Kolmapäev, 29. juuli 2009

Lamasütippva võitlus Salomoniga ehk mis selle käibemaksu ümber siis tegelikult toimubKas teate, et Päike tiirleb tegelikult ju ümber Maa. Igaüks võib seda oma silmaga näha...kes on aga näinnud seda, et Maa tiirleks ümber Päikse...tunnistage ausalt, seda kujutatakse ainult õpikutes või mingites filmilõikudes. Tegelikult on ju nii nagu näete.
Ja siis veel...mustkunstnikud tõepoolest võtavad kübaratest jäneseid ja kaotavad sinna pandud esemeid...ise olen näinud ja nii ju seetõttu ongi.

Samasuguse tõeväärtusega on riigikogu rahanduskomisjoni liikme Kadri Simsoni väljaütlemine sel teemal, mis toimus rahanduskomisjonis, kus arutati õiguskantselri ettepanekut tunnistada käibemaksu tõstmine põhiseadusega vastuolus olevaks.
Simsoni tsitaat on asja kohta järgmine: "Nimelt tuli komisjoni Marek Strandberg, kes hääletamise hetkeks rohelise Trapido ruumist välja eskortis. Nii jäi tulemuseks 5:5, pluss ukse taga redutav Toomas Trapido ja ettepanek õiguskantsleri ettepanekut aktsepteerida komisjonis toetust ei leidnud."

Mis on Simsoni kahjuks otsene vale. Hetk kui kolleeg Trapido palus mul välja tulla, et arutada meie seisukohta oli mõni hetk enne seda, kui komisjon asus hääletama. Ja kummalise kombe kohaselt ei vaevutud ukse taga olevat komisjoni liiget hääletamisel kutsuma...ei Simson ega keegi teine. Toomaselt küsides oleks ta jäänud ses asjas erapooletuks.
Kadri Simson on aga edaspidigi ilmselt andunud mustkunstietenduste külastaja ja ilmselt võiks talle sõna ja jõukohane olla kokku kutsuda ka Lapiku Maa ja Selle Ümber Tiirleva Päikese Pooldajate Vabathtlik Ühing (LAMASÜTIPPVA, kostub nagu mingi jumalik tegelane Ida usundeist...sobilik just sellise sekti nimeks)

Sekti pooldajaid oleks tal juba sealtsamast komisjonist, kus lahkudes sisistati, et vaat mis 86 miljonit teevad, millega teid ära osteti...seegi kuulub silmamoondusse uskujate tavapäraste rituaalide juurde.

Ehk veelkordselt siis nüüd mu tegelik seisukoht on ikka selles, et Päike ei tiirle ümber Maa ja mustkunst on silma- ning tajumoondus, ning rahanduskomisjoni ei läinud ma mitte selleks, et eskortida sealt hääletamise ajaks Trapidot vaid ikka selleks, et pakkuda lahendust, mida kujunenud olukorras teha.

Ja see meie lahendus oleks, et kui õiguskantsleri hinnangul on 6 päeva käibemaksu tõusu etteteatmiseks vähe siis näiteks ilmselt juba 15 päeva oleks olnud piisav. Seda on kinnitanud ka ettevõtjad, kel see maksukohustus tekkis. Peamiskes probleemiks, miks lühikese aja jooksul ei olnud võimalik käibemaksumuutust valutult läbi viia oli aga hoopis asjaolu, et paljude ettevõtete kassa- ja raamatupidamissüsteemid sisaldasid käibemaksu suurust mitte muutjana vaid programmidesse sisse kirjutatud konstandina. Nagu olete tähele pannud sünnivad kauplustes allahindlused hetkega. Arvutamise mõttes pole hinnamuutusel ja käibmaksumuutusel ju suurt vahet kuid tehniliselt on seda maksumuutust tõepoolest raske teostada, kui programmis käibemaksu suuruse muutmise koht puudub.
Meie ettepanek oli selles, et seadusega võimaldada näiteks k.a. oktoobrikuus tehtud maksiustatud käibelt neil ettevõtetel, kel pole käibemaksuvõlga ja kel käibemks eelmise kuu eest atstutd saada tagasi 2/3% maksustatud käibelt...see arv tuleneb siis arvutusest 2% (mis on lisaks küsitud käibemaksu osa) x 10 päeva (mis on juulikuus puudu jäänud aeg) / 30 päeva (mis on kuus olevate päevade arv).

Isiklikult olen veendunud, et ettevõtjate suhtes oli see toiming kiirustav aga seda teadamatuse tõttu, et paljude ettevõtete kassatarkvara ei võimaldanudki kiiret maksumuutust. Sellest lähtuvalt on selline tagasimakse vajalik. Küsisin sel koosolekul ka õiguskantslerilt: kui riigikogu pakuks välja just sellise lahenduse ja sellega kaob ära probleem, mille puhul näeb õiguskantsler vastuollu minekut põhiseadusega, kas siis ta nõustub, et sisuline lahendus on saabunud või nõuab ikka, et tunnistataks vastuolu sattumist põhiseadusega. Selget vastust ei saanud kuid jäi mulje, et pigem sooviks õiguskantsler näha riigikogu tunnistamas oma vastuolu põhisedusega kui lahendust probleemile. Ja probleem, meenutan, on ettevõtjate pöördumises õiguskantslerile kirjeldatud: aega jäi väheks. Õiguskantsler teisendas aga ettevõtjate probleemi enda uueks probleemiks: vastuoluks põhisedusega.

Riigielu mõttes oleks käibemaksutõusu tagasipööramisega, näiteks Riigikohtu otsusega, kui õiguskantsler jääb kaitsma oma tõstatatud probleemi mitte ettevõtjate oma, lugu samalaadne kui Estonia katastroofi järgse ajaga. Loomulikult oleks see korralik eelarvekatastroof, selles pole kahtlust, kuid tegu oleks ka ahvatleva töömaaga täna ju osalt jõude istuvatele advokaadibüroodele, kes tõttaksid kohe kahjunõudeid koostama ning koondama.
Nö Salomonlik otsus, mis maksusegadust ei tekita on täna võimalik, sest kui aega eelpakutud viisil ettevõtjaile kompenseerida pole ju ka õiguskansleri teisendus põhiseaduse riiveks enam põhjendatud. Loomulikult on küsimus ka eratarbijais, kes võivad öelda, et nemad pidid ju kinni maksma kogu selle käibemaksutõusust tuleneva hinnatõusu...siin saab selgust aga alles pärast seda, kui meil on teada, kuidas on muutnud tarbijahinnaindeks pärast käibemaksutõusu...kaupmeeste agarust allahindluste tegemisel vaadates võime ilmselt tõdeda, et juulis-augustis oluluist tarbijahinnaindeksi kasvu ehk polegi. Aga seda saab arutada siis kui on olemas mõõtmistulemused. Seni aga jätkub Lamasütippva ja Salomoni võitlus.

9 kommentaari:

Kadri Simson ütles ...

Marek, te lahkusite ruumist, kui kõlas lause "asume ettepanekut hääletama" ja tulite tagasi, kui hääled olid kokku loetud. Selles ei olnud mingit silmapetet, vaid soov vastutusest kõrvale hiilida. See ei olnud olukord, kus "erapooletus" oleks kohane, sest täpselt samasuguse häälteseisuga koalitsioon opositsioon 5:5 ja eemalseisva rohelisega tekitati rahanduskomisjonis juba juunikuine käibemaksusegadus.

Marek ütles ...

Ega, hea kolleeg, mustkunstiga on ka täpselt nii, et sel hetkel kui sulle tundub, et mustkunstitrikki tehakse on trikk juba tehtud.
Pole parata. Kahjuks ei ole olemas komisjonide videosalvestusi aga minu lugemus taju kohta kinnitab mulle, et kui inimene soovib midagi näha või tal on selleks eelsoodumus siis ta seda näeb ja ka vastupidi...ehk inimene on oma tajus suuteline ka väljalülitama ja ignoreerima toimunut.

Pole muud kui vaja tulla meie vana ettepaneku juurde ja muuta riigikogu komisjonide istungid avalikuks. Võrgust jälgitavaiks.
Siis saab salvestada ja kaader-kaadri haaval jälgida kes ja kus mida parasjagu tegi.

Nii jäi kolleegil märkamata ka teine tõsisasi, et mitte mina ei kutsunud kolleeg Toomas Trapidodt välja vaid asi oli hoopis vastupidi...mäletamist mööda üritas ta seda ka Kadri Simsonile hiljem selgitada...kuid nagu näha tulemusteta.

August Sügavast ütles ...

Nojaa, Strandbergi pakutud lahendus peaks olema praeguses olukorras ehk kõige parem ja mõttekam lahendus, et lambad jääks terveks ja hundid oleks söönud. Samas mööngem, et nii 7 päeva kui ka 15 päeva sellise muudatuse sisseviimisel, kus tõepoolest määr 18% on tänu aastaid samasugusena püsimisele muudetud programmides koguni konstandiks, on ikka lubamatul lühike. Mõistetav oleks vähemalt 30-päevane maksumuudatuse määrast etteteatamine.

GEN-Europe ütles ...

Tõesti-tõesti - mul oli plaanis erapooletuks jääda, kuna ühest küljest on õiguskantsleri poolt käibemaksu tõstmisega seonduv kiirustamisele osutamine täiesti õige, aga juriidilist konstruktsiooni, millega see esitati, on vähemalt minu arvates võimatu täita. See, et meie aruteluhetke ajal kiirhääletus toimus, oli mõnevõrra üllatav ka mulle, aga eks etendustes toimuvadki ootamatud pöörded.

Lõppeks, mul oleks ülihea meel, kui samasuguse kirglikkusega arutataks ka muid olulisi teemasid, nt kuidas Eesti energeetikas muutus läbi viia, kuidas Eesti majandus uuesti jalule ja lausa õitsema saada jne.

MetsasJooks ütles ...

Vana maksumäära juurde tagasipöördumisele ütleksin kindla ei. Miks? Kaks tohuvabohu on kindlasti halvem, kui üks. On tavaline, et valimisteaastal üritavad erakonnad tundlike teemadega poliitilist kasu lõigata. Käibemaks puudutab tõepoolest igaüht meist. Mina olen pool eluiga (elik 18 aastat) maksudega sehkendanud. Olen olnud maksunduse juures nii tillukestes kui ka gigaettevõtetes, nii Eestis kui piiri taga.

Lööge või maha, aga mul on tõesti raske mõista fakti, et kui näiteks tulumaksu- või töötuskindlustusmaksemäär ettevõtte majandusinfo- või palgasüsteemis on muutunud pea igal aastal ning see muudatus on sujunud suuremate tõrgeteta, siis käibemaksumäära muutus lihtsa kahe protsendi võrra toob kaasa kaose ning paanika. Vabandage mind, lugupeetavad, kuid kas see määr on kusagil süsteemides saja luku taga varakambris, kuhu miljon kirkadega varustatud muutmispäkapikku saata tuleb? Et päkakate jaks sellel teel ei raugeks, tuleks neile vähemalt aastajagu ette teatada? Mnjah. Nõrk.

Võrdlus jaemüügis toimuvate allahindlustega on igati kohane. Me kõik teame, kui pilkselt on võimalik rakendada igasuguseid erinevaid allahindlusi tuhandetele müüdavatele artiklitele sadades gruppides. Neid muutusi kajastava maatriksi kirjeldamine süsteemile on jõukohane ka juba nutikamale teismelisele, kõrgeltharitud ja -palgaliste süsadminnide hordidest rääkimata. Veelkord peab tõdema, et when there's a will, there's a way (vabandan keelevalvurite ees, osad emakeelsed vanasõnad on rasked meenuma).

Teiste (k)erakondade pahurdamist ning ülereageerimist ei paneks ma antud teemas eriti tähele. Enamik sisisejatest teeb oma häälitsusi vastavalt iseenese rikutuse astmele. Kui kellelegi NÄIB, et teatav (potentsiaalselt teisitimõtlev) kandidaat eemaldatakse ruumist hääletushetkeks, siis räägib see mu meelest hoopis selle erakonna sisepoliitikast, kelle esindajale NÄIS. Sama kehtib ka 86 Mio stooris - eks osadel inimestel ongi raske leppida faktiga, et on olemas ka teistsuguseid isendeid - neid, kelle jaoks ei ole kõik müüdav.

Sõnaohtruse pärast on mul pisut piinlik. Luban end edaspidi rohkem vaos hoida...
Kui nüüd veel kaevandustasusid ja aktsiise kah ntx uuest aastast tiba ülespoole nügida saaks, jääksin kohe üsna vagusi :P

urk ütles ...

Ikka ei saanud aru. Millega siis õigupoolest vastuollu läks? Põhiseaduse või kassatarkvaraga? Ja miks mulle tundub, et pool kisa on sellest, et hinnad ei tõusnud nii palju, kui kisati? Või kükitab kassatarkvara ikka veal seal koopas päkapikkude juures ja kaupmees nutab marginaalis?
Ja ma poleks nii kuri, kui poes piima hinna kõrvale aegajalt ei kuuleks, et tootjale kohati krooni ringis makstakse. Ja mujalt (eriti USA) tulnud tuttavad ohivad, et riideid siit küll osta ei saa, NII kallid!
(Ma ise ostan piima muidugi otse talumehelt, aga see selleks.)
Lõpetuseks variatsioon vanasõnade teemal (postkaardil otsustava olemisega nelja-aastane): When there's a will, there's a won't.

urk ütles ...

P.S tore oleks, et kui muudetakse tagasi, siis natuke väiksemaks kui enne. Kui kähku siis muutmine käiks?

MetsasJooks ütles ...

When there's a will, there's a won't.

tänud, urk, selle kleebin enesele kusagile monitori külge ;)

edu RK-le maksulahinguis, seda peaks nüüd vist soovima?
Sirkus Partseloona tuleb taas tasuta kätte. Masuaeg, leivakõrvane prii tsirkus kulub hädasti ära. Ja nagu hr. Trapido siin juba tabavalt märkis, siis loodetavasti tuleb varsti mõni etendus reaalselt vajalikel ja mõttekail teemadel kah.

Päike plaanib peagi kilpkonnadele toetuva maataldriku serva tagant välja ronida, aeg on vist põhku kerida :P (lamasütippva, maivõi :)

elektritsaabtasuta.blogspot.com ütles ...

1.Mulle meeldib
päikene,meeldib vaadata päikesesse ja irvitada juutide üle...sest juudid ei saa ärastada päikest...
Tuleb katta meie kodumaa päikese paneelidega ja anda elektrit tasuta kõigile...
www.power4home.com
Juutjuubist:"The Zeitgeist Movement:Orientation Presentation"
2.Mis sest käibemaksust kui põlevkivi röövlid müüvad meile kuuluvat elektrit...
Elekter peab olema tasuta Eesti kodanikele...
Elagu konkurents!