. Murelikud inimesed küsisid, miks ei käidelda neid surnud kanu Väike Maarja jäätmekäitlustehases ja kas kanade matmine kujutaks endast ohtu muudele lindudele? Küsisin asjakohast teavet kirja teel nii Harjumaa Keskkonnateenistusest kui Veterinaar- ja toiduametist. Eile helistas mulle Veterinaar ja Toiduameti juht Ago Pärtel, kes selgitas matmise põhjusi:
1. Maetakse peaasjalikult seetõttu, et Väike Maarja tehas pole suuteline käitlema sedavõrd suurt kogust (400 tonni) hukatud loomi
2. Matmiskoht on kaetud vähemalt meetripaksuse mullakihiga.

Lootus on, et niiskes pinnases käivituvad lagunemisprotsessid, mis hoiavad linnud viiruse jaoks hävitava ja piisavalt kõrge temperatuuri juures. Vestluse käigus pakkusin välja, et selle veendumuse suurendmaiseks, et temperatuur tõepoolest tõuseb tuleks paigutada matmispaika andmekogujatega termomeetrid ning igaks juhuks varustada matmispaik ka torusüstemiga, mille kaudu oleks võimalik juhul kui lagunemisprotsessid pole piisavad, lisada sellesse vett. Samuti soovitasin paigutada matmispaika sellised mõõtekaevud, mille kaudu oles võimali võtta proove, et hinnata viiruse elujõulisust või olemasolu.
Üleilmses toiduäris osalejatena on ilmselt ka tulevikus karta samalaadseid hädasid ja selleks puhuks oleks mõõtmistulemustega kinnitatud kogemus hukatud loomade-lindude kohta igati kasulik. Newcastle'i haigus mõjub tugevalt vaid lindudele. Seda tõbbe tekitav viirus kutsub inimestel esile silampõletikku ning tekitab gripile lähedasi sümptomeid.

2 kommentaari:

Anonüümne ütles ...

Väga õiged küsimused .lisaks veel tehakse nägu nagu mädanevatest laipades ei nõrguks laibavedelik ja alla poole vajub muu mass pinnavette .ja kijndlasti ei ole äärepoolsel laibakuhjadel sellist temperatuuri mis hävitaks viiruseid .
Seega täielik mõttevaegus.
Pealegi on alati mõistlik ohuallikaid hajutada .
Seega neid kanu tuleks matta paljudesse kohtadesse, väikestes kogustes. Arusaamatu on, miks neid ei kasutasta rebaste ning karusnahksete loomade toidukd.
Nii kui nii nende toitu keedetakse .

Marek ütles ...

Toiduks ei saa viirusnakkuses kanu kasutada kuna see viirus on küllalt elujõuline ja võib toiduahela kaudu jõuda taas lindudeni.
Ago Pärteli väitel on tegemist vana prügilga, millel loodetavalt on ehk olemas ka mingi põhjaisolatsioon kaitsmaks põhjavett.