Esmaspäev, 18. mai 2009

Arukat leebust!

Rohelised ei teinud avaldust selle kohta, et me tahaksime tingimata võimu ligi pääseda ja võimuliidus Sotsiaaldemokraate asendada. Selline mulje on jäänud meie avalduse kohta ku meediat lugeda.Me ei saagi neid asendada...nemad on sotsialistid ja meie rohelised.

Mida me ütlesime oma kirjas Reformierakonnale ja IRL-le oli see, et me oleme valmis toetama nende kahe erakonna vähemusvalitsust, kui see on nõus käivitama majanduse edendamise mehhanismid.
Minu siiras lootus on selles, et see pakkumine ka vastu võetakse sest nii valitsemise- kui juhtimiskriisi süvenemine tooks ühiskonnale vaid halba ja sedavõrd halba, mida on täna isegi raske ette näha.

Vähemusvalitus tähendaks tegelikult ka parlamendidiskussioonide tagasitulemist ja riigikogu komisjonide töö sisuliseks muutumist. Vähemalt ideaalis ja meie lootustes, milles me pöördumine on ka kirjutatud. Iga kui otsust tulekski siis selle läbiminekuks tõepoolest arutada Riigikogus ja see oleks väljapääs tänasest ummikseisust.
See on see, mida rohelised tahavad. Mitte võimu vaid võimukriisi lõppu ja arukat juhtimist ning poliitilist debatti. Selle puudumisel hakkavad inimesed paratamatult tänavatele tulema ja ähvardusi ses osas kostab juba mitmest poliitkaarest.

Järgnevalt teile lugemiseks ka kiri, mis lähetati Reformierkonnale ja IRLile:

Tallinnas 18. mail. 2009
Isamaa ja ResPublica Liit
Reformierakond

Head kolleegid.
Erakond Eestimaa Roheline juhatus ja Riigikogu fraktsioon teevad Isamaa ja Res Publica
Liidule ning Reformierakonnale valitsuskriisi lahendamiseks järgmised ettepanekud.

Oleme seisukohal, et Eesti ühiskonna arengu ja jätkusuutlikkuse ning julgeoleku huvides on
vältida maailmavaatelisest erinevusest tulenevaid juhtimiskriise ning arengut soosivate
tegevuste pidurdumist valitsuse tasemel.

Me ei kahtle vajaduses kärpida avaliku sektori kulusid, kuid ei pea õigeks seda, et kärpeid
tehakse ilma sisuliste ja jõuliste majandust edendavate kavadeta.
Soovime, et need kavad sünniksid ja seetõttu tahame, et sisulised arutelud poliitiliste
küsimuste üle taastuksid Riigikogus selmet neid pidada koalitsiooninõukogus. Samuti oleme
seda meelt, et Riigikogu komisjonide töö peaks muutuma sisuliseks ning otsustavaks. Täna
see nii ei ole.

Soovime kodanikuühiskonna selgemat edenemist ning kohalike omavalitsuste tasemel
siduvate, rahvahääletusi korraldada võimaldava seadustiku teket. On oluline, et raskel ajal
oleks demokraatial väljundeid rohkem kui tänavademonstratsioonid. Peame oluliseks
vähendada erakondade moodustamiseks vajalikku 1000 liikme piiri.

Tänase seisuga on Erakond Eestimaa Rohelised Riigikogus valmis toetama näiteks
Reformierakonna ja IRL moodustatud vähemusvalitsust juhul, kui valitsus lisaks
kärpekavadele käivitab koheselt ka majanduse kasvu tagavatele panustustele.

Kiiret realiseerimist vajavate meetmetena näeme järgmisi tegevusi:

- Ehitussektori käivitamiseks piisavate tagatiste andmine laiaulatuslikuks energiasäästuks nii
ehitamisel kui renoveerimisel

- Sisemajandust jõuliselt toetavate tegevuste käivitamine
a) väike- ja mikrotootmise vajadusteks vajalike tehnoloogiate ning tootmisüksuste loomine ja
nende rendile andmine pigem ühistulisel alusel tegelevatele ettevõtetele
b) kohalike energiakandjate tootmise toetamine (näiteks biogaasi ja II põlvkonna biokütuste
tootmine)

- Energeetikasektori liberaliseerimine ning investeerimiseelduste tekitamine:
a) reaalne energiaturu avamine koheselt 100 % ulatuses
b) veekogu põhja ehitamist reguleeriva seaduse ja seonduvate seaduste kohene vastuvõtmine,
tagamaks investeerimiseeldused avamere tuuleparkide loomiseks

c) taastuvenergeetika alase üleriigilise planeerimisprotsessi kohene käivitamine energeetilise
sõltumatuse ja energiajulgeoleku tagamiseks ning investeeringute arukaks suunamiseks.

Käesolevaga kinnitame valmidust toetada IRL ja Reformierakonna poolt moodustatud
vähemusvalitsuse tegevust, kui see lähtub Euroopa Liidu kliima- ja keskkonnapoliitikaga
kokkukäivatest tegevustest.

See ei tähenda meie taandumist valitsusvastutusest, me oleme endiselt valmis töötama ka teie
erakondadega koalitsioonis. Oleme seda meelt, et maailmavaateliselt lähedasemate
erakondade ühistöös toimiv valitsus on Eestile täna kasulikum ning uue koalitsioonipartneri
kaasamine tähendab paratamatult ajakadu, mida oleks põhjust kindlasti tänasel hetkel vältida.

Juhul, kui see pakkumine on teile vastuvõetav ja toodud meetmed on kujunenud olukorras
realiseeritavad, oleme valmis võimalikult kiiresti kokku kutsuma ka erakonna volikogu, et
mainitud lähenemisele saada laiem kinnitus.

Lugupidamisega
Marek Strandberg
Erakond Eestimaa Rohelised esimene eestkõneleja
Erakonna Eestimaa Rohelised Riigikogu fraktsiooni aseesimees

6 kommentaari:

Tiit ütles ...

Juhul kui peaks juhtuma, et Rohelised valitsuskoalitsiooni haaratakse, siis lisaks toodud meetmetele võiks sobival võimalusel üles tõsta ka ministeeriumite ümbergrupeerimise küsimuse.

Kolm mõtet selles osas:

1) Majandusministeerium tegeleb hetkel liialt paljude asjadega ning tõsist tähelepanu kõikjale ei jagu. Tähtsad ja mahukad teemad nagu energia ja transport võiks eraldada eraldi ministeeriumiks.

2) Töötus on pragu sotsiaalministeeriumi osa, kuid paremini sobiks see kokku majandusega. Et koos oleks majandus ja töö, mitte toetused ja töötus.

3) Teadus sobib samuti kokku innovatsiooni ja majandusega. Tõsi, Eestis on teadus suuresti veel haridusasutuste all ning eraldisesivate uurimisinstituutide ja erasektori osakaal teaduses veel väike. Aga arutamiseks sobiv mõte ikkagi, et teadus innovatsiooniga majanduse alla viia, et majandus teadmistepõhiseks ja kasvule suunata. Igatahes kindlasti mitte kokku liita haridust ja teadust kultuuriga.

Anonüümne ütles ...

Juku-Kalle Raid ütles:
"Selleks,et tõsta Eestimaal elatustase arenenud euroopa riikidega samale tasemele piisab ajaliselt kolmest päevast...Eestimaal elatustaseme tõstmine arenenud riikidega samale tasemele sõltub ainuisikulisest allkirjast..."
www.kes-kus.ee
Vargad ahju!

Anonüümne ütles ...

www.power4home.com
Igaüks saab hakkama tuulikute valmistamisega mis annavad elektrit nii palju kui koduses majaidamises vaja läheb...
See pole keeruline ja ei maksa palju...
www.power4home.com

Anonüümne ütles ...

See power4home.com on tüüpiline petuleht ehk scam.

http://www.ripoffreport.com/reports/0/439/RipOff0439029.htm

Huvitav kas seda eestikeelses veebis promov isik on kuidagi seatud lehe loojatega?

Anonüümne ütles ...

about power4home.com

/.../
Building Your Own Solar Power System
You can build a very nice solar power system for as little as $125. All the parts you'll be using can be found at your local hardware store
/.../

kuidas see saab olla petuskeem?

elektritsaabtasuta.blogspot.com ütles ...

12.44-le
Äitäh sulle...väga tore sinust...
Maalehes on artikkel
"Hollndis töötab pea igas talupeses tuulik" Viio Aitsam
26.juuni 09 ja selle kommentaaridesse kirjutain ühe teisegi lingi kus õpetatakse valmistama tuulikuid omal käel...
Omast käest mäletan,et üks mehaanika õpetaja seletas kuis valmistada tuulikuid...see polnudki väga keeruline...ta pani kohe plaanid maha,et hakata tootma tuulegeneraatoreid aga ma polnud siis ettevõtluseks valmis...
AS Konesko pidavat tootma tuulegeneraatoreid talude tarbeks...
Nõmme raadio fänn
Elagu konkurents!