Pühapäev, 22. veebruar 2009

Eestis on juba kaks tuumajaama...neist piisab!


Pildil: Klaipeda maasoojusjaam. "Ainult" 1,2 km sügavusest puuraugust saadakse 38 celsiuse kraadist vett. Tegemist on kaugküttevõrku soojust tootva jaamaga, mille koguvõimus on 18-23 MW ning maasoojust on selles 14 MW. Kordi sügavamatest puuraukudest saab aga oluliselt kõrgema temperatuuriga vett-auru ning seda ka geoloogilistest anomaaliatest (kuhu on Klaipeda maasoojusjaam rajatud) eemal

Nagu oleme kuulnud valib Eesti energia juba asukohta võimalikule Eetsi tuumjaamale. Nagu ikka pole selles osas selget kokkulepet ja võimalus muutuda Eesti tuumaenergiakuningaks huvitab peale Eesti Energia veel mõnda teistki inimest.
Igatahes on elanikud juba paanikasse aetud, et kas tõesti nende koduvalda tuleb tuumareaktor.
Juba kostuvad aina jõulisemalt poliitilisedki hüüatused, et ilma tuumajaamata vaat et pole meil varsti vabadustki ja kes teab veel mida. Ja mis peamine: odav elekter on õnne alus...aga meil on olnud ju aastakümneid odav elekter...ja pange tähele õnn on tänaseks kadunud või kadumas vaatamata odaale elektrile.

Tegelikult on Eestis juba kaks tuumjaama, mille laiem kasutussevõtt oleks igati õigustatud.
Üks neist jaamdest on koguni termotuumajaam ja see on loomulikult Päike.
Teine tuumade lõhustumisel põhinev tuumjaam paikneb otse meie jalge all...6000 km sügavusel ning toimib ohutuimal moel kuidas Maal on üldse võimalik tuumade lõhustumist ette kujutada. See on meie Maa tuum.

Mõlemat energiavoogu on võimalik nii Maal kui Eestis eraldigi kasutada.
Päikesekollektoritega on Eesti oludes soe vesi ja vajaminev küte kogutav nii eramajadesse või korrusmajadesse kevadest sügiseni. See vähendab märkimisväärselt kütuste (nii fossiilsete kui taastuvategi) kasutust.

Ja nüüd maasoojuse kasutamise juurde. Jutt ei ole siinkohal tavalistest soojuspumpadest, mida eramajade aiast toasooja võtma pannakse. Üle maailma tehtud geoloogilised uuringud viitavad, et just süvapuuraukudest (5-10 km) võib väga erinevates geoloogilistes piirkondades ammutada energiat ka elektritootmiseks. Loetakse piisavaks kui suudetakse saada juba üle 110 celsiuse kraadi auru et käivitada vastavaid turbiine elekltritootmiseks.

Ega me täna seda täpselt ei tea kui palju ja millist energiat meil maakoorest võtta oleks. Sügavaim Eesti puurauk küünib 800 meetrini aga arvatakse, et ka selline sügavuseni on meie aladel muistne mandrijää maakihid alal jahutanud.
Eesti geoloogide hinnangul on vaja teha ca 2,5 km sügavusi puurauke 3-4, et välja selgitada siinne maasoojusvõimekus.
Maailma kogemusele tuginedes oleks 1000-1500 MW koguvõimusega maasoojusel elektrijaamad meie oludes võimalikud. Selleks on vaja aga teadmist. Uut teadmist.
Enne kui hakkame looma kolmandat tuumajaama võtkem kasutusele need kaks looduslikku jaama, mis meil siin juba kasutamiseks valmis on.

Ja loomulikult pakub alati huvi ju taas energia hind. Kui sobiliku temperatuuriga soojus on kätte saadav 4-5 km sügavuselt siis 5 MW elektritootmise võimusega maasoojusjaamast tulev elekter maksaks (koos investeerimis ja hoolduskulude arvessevõtmisega) 6-7 ameerika senti kWh. Aga tehnoloogiad ju arenevad. Lisaks muidugi annaks süvamaapõue uuringud meile hoopis uue ettekujutuse Eesti süvamaavaradest. Räägitakse, et mõnes Eesti piirkonnas olevat leitud kaasmineraale, mis tavaliselt esinevad koos teemanitega!

19 kommentaari:

janika ütles ...

Ei saa h"asti artiklis kirjeldatud puuraukude eesm"argist aru, kas maas"ugavuses temperatuuri m'o'otmine v'oi teemantide otsimine... kui mitu puurauku oleks Eestis vaja teha... p"arast on nagu oleks terve Eesti mutt "ules kaevanud.
P"aikese-energia on juba maailmas kasutatav ja laialt arenev, aga kas ja kui pika-aja peale tasub Eesti pilvises kliimas p"aikese paneelide paigaldamine "ara n"aiteks eramaja puhul?

Anonüümne ütles ...

ega vist lihtsamalt so saa kirjutada. kurb, et eelkommenteerija sest aru ei saa. selgitan siis: syvapuuraugust saab energiat millest on voimalik toota elektrit. artikkel selgitab et eesti syvageoloogia vajab uurimist nagu sedagi, st kevadest sygoseni on meil piisavalt valgust et sooja toota. päike paistab ka labi pilvede ja seegi valgus muutub soojuseks. kust tulevad need kirjutavad jaanikad kell koht oleks kookipingis looduse lihtsaid pohitodesid oppides.

Sander ütles ...

Oleksin tänulik hr Strandbergile mõnede linkide eest, mis võimaldaksid seda teemat lähemalt uurida, sest minu jaoks seostub geotermaalenegria ainult Islandiga... Oleks ka huvitav teada veel paiku, kus on seda veel maailmas kasutatud (jättes välja vulkaanilised piirkonnad). Tänud ette!

Unknown ütles ...

Argo Jõeleht TÜ geoloogia instituudist on Eesti maasoojust elu aeg uurinud. Äkki oleks paslik tema käest küsida?

Marek ütles ...

Tervist.
Üks viide, mida soovitan on siin:
http://geothermal.inel.gov/publications/future_of_geothermal_energy.pdf

See on üks viimaseid uuringuid ja päris ülevaatlik.
Head lugemist!

Marek ütles ...

Viide ei ilmunud korrektselt...kordan
Maasoojusenergia tulevikust.

janika ütles ...

Esindan pigem tavalist "Eesti" inimest, kes ei tea eriti palju bio-energeetikast... seet'ottu on minu kommentaar pigem sooviga, et Hr.Strandberg seletaks lith-inimesele arusaadaval viisil. Arvan, et tavainimesele seostuvad puur-augud pigem uute kaevandustega, siis oleks teemat vastuseisu ennetamiseks vajalik lihtinimestele arusaadavalt selgitada.(mitte nagu Hiiumaa tuulepargi puhul, et enne "utleme v"alja ja siis hakkame vastuseisu tekkimisel seletust"o"od tegema, aga kes siis enam kuulab...).
Seda tean ma isegi, et p"aike paistab ka l"abi pilvede, kuid m"argatavalt n'orgema tugevusega, seet'ottu on p"aikesepaneelide tasuvusaeg pikem v'orreldes n"aiteks Kaliforniaga ja minu k"usimus endiselt j'ous. Kui n"aiteks p"aikselises Jaapanis on eramajadel p"aikesepaneele n"aha, siis Saksamaal pole siiani n"ainud.

Sander ütles ...

Tarbevee soojendamise jaoks päikeseenergia kasutamine on eestis märtsist septembrini otstarbekas ja mõistlik. Tasuvusajast räägitakse 10-15 aastast, päikesepaneelide elueaks peetakse sellisel juhul umbes 30 aastat. Kortermajades kasutatakse neid lahendusi rohkem, aga ka eramajadesse on see trend vaikselt liikumas, ma olen Tallinnas näinud paari eramaja, millele need on paigaldatud.

Marek ütles ...

Puurauk pole just päris uus kaevandus ning sellega on loomulikult seotud oma riskid, mida tuleb ette näha ja neid vältida. Puurides läbi (kui selline vajadus on) põhjaveekihi tuleb sellise augu servad tihendada jne jne.
Sõltuvalt võimusest on ühe geotermaaljaama juures reeglina 2 korda rohkem avausi energia kättesaamiseks kui vee pealejuhtimiseks. Seda juhul kui ollakse puurinud nn kuiva kuuma kivini (hot dry rock) ja hakatakse Maa tuumanergiat ammutama sealt.
Saksamaal on päikesekollektorid ja isegi elektritoomiseks mõledus paneelid ikka väga levinud. Ma ei tea, kus kandis Janika Saksamaal liikunud on kuid kindlasti ei vasta ta väide tõele.
Enamuste põllumajanudsettevõtete soe vesi toodetakse just päikesepaneelidest ja võimalik, et neid paneele ei kiputa märkama kuna need on küllalt loomulikult arhitektuuri osaks muudetud.

Anonüümne ütles ...

Eramajale päikesepaneelide tasuvus on Eestis majanduslikus mõttes siiski küsitav. Veel paar aastat tagasi ulatus alginvesteering 30k krooni kanti, seda veel siis, kui ise suurema osa tööst tegid. Võimalik, et praegu odavam. Võrdlus Saksamaaga ei ole pädev, laiuskraad mõjutab saadava päikeseenergia hulka siiski oluliselt, seda eriti pimedamal aastaajal. Päikesepaiste kestus eestis, http://www.emhi.ee/index.php?ide=6,299,307 nov-jan on ikka üsna hämar. Jah võtab ka pilves ilmaga, aga talvel on see efekt ikka väike. See ei tähenda, et ma enda majale ei plaaniks paigaldada, aga see ei ole siis mitte majanduslik huvi, vaid võimalus keskkonda säästa põlevkivi kokkuhoiu näol + põhimõtteline huvi kodumasinate vastu.

mellu ütles ...

igatahes on tore, et riigikogu tasandil on keegi kes jagab natuke energiast ja selle tootmisest meid ümbritseva energia baasil.
geoenergia on minuarust ka tulevik, olgugi et see ehk õnne ei too suvalise isiku isiklikku maailma. muide geoenergia kui selline on tegelikult eksisteerind juba maailma algusest ja sellel põhineb elu. mingid tuumajaamad poleks eestis mõeldavad ja kuna riikigogu uuestivalimised toimuvad iga nelja aasta tagant ja tuumajaama know-how ja ka ehitamine on prognooditud 10 aasta peale, siis on valijal siin oma sõna öelda, lausa 2 korda.

mellu ütles ...

igatahes on tore, et riigikogu tasandil on keegi kes jagab natuke energiast ja selle tootmisest meid ümbritseva energia baasil.
geoenergia on minuarust ka tulevik, olgugi et see ehk õnne ei too suvalise isiku isiklikku maailma. muide geoenergia kui selline on tegelikult eksisteerind juba maailma algusest ja sellel põhineb elu. mingid tuumajaamad poleks eestis mõeldavad ja kuna riikigogu uuestivalimised toimuvad iga nelja aasta tagant ja tuumajaama know-how ja ka ehitamine on prognooditud 10 aasta peale, siis on valijal siin oma sõna öelda, lausa 2 korda.

Anonüümne ütles ...

Hr Strandberg, kas Teil abilisi ei ole, kes võiks Teie sõnadele kaalu juurde anda konkreetsete, praktiliste näidete ja arvutustega?

Näiteks, milline näeb välja ja kui palju maksab üks kaasaegne päikesekollektorsüsteem 10-, 30-, 100- korteriga maja jaoks?

Millise suuruse ja võimsusega peaks see olema, et sellest mõistlikku kasu oleks, ja millise ajaga just see konkreetne süsteem ennast ära tasub ? Arvestades mitte ainult süsteemi enda maksumust, paigaldus- ja hoolduskulusid, vaid ka lisanduvaid katusehoolduskulusid?(lamekatusega maja puhul tuleks katusekatte vahetuse ajaks kollektorid ilmselt demonteerida - lisandub ca 2-kordne paigalduskulu)

Kuidagi ei saa uskuda, et kuskil-kusagil on olemas teadmine ja kogemus mingist ülitõhusast ja odavast päikesekollektorist, mis võimaldaks ka Eesti inimestel energiat/raha kokku hoida, aga mitte ükski ärimees ei paku seda ja ostja ei osta!

janika ütles ...

Tuleb v"alja, et Saksamaa on p"aikeseenergia kasutamises "uks juhtivamaid riike maailmas. Ja sellel on kaks p'ohjust: 1) p"aikesepaiste suurel osal Saksamaast; 2) valitsus soodustab p"aikese-energia kasutamist "Social-Democratic/Green German government introduced the Renewable Energy Act (EEG) to boost the planned switch to renewable energy sources. Producers of renewable energy get 43 cents for each kWh (kilowatt per hour) of solar power generated and 7 cents per kWh of wind energy generated."
Ja link ka:
http://www.wired.com/science/discoveries/news/2001/07/45056

Oudekki ütles ...

Võib Itaaliablogist ka lugeda energiapoliitikate kohta.

Unknown ütles ...

Minule teadaolevalt on sügavaim puurauk ca 1,5km mille puurisid punakotkad ,uraani otsides!!!
Kui elektri tootmiseks juhtub soojust väheks jääma siis saaksime ikkagi edukalt suuremaid linnu kütta.

Anonüümne ütles ...

[u][b]Xrumer[/b][/u]

[b]Xrumer SEO Professionals

As Xrumer experts, we from been using [url=http://www.xrumer-seo.com]Xrumer[/url] quest of a sustained fix now and know how to harness the titanic power of Xrumer and turn it into a Bills machine.

We also purvey the cheapest prices on the market. Many competitors desire order 2x or temperate 3x and a destiny of the time 5x what we pervade you. But we maintain in providing gigantic accommodation at a tearful affordable rate. The large incidental of purchasing Xrumer blasts is because it is a cheaper alternative to buying Xrumer. So we train to abide by that bit in rebuke and outfit you with the cheapest standing possible.

Not just do we be suffering with the best prices but our turnaround occasion after your Xrumer posting is super fast. We will secure your posting done before you discern it.

We also cater you with a sated log of loaded posts on different forums. So that you can see for yourself the power of Xrumer and how we hold harnessed it to benefit your site.[/b]


[b]Search Engine Optimization

Using Xrumer you can expect to realize thousands upon thousands of backlinks for your site. Scads of the forums that your Site you force be posted on have great PageRank. Having your link on these sites can deep down expropriate found up some top quality back links and really boost your Alexa Rating and Google PageRank rating owing to the roof.

This is making your site more and more popular. And with this better in regard as superbly as PageRank you can keep in view to appreciate your place absolutely rank high in those Search Mechanism Results.
Above

The amount of conveyance that can be obtained by harnessing the power of Xrumer is enormous. You are publishing your site to tens of thousands of forums. With our higher packages you may equivalent be publishing your position to HUNDREDS of THOUSANDS of forums. Imagine 1 mail on a all the rage forum drive almost always get 1000 or so views, with say 100 of those people visiting your site. These days assume tens of thousands of posts on popular forums all getting 1000 views each. Your see trade will associate because of the roof.

These are all targeted visitors that are interested or singular in the matter of your site. Assume how many sales or leads you can succeed in with this great gang of targeted visitors. You are in fact stumbling upon a goldmine ready to be picked and profited from.

Reminisce over, Shipping is Money.
[/b]

TRAVERSE B RECOVER YOUR INFERIOR ERUPTION TODAY:


http://www.xrumer-seo.com

Anonüümne ütles ...

[B]NZBsRus.com[/B]
No More Sluggish Downloads Using NZB Downloads You Can Quickly Search Movies, Games, MP3s, Applications and Download Them at Rapid Speeds

[URL=http://www.nzbsrus.com][B]NZB Search[/B][/URL]

Anonüümne ütles ...

Heh, loll jutt herr Strandberg, maa sees ei ole mingit tuumareaktorit, see on pelalt üks hüpotees, mis pole isegi nii läbimõeldud, et sellest oleks teooria saanud. http://en.wikipedia.org/wiki/Georeactor