pühapäev, 12. juuli 2009

Valik: kas targad kodanikud või psühhonaudid?


Tunti huvi, kas Roheliste erakonnal on olemas seisukoht leebema narkopoliitika osas, mida hiljaaegu Jaan Sootak ja teised on propageerima asunud. Seda päris mult Postimehe ajakirjanik ja kirjutas vastusest ka selle loo. Vastuseid oli aga rohkem.

Esiteks meie erakonnal pole kujundatud selle temaatika osas selget ja ühtset seisukohta. Tuleb arvestada, et erakond on siiski läbilõige ühiskonnast ka siis kui erakonda kuulujad on mõnes küsimuses...näiteks keskkonna ja majanduse küsimustes...lähedast meelt. Mainitud artikkel on ka meie erakonnas tekitanud arutelu lähedastel teemadel.
Meie üldisem seisukoht on, et soovime lähtuda teadmistest ja faktidest oma seisukohtade kujundamisel. Narkopoliitika see osa, mis puudutab legaliseerimist või leebemat karistuspoliitikat toob paratamatult kaasa nii tervishoikulude kasvu aga ka karmi ja nulltolerantse hoiaku narkokaubanduse suhtes. Seegi on kulukas.
Küsimused ja vastused on alljärgnevalt siin:
 
* Kas narkootikumide tarvitamise ja Euroopa mõistes väikeses koguses omamisega seotud karistused on Eestis liiga karmid (Sootak viitab ülekriminaliseeritusele)? Mis suunas ja mil moel tuleks olukorda muuta (veel karmimaks, rohkem diferentseerida, narkoravi osakaalu suurendada vms)?

Üks küsimus on loomulikult karistuse rangus ja teine küsimus narkootiliste ainte legaliseeritus. Juhin siinkohal tähelepanu, et Hollandiski, mida sageli narkovabaduse eeskujuks tuuakse, ei ole narkootilised ained väikeses koguses mitte legaliseeritud vaid nende suhtes rakendatakse nn pehmet karistuspoliitikat.
Nii narkootiliste ainete sisse kui väljavedu on Hollandis jätkuvalt väga karmilt karistatud. Seesama Hollandi kogemus näitab aga selgelt, et narkootiliste ainete suhtes pehme karistuspoliitika rakendamine nõuab väga ranget ja nulltolerantsi narkokaubanduse suhtes. 2006 aastal mõisteti Hollandis vangistusse üle 4000 isiku 20 000-st kes saatsid korda narkokuriteo. Hollandis, kus elab 16 miljonit inimest on pea 30 000 narkosõltlast, kelle ravile kulub üle 2 miljardi krooni aastas.
On selge, et Hollandlased peavad oma kodanike vabadustest...ka vabadusest nautida narkootikume...kuid see vabadus on paratamatult kulukas nii vangistuste (raskete narkokuritegude eest) kui tervishoiu mõttes.
Kanepis olevad ained põhjustavad tõestatult skisofreenia-laadseid psühhootilisi seisundeid ja ma isiklikult pole veendunud, et sellise "kultuurilise mitmekesisuse" eest peaks Eestis tugevamalt seisma ja seda riiklikult soosima. Nii väike ühiskond, kui seda Eesti on, vajab pigem ikkagi tarku ja korralikke kodanikke mitte psühhonaute. Möönan siinkohal, et suuremad rahvad võivad oma kodanike vabadustunde nimel selliseid võimalusi loomulikult rakendada.
Arusaadavalt on see teema, mis vajab Eestis põhjalikumat läbirääkimist ning analüüsi ja hea, et see küsimus on tänaseks ka arutluseks tõstetud.

 * Mida arvate Sootaki ettepanekust, et narkootikumide tarvitamise võiks pikas plaanis Eestis riigi kontrolli all legaliseerida, alustades kanepisaadustest? Mis on teie hinnangul selle lähenemise põhilised head ja vead?

Seadustmine tähendaks tõepoolest riiklikku regulatsiooni ja teatud mõttes ka uue majandusharu teket. See majandusharu hakkaks tekitama ühiskonnale pigem probleeme kui võimalusi: tervishoiukulud, narkokaubanduse järelvalve ning karistamine oleksid valdkonnad, mis tooksid pigem lisakulutusi. Minu meelest ei erineks selline riiklikult reguleeritud majandus oluliselt näiteks põlevkivitööstusest, mille tähendus Eesti jaoks on samuti vaeseks tegev. Teame, et iga kaks ja pool kilo elektriks põletatud põlevkivi tekitab meie tervishoiule ja keskkonnale ligi kahe krooni ulatuses kulusid. Kulusid, mida elektriarvetes ei kajastata. Samasuguse varjatud koormaga vabaduse eest olla aeg ajalt psühhonaut peab maksumaksja olema taas valmis maksma. Nii nagu täna me maksame ju kinni ka alkoholi või tubaka liigtarbimisest tulenevad või seetõttu võimenduvad tervisehädad.
Asjaolu, et ollakse leppinud ja legaliseerinud sellised mõjuained nagu alkohol ja tubakas ei ole minu meelest põhjus, et seda sõltuvust tekitavate mõjuainete rida võiks või peaks jätkama.

 * Sootaki sõnul on hetkel probleem ka see, et Eestis ei julgeta narkokaristuste ja legaliseerimise teemal isegi mitte debateerida. Mis võib olla teie hinnangul selle põhjuseks?

Ma ei arva, et puudub julgus debateerida. Praegu ju ometi debateeritakse. Narkotemaatika on ühiskonan jaoks oluline sest arusaadavalt vabas ühiskonnas on inimesed huvitet, et nende vabadusi ei piirataks mistahes valdkonnas. Loomulikult ei saa ega tohi narkopoliitka muutuda üldiste kodanikuvabaduste piiramise ettekäändeks kuid andkem siiski aru, et oma vaimu ja selge mõistuse nihestamine on meiesuguse väikese ühiskonna puhul ikka väga tinglikult igaühe vabadus.
Milline on siis Hollandi kogemus mitte narkootikumide legaliseerimise vai leebe karistuspoliitkaga väikeste narkokoguste suhtes.
Vanuses 15-24 on kord kuus narkootikume kasutajate hulk 9,7% kui samad näitajad mujal on: 9,9% Saksamaaal, 10,9% Itaalias, 15,8% Suurbritaanias ja 16,4% Hispaanias.
Hollandi valitsusel on võime toetada 90% narkosõltlaste võõrutusravi. Just see asjaolu on viinud madalaks ka narkootikumide kasutusega seotud surmade suhtarvu võrreldes teiste Euroopa riikidega. Samas on Hollandis võõrutusravile tehtavad kultused kasvamas.
Ma ei arva kaugeltki, et meil narkoennetusega ja järelvalvega asjad korras oleksid. Muidu ei teaks me juhtumistest, kus ühes Eesti linnas koolilapsed üksteisele kalli raha eest kilekottidesse pakendatud jahu müüsid ning seda ka demonstratiivselt ninna tõmbasid. Ja mitte ainult. Koolide praktikast on teada ka lahustijääkidega igapäevatarbeliste materjalide purude ninnatõmbamist. Ja seda uskuge või mitte juba neljandas klassis.
Isikuvabadused on muidugi igas mõttes väärt värk kuid nende laiendamine narkoteemale eeldaks kindlasti oluliselt põhjalikumat statistilist analüüsi kui Jaan Soota ja Paavo Randma seda oma Akadeemias ilmunud artiklis «Narkokriminaalpoliitika või narkopoliitika?» pakkunud on.
Kas on ikka nii, et narkootikumide ja alkoholi tarbimine ja selle iseloom on narkopoliitika tagajärg. Või on põhjused hariduses ja kultuuris laiemalt. Usk ja lootus, et nõid oma pendliga lahendab probleeme paremini kui inimene oma teadmistega ja tööga kuulub ju tegelikult samasse valdkonda arusaamaga, et legaalsed narkootikumid hakkavad inimesi neist eemale hoidma. Aju võime sattuda erinevatesse sõltuvustesse on meie paratamatu geneetiline evolutsioonist saadud kaasapanu ning ses osas eelistaksin isiklikult riiklikku toetust loovatele (nagu seda on haridus ja kulutuur laiemas plaanis) mitte hajutavatele ja lagundavatele sõltuvustele.

150 kommentaari:

Anonüümne ütles ...

"Kanepis olevad ained põhjustavad tõestatult skisofreenia-laadseid psühhootilisi seisundeid ja ma isiklikult pole veendunud, et sellise "kultuurilise mitmekesisuse" eest peaks Eestis tugevamalt seisma ja seda riiklikult soosima."

Millal esitate riigikogule eelnõu kuiva seaduse kehtestamiseks?

Argument, et alkoholi ja tubakaga "ollakse leppinud", nõretab demagoogiast. Mõnuainetele olgu ühesugused standardid. Alkoholideliirium pole millegi poolest leebem kui kanepiuim.

Marek ütles ...

Ma arvan, et anonüümne kommentaator väldib tõsiasja, et tubakast ja alkoholist on KAHJUKS saanud majandusharud ja nende väljalülitamine ei ole tänases olukorras lihtsal moel mõeldav.

Muud sõltuvusained ei ole täna legaalsed majandusharud ning pole otstarbekas seda ka sündida lasta.

Nagu aru saan tahab anonüümne kommentaator, et lisaks legaalse alkoholideliiriumiga tuleks tegelema hakata ka legaalse kanepiuimaga.
See soovitus ei kostu kuigi arukana.

Anonüümne ütles ...

Kanep on ilmselgelt vähem kahjulik kui alkohol ja tubakas. Kes oleks end kanepist surnuks suitsetanud? Miks ei võiks see siis legaalne alternatiiv olla?

Northen Wolf ütles ...

"Kanep on ILMSELGELT vähem kahjulik kui alkohol ja tubakas. Kes oleks end kanepist surnuks suitsetanud?"

Tõestusi/fakte paluks, juhul kui fakti(des) on sees sõna "mõõdukalt" siis ei lähe fakt arvessese, sest enamus asju on "mõõdukas" kogustes ohutud - ka lõhkeained.

http://smoking.ygoy.com/dangers-of-smoking-marijuana/ oleks huvitav lugemine. (inglise keeles)

Ja teisi "mõnuaineid" (akohol ja tubakas) nii kergelt juba Eesti Wabariigist välja ei saaks - majandus ja (kahjuks) ka inimesed on liiga tugevalt "seotud". Isegi 13 aastased peavad regulaarseid joominguid (niikui nii keegi ei usu seda) ning alealiste eas on ~10-25%(!miinimum!) reg. suitsetajad. On, ses'siis "mõõdukas" tarbimine?(muidugi mõtleb iga lapsevanem, et tema laps on ingel ja mina valetan/hirmutan :) )

Alar

Waffa ütles ...

Ütle nüüd ausalt Marek, kas sellel asjal on sul ka mingi põhimõte (projekt taga, maksab keegi vms) miks sa SELLIST juttu ajad või usud sa tõsimeeli kõike seda, selliselt esitletult nagu siin näha on?

Sa ju ise minu arusaamist mööda peaksid olema päris intelligentne inimene.

Marek ütles ...

Intelligentne jah...piisavalt, et aru saada, et lugupeetd waffa on sage pilveskäija.
Piisavalt intelligentne, et aru saada, et mõnusõltuvus on sageli pöördumatu või siis vähemalt väga tugev ja et waffa ongi selline lihtsamat sorti mõnusõltlane.

Anonüümne ütles ...

Ma arvan, et väga raske on kommenteerida midagi, millest ilmselgelt sul puudub ülevaade ning ka isiklik kogemus, kas sa ise oled kunagi üldse kanepit suitsetanud?


Len

Waffa ütles ...

Nu OK, vb ma ikka eksisin enda arvustusega teie suhtes, vabandan selle pärast =)

Kuid te oma artiklis püüate näidata midagi mis pole tõsi, et Hollandis on asi hullem kui meil.

Lisaks kas sa tõesti paremat weebilehte ei leia faktide kogumiseks kui miski USA War on Drugs, reefer madness stiilis sulest välja imetud "faktidega" copy-cat leht?
Kus on märked seal KUST ja milliste uuringute põhjal sellised ennekuulmatud tulemused saanud on millest enamus asjaga tegelevaid inimesi (teadlased, arstid näiteks) ei teagi?

Kas sulle endale ei tundunud natukenegi kahtlane, et seal ei ole toodud ära niipaljudest positiivsetest mõjudest isegi mitte mõnda peamist?

Saad sa ültse aru sellest teemast? Või lihtsalt hüppasid üleöö Kanepi teema kallale sest jube popp teema tundus?

( ahjaa, sinu "sage pilves olija" kometaari juurde võiksin lisada, et lisaks muule ma ka olen nii EU's, Aafrikas kui ka Eestis HIV & narko ennetus projektidega tegelenud. Viimased 5 aastat olen õppinud ja analüüsinud erinevaid andmeid mis erinevaid aineid puudutavad. Ning äkki defineerite ka sõna "sage", et mis numbrit te selle all täpsemalt mõtlesite? Huvitav oleks teada ;)

Lisaks tahaks teada teie pädevust sellel alal, te tundute väga enesekindel olevat teemal mille suhtes te väga kodus ei tundu olevat )

Kas te alkoholi/suitsu ka tarbite, mis kogustes ja kui palju? Aga kohvi?

Marek ütles ...

Kord kuus on piisavalt sage...võimalik ka et kord nädalas...eks te ise tea ja ütle, kui ütlete.

Hollandis lepitase sellega, et on rohkem vabadusi ja lepitakse ka sellega, et need vabadused makstakse kinni...tervisehoolekande kuludega.

Aga sisulist juttu, hea Waffa, räägitase ikka oma nime all, mitte ühel, teise või kolmandal moel anonüümselt.

Ei suitseta ja pole ka eriline alkoholitarbija...kord kuus või nii mõne lõunasöögi juurde ehk klaas veini. Viina tarbin põhiliselt sokkide kaudu palaviku ja külmetuse puhul.

Aga ühte tean ja seda päris kindlasti: sõltuvusse sattunud aju võib valetada nii, et a ise usub ning paneb teisigi uskuma.

Waffa ütles ...

Nu tundub, et teil nii sellest kuidas sõltuvus toimib, kuidas aju toimib ning kuidas millised ained toimivad suht lünklik arusaam.

Võin öelda, et viimase 4 aasta jooksul olen selle ligidal millest sa räägid vast vähem kui 10 korda olnud, nüüd arvutage ise kui palju te mööda panite oma teadmistega minu suhtes. Nendest enamus kordades kohas nagu Amsterdam.
Ahjaa, kunagi enne seda kui mujal sai elatud siis muidugi ravi eesmärgil sai kasutatud cannabist suht iga nädal, arsti soovitusel hakkasin suitsetama. Kui poleks sellist tarka arsti olnud siis mind ei oleks arvatavasti enam elavate kirjas - kuid see pikem jutt, ning ega see sind eriti ei morjendaks nagunii. Praegu igatahes juba mõtlen oma elu-aastate pikendamise nimel tagasi kolida kuskile ajutiselt (muud ravid väga kõrgete teadmistega arstide poolt ei ole aidanud,mõned katsetused aga hoopis asja hullemaks teinud).

Ahjaa, ma olengi nime all mille all mind tuntakse "Waffa" - kui see teie jaoks liiga anonyymne või liiga keeruline juhtnöör/nimi on, et kõike muud alates isikukoodist kuni kodu aadressi & telefonini teada saada siis olen ilmselt tugevalt eksinud ka teie IT oskuste vallas (loodan sygavalt, et mitte).
Kuigi samas mul endal ka palgal olnud näiteks suht kõval tasemel programmeerija kes ei osanud otsimootorit kasutada... seega kõik on vist võimalik.

-anyway, off toopic oli, kuid palun proovige nüüd see klaas veini võtta rahustuseks vms, ehk siis läheb olek vähem paranoiliseks, et ma siin anonüümsena teid kollitamas käin - ei ole anonyymne, see on mu alias mille järgi mind rohkem teatakse kui Marguse mis siis oleks päris nimi :)

Sa nii innukalt siin Hollandist räägid, kuid oled ehk vaevunud vaatama ka mis kulutusi teeb eesti narkarite ja HIV haigete pärast? Ning kui edukalt meie ravime vs amsterdam? Ning ka tõsiasi, et Hollandis u 10% ei ole kohalikud. Suht palju inimesi on mustad, moslemid jms nii orja ajast kui ka vigaste seaduste pärast mis olid (pere saab sisse tuua oma pereliikmed). Mitte, et ma rassist oleks (mõistagi mitte kui käin ka Aafrikas neid aitamas) kuid kui sa oled käinud seal tänavatel, siis sulaselgelt jäävad silma just need mustad kes müüvad kõike sodi ja kohaliku politsei andmetel on nemad põhiliseks nuhtluseks valitsusele nii rahaliselt (nende ravile, arestile jms kulutatakse ikka arvestades nede % väga suuri summasi). Kohalikud lapsed koolides saavad hariduse narkootikumide alal ja kasutavad KORDADES vähem kahjulike draage kui Eesti lapsed.
Viimane on ju isegi neile selge kes ei ole asja uurinud eriti, seega peaks see eriti selge sulle olema.

Ahjaa, mis te seisukoht on kanepi söömisel ning vaporizer'i kasutamisest? Kui kahjulik, kui lihtne on ohtlikut doosi saada (kus arstiabi vaja on mille pärast siin inimesed muretsevad) jms?

Anonüümne ütles ...

Kuna osalusveebis https://www.osale.ee/ideed/idea/view/2463 on kanepi positiivsed küljed enamjaolt ära toodud ning ka väga hea diskussioon kommentaariumis siis ma paluks teid, et te loeksite selle läbi ja hariks ennast enne kui sellel teemal sõna hakkate võtma. Eestis on tendents inimesi koheselt maha kanda (nagu näiteks teie ignorantne pöördumine waffa poole kui regulaarse pilvitajana) kuna on sellist tabu teemat puudutanud nagu kanep ning midagi selle kaitseks öelnud. Seetõttu ei julge ka enamus inimesi enda isikliku nime alt rääkida kuna see teema nii põlu all on. Minu enda tutvusringkonnas on väga palju edukaid ja haritud inimesi ,kes tarbivad kanepit ning ma ei ytleks et nad nyyd narkomaanid seepärast on ,et nad korra nädalalõpus lõõgastuvad kanepit tarvitades. Aga eks see on aktuaalne ka sellepärast et noorem põlvkond on vähe avatuma silmaringiga ning valmis muutusteks erinevalt vanast nõuka põlvkonnnast (nö viina põlvkond) ,kes surub peale vanasid kulunud mõtteviise. Aeg on muutusteks!

Tänan tähelepanu eest,
Kristjan

Waffa ütles ...

tnx for backup Kristjan

Kuid yeah, ma juba kujutan ette, kuidas narko sõdalased praegu netti läbi kammivad, et igasuguseid teaduslike tekste tuua kanepi kahjulikusest. Muidugi suht raske leida mitte War On Drug'siga seotud lehti mis oleks narkootikumide vastased ning täis ka teaduslikke tõestusi (ise mõnda päris head/kavalat kohanud vahest)

varti meil siin suurt hulka linke oodata loodetavasti, saab põnev olema =)

Lauri ütles ...

Kui öeldakse, et kanep on kahjulik, ei suuda ma aru saada kuidas saab see olla kahjulikum, kui alkohol, mis muudab inimesed palju agressiivsemaks, julgemaks ning hoolimatumaks, olete te kunagi kuulnud, et kanepi mõju all olev inimene on agressiivne, nad on enamasti sõbralikud ning rahulikud.

Kanep, paneb inimesi analüüsivamalt mõtlema ja ka vahest võin oma kogemustest öelda, et pigem hoiab tagasi lolluste tegemisest. Võin ka väita, et see on päästnud mu elu, sest see on ainuke looduslik vahend, mis on aidanud mu depressiooni vastu, olen ka proovinud retseptiravimeid, kuid pean väitma, et need on palju rohkem sõltuvust tekitavamad ning nendel on ka palju rohkem halbu kõrvalmõjusid!

Kuid arvestades seda, et see on eestis illegaalne ning seetõttu on ka selle hind ülimalt kõrge. Seda ravimina kasutades hakkab see siiski mu rahakotile ning on ka hirm selle ees, mida vahelejäämine mu tulevikuga võib teha.

Kuigi ma eeldan, et enne ei tule muutust, kui inimesed pole piisavalt teadlikud kanepist ning selle tegelikest "võludest". Inimesi tuleks harida!


Lauri

Marek ütles ...

Jah tõepoolest, ka sünteetilist THCd kasutatakse tõepoolest depressiooniraviks. Raviks!
Mina ei tarbi alkoholi ei mõnu ega depressioonileevendajaa muide....puudub vajadus.

See, et ka marihuaanal, kus arusaadavalt on suurem kannabiodide esindatus, on raviomadusi pole üldse kaheldav.
Aga need on ikka tõved, mille puhul THC-l on tähendust. Autoimmuunhaigused nagu sklerosis multipleksis ja ilmselt ka muud.

Kas siis marihuaana pooldajad on niivõrd haiged...alzheimeri tõbised, glaukoomihaiged ja mida kõike veel, et nende pääseteeks on vabalt ja kõikjalt kätte saadav kanep?

Kui tegemist onravimiga siis tuleb seda ka sellisel moel esitada ja oma isiklike ravikogemuste kõigile laiendamine ei ole just kuigi arukas tegevus.

Kanepi kasuks räägib vaid üks asjaolu, et selle letaalne doos on selle detekteeritava mõjuga doosiga võrreldes oluliselt suurem kui alkoholil või tubakal.

Pole alkohoolikut või lihtsalt napsitajat, kes ei leiaks tervisele ja oma depressioonile viidates põhjust viina võtta. Pikaajalisel kanepipruukimisel on aga selged mõjud ajutegevusele...mälule, koordinatsioonile ja millele kõik veel...nagu ka alkoholil ja nagu ka tubakal.

Head patsiendid...kui te tunnete end tõbistena ja vajate abi siis ei ole tõepoolest küsimus mitte selles, et kanep oleks sallitud legaalsena kõigi jaoks vaid ikka ravi vajajate jaoks. Päris põdrasambla või raudrohuga ju tegemist pole, mida külmetuse puhul teena juukase...või teie meelest ikka on?

Pealegi..iseendal psüühilisi kõrvaekaldeid ja häireid diagnoosida on suhteliselt ebamõistlik ja ammugi end ise sel puhul ravida ja veelgi enam: sellist käitumist kogu ühiskonnale soovitada.

Anonüümne ütles ...

Nagu öeldakse: kõigil on õigus oma arvamusele, aga mulle tundub, et te olete konservatiivne inimene ning kinni oma kinnisideedes?
Küsige oma pojalt, kuidas tema ja ta sõpruskond sellesse suhtub, kas nad on avatumad?

Len

MetsasJooks ütles ...

Sõna sekka.

TÜ bioloogias õppimise aegadest mäletan, et kaastudengite seas oli nii mõnigi usin eksperimentaator. Lõppkokkuvõttes on kõiksuguseid rännakuid pakkuvaid aineid planeedi looduses küll ja veel. Ida pool joiuvad trummi tagudes seeneleotise najal, üle lombi näksitakse kaktusi, kes lakub mõnd konna või kala etc. etc. Taimeriigis on müriaad liike, mida leotades või suitsetades on võimalik enesele mida kõike ette kujutada.

Miks ma ise sellega kaasa ei läinud?
1) naisterahvail on arukas mõelda ka järeltulevate põlvede tervisele;

2) kurb oli jälgida lähedaste tuttavate allakäiku nii tudengite kui hiljem töötajaina;

3) teadsin sugulaste näitel, mida liigne tubaka- või alkosõltuvus vaba inimesega teha võib. Igasugune mõnuainest sõltumine teeb inimesest orja.

Igasugune eskapism pilvedesse ja rännakuisse on siiski iseenese vabatahtlik eemaldamine mõtlevate inimeste hulgast. Jällegi vaba valik. Ressursi ebaotstarbeka kasutusega on siin tegemist sel juhul, kui kodanik on sünnipäraselt varustet hästitoimiva mõtlemisorganiga (aju) :P

(vahepäälne märkus, et möla liigmorbiidseks ei kisuks - sõltuvuses võib olla ka päikesevalgusest, puutumata loodusest, rabamatkadest, kallitest lastest või hääst lähisuhtest. Nagu artiklis märgitud, on sõltuvus inimesele loomuomane)

Okei. Nostalgiliste heietuste lõpp. Ülikooli astumisest on sujuvalt möödunud 18 aastat. Mida ma nende aastate jooksul elu- ja töökogemusest õppinud olen:

1. Alkosõltuvusega kaasnevad kulud: lisaks maksatsirroosi ravikuludele võiks siia pikka ritta lisada kõigi purjakil liiklejate põhjustet inimkahjude otseselt mõõdetavad ning ka kaudsed kulud. Igat masti ametnikud on nii meil kui mujal aastaid rehkendanud, kui palju jääb riigil saamata maksutulu, kui hukkub näiteks 25-aastane kahe lapse vanem. Lisaks sellele kaasnevad halval juhul elatisekulud lastele ning vanemaile, juba nimetet depressiooni- ning paanikahäirete ravi etc. etc. Jah, eks me kõik mõtle, et MINUGA see ei juhtu. Alko reaktsiooneaeglustav mõju on aga üldtuntud. Füüsikaseadusi tundvaile inimesile pole mõtet pikemalt jahvatada.

2. Tubakasõltuvus. Njah. Aktiivse suitsetamisega kopsutõrvamine võiks ju olla igaühe isiklik mure. Leian, et sellisel oleks isiklik mure ka kõigi kopsuhaiguste ravi finantseerimine isiklikust rahakotist. Eks võib ju end lohutada, et 400 meetrit Tallinna Liivalaia tänavat tõmbab kopsu veelgi tõrvasemaks, kuid nimetet tänav on välditav. Passiivne suitsetamine, mis tossajate peredes lastele ja vanadele osaks saab, sageli mitte :(

3. Narko. Minu teada on kanep nö. eelmäng kangemale kraamile. Neid inimesi, kes kanepilt kokaiinile ja heroiinile üle läinud on, pole maailmas (ega ka Eestis) vähe.
Umberto Eco on vestnud sellest, mis mõju on aineil ja reaalsusest eemaldumisel.

Kahjuks olen isegi näinud, milliseid majanduskuritegusid, ülelaskmisi ning muud eetiliste tõekspidamistega taunitavat võivad sõltlased korda saata. Osad neist sõltlasist eksponeerivad end jätkuvalt ühiskonna metseenide ja toredate häätegijatena meie kenasti kolletavas meedias. Seetõttu ei hämmasta mind ka üldse fakt, et üks arutelu algatajaist on TÜ juuraosakonnast. (teatavasti puudub nende õppekaval rahvusvaheline akrediteering). Niipea, kui leebuks narkoseadusandlus, leebuksid ju kohe raske rahaga kinnimakstavad keisid, kus mõni vipp või vipivõsuke on suuremat sorti pättust teind. Nu suitsetas teine heinakest ja tõmbas pulbrikest ninakesse, aga ega see ju kurjast ole, kõik ju teevad nii...

Hämmastav. Kurvastav. Piinlik. Targutuse lõpul riskin kalduda pateetikasse. Aga hetkel näib mulle tõesti, et see ei ole enam see Eesti, mille eest taat Vabadussõtta läks. Et see pole enam see Eesti, mida ma kuueteistaastasena öölaulupidude ajal ootasin. Ja et see pole kindlasti see Eesti, kus ma oma kolm last üles kasvatada tahan.

Sõltlastele soovin jätkuvalt toredaid pilvetrippe, alkodeliiriume ja muudki, mida nende vigastet vaim oma hapra kehaga ette võtta tahab. Säästke, palun, isiklikke järeltulijaid oma valikuist, kui te ei taha, et teie kenad geenid nö. kaduvikku kaoksid.

Waffa ütles ...

"MetsasJooks" - mõned päris head mõtted panite sekka olenemata natuke aegunud ja konservatiivsele maailmapildile. Päris üllatav - enamus kanepi vastased midagi väga palju mõtleva panevat kirjutada ei oska kuid teil tekst oli ühest küljest täitsa loetav.

Kuigi teie profiil ütleb
"Sotsiofoobist hälvik, kelle mõtete lugemine on RANGELT vabatahtlik. siis tahan ära märkida teie kõige olulisemad vead - muidu veel keegi mõtleb, et asjad reaalselt on ka sedasi.

Nimelt kui te oleksite vaevunud lisaks veel õppima mis omadustega on erinevad psühhotroopsed ained nii ajule, kehale kui ka vaimule lühikeses ja pikas perspektiivis siis muidugi oleks teil järgnevast lihtsam aru saada.
Kanepi kasutamine ei pane inimesi kasutama narkootikume nagu Amfetamiin, Kokaiin ja Heroiin - see ei ole mitte ainult tõestamata vaid ka ümber lükatud mitmeid kordi teaduse poolt
Uskumatu, et see 80'ndatel juba surema hakkav gateway drug teoorja endiselt arutlust leiab. Kui ei ole ka imestada, sest mõned inimesed on proovinud seda müüti nii tugevasti elus hoida, et fakte moonutades või JOKK stiilis uuringuid tehes ka tänapäeval mõni üksik on julgenud sellise uuringuga välja tulla - mõistagi ei ole tegu olnud üldjuhul erapooletu uuringuga vaid enamasti ike samade laboritega kus taoliseid müüte juba pikka aega vorbitud on.
Nimelt enamus faktorid mida enamus "anti" uuringud kasutavad - KAOVAD kui kanepit legaalselt osta.

Gateway drug'i teoorjal ja kanepil on aga seos küll. Asutraalia valitsus leidis, et kanep on Trooja hobune nikotiini sõltuvusse jäämiseks sest enamustes kohtades kus kanepit illegaalselt müüakse segatakse seda tubakaga ning sellega seoses saab kasutaja kaasa ka sigareti kahjulikud mõjud ning võib hiljem hakata kasutama sigarette.

Nagu enamus vist teab, et ole kanep erguti ning arvata, et see viiks üli tugevate ergutite kasutamiseni nagu amfetamiin ja kokaiin on ikka paras lollus - kuid mis teha kui kunagi sedasi õpetati. Ma isegi kunagi ammu (u 10 aastat tagasi) arvasin, et see teoorja tundub loogiline, sest nad mõlemad ju on narkootikumid...

Kuid kohe kui ma õppisin mida sõna narkootikum tähendab, ning natukene ka ühe ja teise aine mõjust olin lugenud hakkas asi kahtlasena tunduma. Nimelt sõna narkootikum mitte ei kirjelda aine toimet (kahjulikus, sõltuvus, tervise probleemid, toime jne) nagu ma varem kunagi ekslikult arvasin, vaid selle seotust seadusega. Lihtsalt öeldes:Narkootikum on ükskõik milline psühhotroopne kemikaal, aine või taim mis kirjeldab selle illegaalset staatust seaduse silmis. Põhjuseid miks keelatakse on mitmeid: religioon, majandus, tabud, müüdid, hirm tundmatuse ees, korruptsioon, kontroll, tervisega seotud küsimused jne - kuid mitte MINGIL juhul ei seosta narkootkum(e) midagi muud ühist peale seaduse millega nad keelatud on. Vastasel juhul kasutataks seda terminit ka meditsiinis kuid seda ei tehta (meditsiini silmis kanep ei ole narkootiline aine loomulikult).

Ning kui siin filosoofiliseks minna ja mainitud sai ka Umberto Eco't ning reaalsusest eemaldumist siis võiks ju küsida ka "Mis on reaalsus"?. Sellest, ning kuidas kasvõi meedia seda meie nö reaalsust suudab täielikult muuta ilma vaevata võiks ju pikalt rääkida/filsosofeerida kuid selleks muud kohad ehk. Kõigepealt proovime inimesed reaalsusesse tagasi tuua ning neid aru saama panna mida tähendab sõna "narkootikum", mis on kanep (ning muud ained) ning nende mõju tervisele, ühiskonnale ning vaimule jne.
Ning miks just religiooniga seotud inimesed ja narkodiilerid on viimased kes neid legaliseerida tahavad (kõlab jaburalt kuid kui nüüd mõtlema hakata...)
(ahjaa, kas teile kellegile ajus olev aine nagu DMT (dimetüültrüptamiin) ka tuttav on? Ning võiks ka küsida kas mediteerimine on mõistuse häälele mitte allumine nagu siin nimetati meelte seisundite muutmist)

Waffa ütles ...

....praegust olukorda nimetaksin täpselt nii nagu üks eelnev kommentaator "Hämmastav, Kurvastav, Piinlik". Kuid õnneks tänu informatsiooni vabadusele (seni kuni seda meil on) saavad inimesed ennast ise harida ja muutused on vältimatud sest need samad inimesed kasvavad ülesse ning hakkavad seadusi koostama üks päev... :)


Tervitused Patt.ee meeskonna poolt :)

Heitke pikali ütles ...

“Meie üldisem seisukoht on, et soovime lähtuda teadmistest ja faktidest oma seisukohtade kujundamisel. Narkopoliitika see osa, mis puudutab legaliseerimist või leebemat karistuspoliitikat toob paratamatult kaasa nii tervishoikulude kasvu aga ka karmi ja nulltolerantse hoiaku narkokaubanduse suhtes.”

Kui lähtuksite oma arvamuse kujundamisel faktidest ja teadusest, teaksite näiteks seda, et ühiskondades, kus kanep on lubatum, on vähem süstlaorje. Miks? Sest kanepi peamine mõjuaine THC pärsib opioidiretseptorite tööd ja vastuvõtlikkust opioidisõltuvusele. Heroiinist võõrutamisel alluvad ravile järjekindlamalt need patsiendid, kes tarvitavad sporaadiliselt ka kanepit.

Rääkides tervishoiukulude kasvust – Eestis pöördus kanepiprobleemidega mullu ravile kaheksa inimest. Legaliseerimine kindlasti suurendaks seda numbrit, aga mitte sellepärast, et kasvaks tarvitajate hulk, vaid sellepärast, et kaoks hirm karistuse ees, mis praegu hoiab neid, kes abi tõesti vajavad, ravile pöördumast.

Uimastite legaliseerimine mõistlikult ja rangelt, mitte nii nagu Hollandis või mujal, kus asjadel isevoolu ja kontrollimatu dekriminaliseerimise teed lastakse minna, oleks Eestile väga vajalik. Ühiskondlikud eksperimendid mitmel pool Euroopas, näiteks aksamaal ja Suurbritannias, aga eriti Portugalis, kus kaheksa aasta eest dekriminaliseeriti kõik uimastid, annavad põhjust väita, et leebem uimastipoliitika tähendab väiksemat arvu tarvitajaid, vähem narkosurmasid, vähem HIV-nakkust ja rohkem ravile pöördujaid. Riiklik kontroll võimaldaks hoida uimastite hinna ja kvaliteedi kontrolli all ning pidada ranget arvet sõltlaste käitumise ja tervisliku seisundi üle, koguda andmeid, mida mujal pole võimalik koguda ja teha nende põhjal uusi teaduspõhiseid otsuseid uimastipoliitika veelgi edukamaks suunamiseks. Raha sellest tuleks aga uimastitele kehtestatud mõistliku patumaksu – näiteks 50% aktsiis – arvelt. Need summad kulutatakse praegu niikuinii, aga selle asemel, et jääda riiki ja edendada teaduspõhist ennetustööd ja ravi, liiguvad need narkomaffia kaukas peamiselt riigist välja.

“Kanepis olevad ained põhjustavad tõestatult skisofreenia-laadseid psühhootilisi seisundeid...”

Midagi sellist pole tõestatud. Tutvuge teadlaste seisukohtadega, mitte ärge lähtuge alarmistide ennatlikest oletustest.

Kanep aitab skisofreeniat diagnoosida:
http://forte.delfi.ee/archive/article.php?id=20256644

Teadlased: kanep ei põhjusta vaimuhaiguseid
http://forte.delfi.ee/news/teadus/article.php?id=24344549

Soovitan tutvuda ka järgmiste arvamustega:

Kanep, vaimne tervis ja kontekst
http://forte.delfi.ee/archive/article.php?id=20249935

Kanep ja UK sisepoliitika:
http://forte.delfi.ee/archive/article.php?id=18911221

Hollandi perspektiiv
http://forte.delfi.ee/archive/article.php?id=18856832

Kuidas peatada sõda uimastitega (tõlge The Economistist)
http://forte.delfi.ee/news/varia/article.php?id=21656979

Uimastid on sõja võitnud? (tõlge NY Timesist) http://forte.delfi.ee/news/varia/article.php?id=23934387

Suurbritannia karmistab kanepikaristusi
http://forte.delfi.ee/news/varia/article.php?id=21037722

Moises Naim, Foreign Policy. “USA on kuulutanud sõja loogilisele mõtlemisele” (inglise keeles)
http://www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_id=4861

Marek ütles ...

Kirglik kanepihuviline või -sõltlane leiab ja jääbki leidma oma harrastusele, kiindusmusele ja sõltuvusele ettekäändeid.

Oma täna illegaalse tegevuse suhtes oleva hirmu ületamiseks ollakse valmis muutma mistahes narkootilisi aineid legaalseteks.

Kanepi legaliseerimine on lihtsalt esimene samm ja selle hakkavad järgnema järgmised psühhotroopsete ainete klassid.

Kanepi legaliseerimise poolt töötab üksainus jõud: inimestele see meeldib ja neil meeldib ka sellest sõltuda. Sama mehhanism, mis viina või tubakagi puhul.
William Ockham juba õpetas: mida lihtsam teooria seletab nähtuse seda õigem see on.
Lõpetage palun see silmakirjalik möga kanepi kasulikkusest igaühe jaoks ja tunnistage, et teile lihtsalt meeldib kanepit tõmmata ja tahate seda teha sõltumata sellest, milline võib olla selle mõju ühiskonnale tervikuna. Selline lihtne arusaadav egositlik soov.

Heitke pikali ütles ...

“Kirglik kanepihuviline või -sõltlane leiab ja jääbki leidma oma harrastusele, kiindusmusele ja sõltuvusele ettekäändeid.”

Jah, sest erinevalt keeluseaduse tulistest pooldajatest toetavad neid teaduslikud uurimused. Teisalt, kui kanep oleks nii hirmus kahjulik nagu te näidata soovite, oleks see järjekordne argument range riikliku kontrolli kaitseks. Kanepit tarvitatakse niikuinii ja olemasolev statistika näitab, et mida rangem on keeld, seda rohkem tarvitatakse ja seda suuremad on kahjud ühiskonnale (mis on ka loogiline, kui meenutada, et koolilapsi varustavad eakaaslastest diilerite vahendusel uimastitega narkokurjategijad, keda ei huvita aine tarvitamise tagajärjed pikemas perspektiivis).

“Oma täna illegaalse tegevuse suhtes oleva hirmu ületamiseks ollakse valmis muutma mistahes narkootilisi aineid legaalseteks.”

Miks ei võiks hirmu kahandamine oma riigis kehtivate seaduste suhtes olla eesmärk omaette? Oluliselt tähtsamad põhjused uimastite riiklikuks kontrollimiseks on siiski rahvatervishoid, kodanikuõigused ja piiri panemine rahvusvaheliste narkokartellide suhteliselt karistamatule tegevusele Eestis.

Ma ei palu Teilt võimatut: tutvuge minu viidatud materjalidega (postitasin peamiselt eestikeelseid kokkuvõtteid pikematest teadusartiklitest, aga kui vaja, võin anda otsesed ka viited eelretsenseeritud teadusžurnaalidele). Proovige neist aru saada ja leida sama kaalukaid vastuväiteid, ja esitage need siin. Praegusel hetkel ei kinnita teie isiklikke arvamusi ükski teaduspõhine allikas.

Marek ütles ...

Aga palun:
http://mentalhealth.about.com/od/chemicaldependency/a/thcyale604.htm

See oli esimene viide mis silma jäi.
Nagu ütlesin iseloomustab kanepihuviliste käitumist ühekülgsus ja soov leida oma ihaldatud tegevusele mistahes ettekäändeid ja põhjendusi.
Saan taas kord kinnituse ka eelnevat kommenataarist, milles on välja selekteeritud vaid ühtpidist kirjeldavad teadusartiklid.
kanepihkasutus pole gravitatsiooniseadus ning selle poolt on võrdväärselt tekste nagu selle vastugi. Mõlemad pooled leidnud oma argumendid ja neid esitanud. Teaduslik teadmine ongi selline...minu järeldus neist tekstidest on, et pigem on vaja paremat ülevaadet ja selgemini püstitaud katseid mitte meelevaldseid väljanoppeid teaduskirjandusest.

Minu veendumus selles, et siinkohal kirjutavad kanepipooldajad räägivad sellest vaid seetõttu, et neile endile see tegevus väga meeldib saab ainult kinnitust juurde. Vastupidisel juhul oleks korrektne teaduslik läheneja esitanud ka mõningaid kahtlevaid ja vastuargumente.
Neid aga paraku polnud.
Minu jaoks on siinkohal tegemist olnud väga hariva ja sisulise õppetunniga.

Aitäh avameelsuse eest.

Waffa ütles ...

Marek, mis jalgealune hakkab tuliseks minema, et siin juba sõimamiseks ja solvamiseks kisub v?

Mas see on meie süü, et sa ei oska või ei taha rakendada matemaatikat (kui üldisest loogilisest mõtlemisest pudu on) et teha lihtsaid arvutusi olemasolevate uuringute ja teaduse põhjal

aka "kui teha nii siis juhtub nii" aga kui teha nii "siis juhtub nii palju/vähem või rohkem nii" - mul pole praegu aega sulle tuua siia ilmselgeid fakte koos linkidega mis ma lootsin, et sa ise ülesse leiad - kuid arvan, et õhtul ehk, kui sa seniks ennast ka valgustada pole suutnud.

Palun ära solva enda intelligentsust veel rohkem ning aja sellist soga, ...kuid samas sinu enda karjäär ja imago, seega anna minna :)

Kas Sa tõesti arvad, et ainult kanepi tarbjad on kanepi poolt?

Marek ütles ...

Kui nüüd õnnestuks refereeritult lugeda kohta kus olen sõimanud või solvanud oleksin vägagi tänulik.

Paraku pole ma ei sõimanud ega solvanud vaid teinud lihtsaid tähelepanekuid sellest kuidas siinkirjutajad väidavad, et nende seisukohad on teaduslikud kuid üllatuslikult jäetakse nendest teaduslikest refereeringutest välja artiklid ja seisukohad, mis huviliste väiteid ei kinnita. Sellega on arutelu teaduslik iseloom lakanud, mida ma ka väitsin.

Pealegi...kui nüüd tegelikuuses sõimamist ja solvamist polegi olnud siis kust saab pärit olla mõte, et selline asi on aset leidnud? Elav fanataasia ehk?

Nagu juba ütlesin: olen ütlemnata tänulik selle avameelse vestluse eest, mis tõi ilmsiks argumentide ühekülgsuse ning soovi teadusliku kihiga katta isiklikke soove ja sõltuvusi.
Pole parata...see ongi inimese olemus ja siin pole häbeneda ega rabeleda miskit.

Heitke pikali ütles ...

Teie viidatud uurimus 2004. aastast sedastab “pärast seda”-suhte kanepi ja psühhoosisündroomide vahele, ei tõesta aga põhjuse-tagajärje suhet. Minu poolt viidatud, märksa värskemad uuringud, näitavad, et ainus, mida kanepile selles vallas “ette heita” saab on asjaolu, et see võib skisofreeniakalduvuse (mis, nagu näitab Briti statistika, oleks niikuinii ilmnenud) varem esile tuua, võimaldades alustada varem ravi ja saada paremaid tulemusi – seda aga pigem legaalse kanepi puhul, mis tähendaks, et ärevushäirete ja psühoosisündroomidega algajad kanepitarvitajad saavad karistushirmu tundmata arsti poole pöörduda. Pikas perspektiivis tähendaks see ilmselt suurema hulga vaimsete häirete avastamist eos ja nende raskete vormideni arenemise kahanemist.

“Saan taas kord kinnituse ka eelnevat kommenataarist, milles on välja selekteeritud vaid ühtpidist kirjeldavad teadusartiklid.”

Ma ju räägin, kui sellesse teemasse vähegi süveneda, tuleb üsna kiiresti välja, et teaduslikke argumente aruka legaliseerimise vastu lihtsalt ei ole!

Võtame näiteks uudise, mida esmapilgul võiks pidada argumendiks kanepi keelustamisele:
http://forte.delfi.ee/news/teadus/article.php?id=21111317
(“Kanep pärsib laste aju arengut”). Kui vaadelda seda UK kogemuse valguses, kus viis aastat pärast kanepikaristuste kergendamist kahanes koolinoorte hulgas kanepitarvitajate osakaal viiendiku võrra, saab aga selgeks, et kahjude kahandamise huvides oleks vaja kahandada narkokartellide kontrolli uimastituru üle, kuna nood on huvitatud võimalikult suurest tarbijaskonnast ja seetõttu ostjalt vanust tõestavat dokumenti ei küsi.

Praegune uimastipoliitika soosib otseselt noorsoo mürgitamist mitmesuguste ainetega, mida hoolimata nende suhtelisest ohust või ohutusest tervisele ja ühiskonnale saab tihtipeale “samast august”. Vahe sisselöömine kangete ja kergemate uimastite vahele kaotaks suure osa praegusest diileritevõrgust, mida riik karmide karistuste kaudu kunstlikult lakke tõstetud hinna kaudu otseselt tegutsema motiveerib.

Majanduslanguse tingimustes ei ole riigi ja arvamusliidrite toetus narkokartellide tegevuse soosimisele ja tuluallikate põlistamisele minu arust mitte kuidagi põhjendatav.

“Kanepikasutus pole gravitatsiooniseadus ning selle poolt on võrdväärselt tekste nagu selle vastugi.”

Palun esitage mõni, mida poleks nii lihtne kummutada kui eelmist.

Ja enne ämbrisseastumist püüdke leida, millise metoodikaga on jõutud järeldusteni, mida te taga ajate, ning kui mitmekülgselt on uurimusi kajastanud peavoolumeedia. Tihti ei jõua viimane kaugemale ägedast aga ebatõesest pealkirjast. Väga lihtne on väita, et “Kanep põhjustab impotentsust” – eriti kui pealkiri “Kanepi mõjuainete sünteetilised analoogid kahandavad merisiilikute seemnevedeliku kvaliteeti katseklaasis” ei koguks pooltki nii palju klikke. Või pröögata “Kanep põhjustab munandivähki”, kui tegelik "uudis" on, et alkoholi, tubaka ja mitme muu spetsfitseerimata uimasti kümnendipikkune tihe kasutus võib 20-40 eluaastates meestel suurendada munandivähki haigestumise riski.

Holland, mida Te nii palavalt põlgate (näidates samas, et seal on uimastikasutus väiksem kui ümberkaudsetes riikides), on hakanud lisaks koolide läheduses asuvatele kanepikohvikutele kinni panema ka vanglaid, sest kodanikke, kellega neid täita, pole piisavalt palju. Minu meelest on see praeguse narkopõrguga (Eestis on EL-i suurim narkosurmade protsent elanikkonnas) võrreldes vägagi ihaldusväärne eesmärk. Aga see ei tähenda, et peaksime Hollandi logisevat süsteemi üks-üheselt üle võtma hakkama (eriti kui Hollandiski on tugev tendents legaliseerimise poole).

Marek ütles ...

Paraku pole ka ühtegi uurimust, mis tooks välja legaalsete narkootiliste ainete hulga suurendamise positiivseid mõjusid suvaliselt valitud ühiskonnas.
Sellist uurimust e saagi olemas olla kuna süsteemid, millest räägime on unikaalse iseloomuga.
See on poliitiline valik, see on valik millega suurendada või mitte suurendada inimeste vabadusi ja nende eest ka maksma hakata.
See ei ole teadus, mida te lugupeetavad siin esitate vaid tee endi kirg soov ja unistus.

Kuna Rootsi narkopoliitika ja Hollandi narkopoliitka tulemused on lähedased siis on järelikult need mõlemad poliitikad (mis on täiesti vastasuunalised ju) järelikult ka õiged.

Teil on vabadus luua poliitline organisatsioon mis asub kanepit legaliseerima ja minul on vabadus selle plaani vastu olla...siin pole teadusest jälgegi.
See kange soov teadusliku klibi all oma ihu ja vaimu mõnudega seotud lootusi realiseerumas näha püaistab välja nagu jänese kõrvad põõsa tagant.

Nii lihtne soo ongi.

Heitke pikali ütles ...

“Paraku pole ka ühtegi uurimust, mis tooks välja legaalsete narkootiliste ainete hulga suurendamise positiivseid mõjusid suvaliselt valitud ühiskonnas.”

On olemas uurimused konkreetsete riikide kohta.

Kõigis riikides, kus seadusi on läbimõeldult ja teaduspõhiselt korrigeeritud leebemaks, on saavutatud soovitud tulemusi. Keeluseadus pole üheski riigis soovitud tulemusi andnud. Rootsi uimastipoliitika ei ole hea näide, sest esiteks keskendub Rootsi erinevalt Eestist ka tegudes pigem uimastisõltlaste harimisele ja suunamisele kui kriminaalkaristamisele, ja teiseks on ranges Rootsis võrreldes liberaalsema Norraga uimastitarvitajate osakaal ühiskonnas täpselt sama. Mis mulle näitab ee üsna üheselt, et uimastite keelamine ei ole tulemuslik.

Ma saan aru, et te soovite, et ma oma väited ise ümber lükkaksin ja teid raskest mõtlemisevaevast säästaksin. Okei, kui Te ei viitsi läbi lugeda teadusartikleid, siis ehk heidaksite põhjalikuma pilgu ÜRO tänavusele uimastiraportile ja EL-i uimastite ja uimastikasutuse seirekeskuse EMCDDA mullusele kanepiraportile. Teile kui tegevpoliitikule peaks need olema kergesti kättesaadavad, nende sisuga tutvumine (kui soovite värskete arengutega kursis olla) lausa kohustuslik.

Üha keerulisemaks läheb väita, et kõik kanepi ja/või muude uimastite alase poliitika korrigeerimise pooldajad on pidevalt pilves ja ühekülgsed, kui isegi sellised tunnustatud struktuurid nagu ÜRO ja EL-i uimastiametkonnad ei suuda esitada fakte, mis keelustajate argumente mingitpidi toetaksid.

“See ei ole teadus, mida te lugupeetavad siin esitate vaid teie endi kirg, soov ja unistus.”

Milline on Teie piirmääratlus teaduslikule tõsiseltvõetavusele? Ma saan aru, et akadeemiliselt tunnustatud, eelretsenseeritud teadusajakirjad ei ole Teie jaoks mingi näitaja, kuni neis ilmunud artiklite sisu ei toeta Teie seisukohti. Samuti ei veena Teid rahvusvaheliste ametkondade ja riigiüleste organisatsioonide andmed. Ilmselt on kõik need teadlased ja staažikad poliitikud Teie arust pideva laksu all ja ebaadekvaatsed. Aga siis ei tohiks ju olla midagi lihtsama kui nende va narkomaanide sonimine ümber lükata!

Ma palun veelkord, leidke mõni Teie jaoks piisavalt pädeva allika argument keelustamise kaitseks ja esitage see siin. Ainult üks! Pole ju palju palutud?

“See kange soov teadusliku kilbi all oma ihu ja vaimu mõnudega seotud lootusi realiseerumas näha paistab välja nagu jänese kõrvad põõsa tagant.”

Mhmh. Kas selleks, et mitte hoomata otsest seost ihu ja vaimu mõnude taotlemise ja inimkonna teaduslik-tehnoloogilise progressi (mille otseseks tulemuseks on ka näiteks tuuleenergia tõhus arendamine) vahel peab tõesti tingimata olema poliitik? Uimastid ja ravimid ei ole olemuselt ei head ega kurjad; need on lihtsalt vahendid, mida meil kui liigil on kohustus paremini tundma õppida, kui soovime areneda. Kuni kehtib kolmandikku ühiskonnast marginaliseeriv ning patsientide inimõiguseid jalge alla tallav ebatõhus ja kontraproduktiivne uimastipoliitika, seisab areng selles vallas ja paisub uimastikartellide sissetulek eestimaalaste tervise ja kauka arvelt. Kui Te seda näha ja tunnistada ei soovi, ei saa teie erakonna ega Teie isiklikke seisukohti uimastiküsimuses pädevaks pidada.

Väike Eesti võiks just tänu oma väiksusele ehk tingimustele, kus legaliseerimise plussid avalduksid kiiremini ja konkreetsemalt ning tagasilöökide puhul oleks seaduslikke meetmeid olukorra kohendamiseks võimalik ka kiiremini rakendada, olla majakaks suurematele riikidele. Paraku on olukord vastupidine. Isegi tagurlikkuse etalon ja Eesti naaber Venemaa on kanepi dekriminaliseerinud. Meie aga elame ikka 19. sajandis, nagu poleks 1930-ndate ja Gorba-aegsete keeluseadusete ränki tagajärgi rahvatervisele, kuritegevuse kasvule ja rahva kriminaliseerimisele olnudki.

Marek ütles ...

Ja taas ja taas pean ma ütlema üht:

Teie viidatud teadusartiklid ei tegele teemaga, mille nimeks on kanepi legaliseerimine vaid toovad välja seoseid erinevate protsesside vahel konkreetsetes maades.

Teile võik teada olla, kui te juba teadusel viitate, et unikaalse objekti kirjeldamine ei saa anda teaduslikku teadmist teise unikaalse objekti asjus.

Riigid on unikaalsed.

Ja millest me siis nüüd räägime? Ravimitest või uimastitest? Need pole ju üks ja seesama...nii nagu pole leebem kriminaalpoliitika või dekriminaliseerimine arusaadavalt sama mis legaliseerimine.

Kanepi meditsiinilises kasutuseks ja selle toetamiseks ei pea olema kaneüpisõltlane ega selle mõnuainena lkasutamisest huvitatu...see on ju ilmselge.
Aga nagu aru saan miu oponent pole siinkohal ju mitte arst või medistiiiniteadlane...või ma eksin?
Te ju ei tegele oma väitluses patsientide probleemidega valu leevendamise ja muu sellisega...milline on siis teie huvi ja selle huvi põhjus kaitsta seisukohta, et kanepi kasutamine peab olema legaalne kõigi jaoks. mitte dekriminaliseeritud ja seda koos karmi narkokaubandusregulatsiooniga nagu see on Hollandis vaid lihtsalt legaalne.

Püüdke siis palun defineerida, millised on teie huvid ja väärtused selles arutelus. Teaduslik tõde see ju pole sest nagu olen näidanud pole siin teadusliku tõe saamiseks vajalikke tingimusi.
Mis teid, lugupeetav, siis kannustab oma võitlust pidama?

Anonüümne ütles ...

Tüüpiline eesti keskealise konservatiivi asjatundmatu ning eelarvamustel baseeruv loba.

http://transform-drugs.blogspot.com/

Anonüümne ütles ...

Marek sa oled siin kõva rääkima küll teemadel nagu:

"siinkirjutajad väidavad, et nende seisukohad on teaduslikud kuid üllatuslikult jäetakse nendest teaduslikest refereeringutest välja artiklid ja seisukohad, mis huviliste väiteid ei kinnita. Sellega on arutelu teaduslik iseloom lakanud, mida ma ka väitsin."

Kuid ise ei oel pea ühtegi arukat lehte ega viidet toonud, ainud soganud siin.

PALUN too välja, Waffa & Mardi tekstist näiteks asjad millega sa ei ole nõus ja arvad, et need on teaduslikult valed. (kõige ülejäänuda siis oled nõus mida välja ei too).

Iga sõna ja lause kohta ei jõua alati tuua linke, selle tõestuseks. Enamus inimesi suudab mõelda loogiliselt ja arvatvasti ka enamus kanepi pooldajatest siin on eksiarvamusel, et te olete piisavalt tark lihtsatest asjadest arusaamiseks

Seega tõesta nüüd oma arukust, too välja väited mis sa arvad, et on valed ning demostreeri ka oskust need backuppida normaalsete uuringutega.

Sa oleksid nagu keskerakonnast, ainult lahmid ja salvad kuid midagi arukat ei räägi. Minuarust oled sa VÄGA paljudele asjadele (kui mitte enamusele) vastmata jätnud kus eelnevate postitajate tekstides on küsimärgid, masendav!

Tänud!

Marek ütles ...

No taevas appi...mitu korda tuleb ühte ja sama asja korrutada, et teaduslikku teadmist kanepi legaliseerimise kohta suvalises riigis ei saa olla teaduse kui teadmiste hankimise viisi enda definitsiooni järgi.

Viidatud teadusartiklid kaaluvad ennekõike erinevate protsesside omavahelisi seoseid, mitte seda, milliseid sotsiaalseid muutusi järjekordsed legaalsed mõnuained ühiskonnas esile kutsuvad.

Minu siinsed oponendid vahetavad oma seisukohtades väiteid dekraiminaliseerimine ja legaliseerimine nii nagu heaks arvavavad.

On olemas erinevaid teadmisi ja aegridasid selle kohta kuidas kanepis olevad ained inimest mõjutavad.

on olemas erinevate riikide seaduspraktikad kanepi suhtes, mis annavad samu tulemusi: Rootsi ja Holland.

Püüdke nüüd kulla kanepihuviline aru saada, et teadus ei ole mitte üksik teaduslik artikkel vaid meetod ja sellel meetodil on omad piirid.
Selle meetodiga pole ei näidatud ega ka ühiskonna unikaalse iseloomu tõttu võimalik näidata kui kasulik või kahjulik on järjekordse narkootilise või mõnuaine lisamine ametlikult toodetavate ja müüdavate mõnuainete nimistusse.

Kui sellest lihtsast seosest puudub võime aru saada pole siin enam midagi arutada.
Juhul kui see seos on aru saadav siis on aru saadav ka järeldus: kanepi legaliseerimise või dekriminaliseerimise küsimus pole mitte teaduslik vaid poliitiline.

teaduslikud teadmised ei kinnita vajadust või möödapääsmatust, et ühiskonnas igaüks peks saama vabalt kanepit tõmmata. Loetletud teadustekstide osas sellist pole...nagu pole ka vastupidist loomulikult.

Anonüümne ütles ...

Ning juba see pealkiri "targad kodanikud või psühhonaudid?" näitab, et inimene ikka päris hästi ei tea millest räägib.

Tema arusaama järgi on siis enamus (või kõik?) psühonaute lollid/idioodid/arulagedad ning "karsked" kodanikud enamasti siis on lahtise mõtlemisega arukad ja ratsionaalsed?

Ma usun, et Marekil endal ka häbi varsti hakkab, et teema sellest külest ülesse võttis, loodetavasti mõni ta erakonnakaaslane päästab erakonna häbist ja oskab ka midagi targmat narkootikumide kui selliste alal rääkida ning kui ei oska, siis on tasa ning tunduvad targemad vähemalt.

Marek ütles ...

Kurb küll kui ei ole võimalik aru saada lihtsast seosest: kui psüühiliselt nihestatud, muudetud, nimetage kuis tahate, seisundite hulk ühiskonnas võib kasvada (lisaks alkoholi poolt tekitatud nihestaud seisundile) siis see ka juhtub. Selle tulemusena ei muutu ühiskond summaarselt mitte arukamask vaid terve mõsitus täieneb keemiliselt mõjutatud teadvusega.

Pole olemas ühtki alust loota, et Eesti inimeste võime loobuda ahvatlusest oleks piisav.
Pigem vastupidi, sest täna on Eestis ca 200 000 alkoholisõltlast; ca 30 000 hasartmängusõltlast; pinnapealseid ostusõltlasi, kes on end väärtusetute majade ostmisega pankadele elu lõpuni laenuorjaks müünud, sms ja muud kiirlaenajad...kas neist on veel vähe, küsin siinkohal vastu?

Heitke pikali ütles ...

“Teie viidatud teadusartiklid ei tegele teemaga, mille nimeks on kanepi legaliseerimine vaid toovad välja seoseid erinevate protsesside vahel konkreetsetes maades. Teile võik teada olla, kui te juba teadusel viitate, et unikaalse objekti kirjeldamine ei saa anda teaduslikku teadmist teise unikaalse objekti asjus. Riigid on unikaalsed.”

Niisiis ei ole Teie arvates võimalik ühe riigi kogemuse põhjal, kus valitseb suuresti sarnane olukord, teha järeldusi teiste riikide kohta? Hea küll, oletame nii. Üks on kindel: Eesti praegune uimastipoliitika pole andnud soovitud tulemusi. Uimastitarvitajate osakaal ühiskonnas on selle tulemusel kasvanud, kasutajate keskmine vanus kahanenud, surmade ja nakatumiste arv suurenenud. Kas poleks aeg rakendada tõhusamaid alternatiive? Alternatiive, mis on end mujal tõestanud.

Teiseks tuleks Teie loogika alusel üldse kogu arstiteadus korstnasse kirjutada. Ma loodan, et te ei vaidle vastu, et iga üksikindiviidi organism on unikaalne ja et on alust arvata, et eri ained mõjutavad eri organisme natuke eri moodi. Kas see tähendab, et kõik arstid, kes katsete põhjal nende ainulaadsete organismide kogumitega mingeid üldistavaid järeldusi teevad, on valel teel? Ja kuidas Teie sellises olukorras peate õigeks teha üldistusi uimastipoliitika olemusest ja selle mõjudest ühiskonnale, mis koosneb neist samadest unikaalsetest organismidest? See on ju samasugune väidetav arrogants, ainult et Teie ei vaevu oma arvamust lisaks üldse mitte millegagi põhjendama.

Mu kommentaar jätkub järgmises postis.

Heitke pikali ütles ...

“Ja millest me siis nüüd räägime? Ravimitest või uimastitest?”

Peaaegu iga uimasti on õiges olukorras ja õiges koguses ravim. Ma ei näe siin põhjust vahet sisse teha. Pole ju sisulist vahet, kas me räägime ravimite kuritarvitamisest või narkomaaniast.

“Nii nagu pole leebem kriminaalpoliitika või dekriminaliseerimine arusaadavalt sama mis legaliseerimine.”

Ei ole jah. Sellepärast ma räägingi Eesti võimalikust majakastaatusest. Dekriminaliseerimine nii nagu seda mitmel pool Euroopas praegu tehakse, on poolik lahendus, mis ainult veidi pehmendab narkokuritegevuse kahjulikku mõju ühiskonnale. Meditsiinilise kanepi legaliseerimine on mitmel pool juba aastaid reaalsus, aga seni pole julgetud praktiliselt rakendada rekreatiivkasutuse legaliseerimist. Mitmel pool on sellega siiski algust tehtud. Ja sedamööda, kuidas Euroopa riigid järjest leebema uimastipoliitika suunas liiguvad, kasvab narkokartellide surve neile riikidele, kus riikliku kontrolli kehtestamisega hiljaks on jäädud.

“Kanepi meditsiinilises kasutuseks ja selle toetamiseks ei pea olema kanepisõltlane ega selle mõnuainena kasutamisest huvitatu...see on ju ilmselge.”

Millegipärast ei pea ükski Eesti poliitik ometi kehtivat absurdset olukorda piisavalt tähtsaks, et püüda seda muuta. Kanep on arsti retseptiga lubatud ainete nimekirjas, ent arstil pole õigust retsepti välja kirjutada ega apteegil kanepit müüa. Milleks siis selline seadusepügal, mis pealtnäha nagu kiidaks meditsiinilise tarvitamise heaks? Vastavate ainete nimekirjaga (kus on ka mitmeid aineid, mida pole lääne ametlikus meditsiinis seni kusagil kasutatud) lähemalt tutvudes saame vastuse: selleks, et kodanikke oleks võimalik karistada aine kasutamise eest ilma arsti retseptita.

“Aga nagu aru saan miu oponent pole siinkohal ju mitte arst või medistiiiniteadlane...või ma eksin?”

Ei eksi. Ent kas selleks, et ühiskondlikus debatis osaleda, peab olema erialase teaduskraadiga? Mina nii ei arva. Muidu peaks uimastiteteemalise debati täielikult usaldama ainult kriminaalõiguse professoreile, neurobioloogidele ja farmatseutidele, mitte rahvale ja poliitikutele. Kui see aga siiski on kindel nõue, et adekvaatset juttu ajada, siis küsiks, et millal Teie TÜ arstiteaduskonna lõpetasite? ;-)

“Te ju ei tegele oma väitluses patsientide probleemidega valu leevendamise ja muu sellisega...”

Me ei ole meditsiinilise kanepi lubamise teemani lihtsalt jõudnud; debatt, ka Teiepoolne, on seni keskendunud mujale. Ütlen ausalt: minu isiklike õiguste jaluleseadmiseks piisaks meditsiinilise kanepi kättesaadavaks tegemisest neile krooniliste valudega patsientidele, kellele teised (retsept)ravimid hästi ei mõju. Aga ma üritan mõelda laiemalt ja osutada legaliseerimise (s.t range riikliku kontrolli) plussidele kogu ühiskonna hüve kontekstis.

“milline on siis teie huvi ja selle huvi põhjus kaitsta seisukohta, et kanepi kasutamine peab olema legaalne kõigi jaoks?”

Lihtne soov elada paremas ja inimväärsemas ühiskonnas. Riik, mis peab ohvriterohket sõda oma kodanikega, ei ole selles mõttes tasakaalukas. Uimastid ei ole kriminaaljuriidiline, vaid rahvatervishoiu probleem, ja sellisena tuleks seda ka lahendada. Kui mujal rakendatud meetmed Eestis tulemusi andma ei peaks, peaks olema lihtne eksimust tunnistada, seadus jälle karmiks muuta ning mahitada inimesi edasi enda tervist rikkuma ja kuritegusid sooritama.

“Teaduslik tõde see ju pole sest nagu olen näidanud pole siin teadusliku tõe saamiseks vajalikke tingimusi.”

Palun veelkord, esiteks täpsustage enda tingimused teaduslikule tõele ja teiseks tooge mõni teaduslikult põhjendatud argument uimastikeelustamise kaitseks.

MetsasJooks ütles ...

eeee...

ehk ma nüüd tohin isakestele siin jälle siilina nurgast vahele mögiseda? Õuesõppe tund sai just läbi, tekkis vaba seitse & pool minutit supikausi kohal.

ät vahva margus
mulle näib, et me Teiega, lugupeetav, juba elamegi erinevates reaalsustes. Ilmselt juba ammu.
Minu reaalsuses kasutatakse sõna "teoorja" sõna "teoori" osastava vormina. Ajalooõpikud annavad Teile ammendava ülevaate, kes oli/on teoori. Kui õpikuid käepärast pole, mõelge sõnadele "tegu/töö" ja "ori". Targa inimesena mõtlete välja, olen üsnagi kindel.

Nõustuma pean Teiega kriitika koha päält. Nimelt on enamik mu seisukohti tõesti ülimalt aegunud. Vabanduseks võin tuua vaid sujuvalt mullale ligineva eluea (ikkagi juba 36, päris piinlik). Ei saa siinkohal süüdistamata jätta ka nõukaaegset haridussüsteemi - õppisime süvendatult reaalaineid, võõrkeeli ja loodusteadust. Kahjuks olen võõrdunud ka emakeelest. Olen aastaid õppinud ning teoorjuses olnud teiste maade ning keeltega isandate man.

Mendelejevi toredas tabelis kirjeldet ainete mõju inimorganismile tervikuna on aga sääne hiiglama suur ja lõpuni läbiuurimata maa.
Miks küll? Ilmselt seepärast, et kui nüüd keskkooli/gümnaasiumi geneetikatunde meelde tuletate, meenub, et inimesed on väga erinevad. Täpsemalt öeldes on igaüks meist unikaalne.

Unikaalsed on ka reaktsioonid, mis tekivad erinevate elementide (mis teatavasti moodustavad nii Teie poolt paljukiidetud kolmainsuse Amf+Hero+Koka, KÕIGI ravumite elik medikamentide ning vägijookide ja suitsukama) tarvitamisel. Minu meelest on eestlaste valim liigväike, et sellega intensiivselt eksperimenteerima asuda. Kes aga iseenesega eksperimenteerida soovib, seda ei saa ega taha mina takistada. Miskipärast kerkib vaimusilma ette vaid pilt end üle kaljuserva sügavikku kukutavaist lemminguist. Miks? Ilmselt olen saanud oma tänase kaifi kätte hernesupist :P

Erinevaid etnilisi rühmi on ehk tervikuna ja ositi uuritud ka sõltuvusainete letaalse mõju koha päält. Indiaanlasi, kellele meskaliin ei teind miskit, niitis rukkiviin kui rukist :( Ka Kaug-Ida rahvaste madalast alkotaluvusest võib rääkida legende. Minu meelest on piiratud mõistuse tunnuseks arvata, et need valemid teistpidi ei kehti. Aga usk iseenese kõikvõimsusse on kivis peaga kerge tulema. Kui pilveskolamise püha eesmärk ongi egotrippimine, siis jätku pilvele!

Rõhutan veelkord, minu mõttetu nõukaaegne kogemus kõlbab tänapäeval vaid netimöginaks ning algklassilastele tundide andmiseks. TÜ-sse sisseastumisel saadud 9 punkti bioloogias, 9 keemias ning 9 kirjandis on tänaseks suhteliselt devalveerunud. Use it or lose it, ütlevad hääd sõbrad. Sama soovitaksin Teilegi oma mõtte- ning muude organite tarvitamisel.

Ma tõesti ei viitsi edasi targutada, päälegi ootab mind taas rehepeks. Kui ma lastega järjekordselt metsas kakerdan, ei hakka ma neile nö. "kogemuste avardamise" nimel kunagi mustika asemel ussilakka soovitama.

Lõpuks veel siiras kiit: seda vestlust siin on lõbusam lugeda, kui enamike päevalehtede huumorinurki. Reaalajas tekkiv naljameedia paneb igale Juurele ja Kivirähule pika puuga ää.

Edu.

Marek ütles ...

Jõudsimegi asja tuumani.
Sellises olulises asjas polegi teadmist ei teie propageeritava tegevuse poolt ega selle vastu.
Seega lähtub arukas inimene ettevaatuspõhimõttest säilitades olukorda, mitte ei jookse seda muutma.
Tark inimene püstitab hüpoteese ja kontrollib neid, et ettevaatuspõhimõttest oleks võimalik edasi otsusteni jõuda.
Teie ju seda ei tee...teie räägite sellest, et kanepi legaliseerimatuse tõttu olete nii teie kui kogu ühiskond ebainimlikus olukorras.

Kaamoon...see pole isegi algus mingile sisulisemale debatile ega vii mitte karvavõrdki lähemale arukale otsusele või valikule. Siin joonistubki välja psühhonautide ja teiste kodanike veelahe.
Paraku on see nii ja meie peetud vestlus siin on mulle seda vaid kinnitanud.

Marek ütles ...

Minu eelmine kommentaar oli "Mart" nime alt ilmunud kommentaari juurde

Anonüümne ütles ...

ohooo, kus siin on ikka lugemist :D

Merek, olete siis dekriminaliseerimise poolt või ei? Mida te vassite siin.

Kui ei siis miks, koos arukate põhjustega. Kui jaa.. nu siis sööge oma enda sõnu.

Kas teie arvates, on kanepi kasutaja kriminaal ja teda tuleks karistada või mitte? Kui siis mismoodi ning mis arvate kui palju see odavam ning tulemusrikkam oleks kui praegune olukord?

Mõnikord mõnele ebamugavale küsimusele konkreetselt ka vastate?

Kas süstlate jagamist narkaritele pooldate? Kuidas metadooniga lood on?

Kas meditsiinina lubaksite kanepi kasutusele ning mis piirangud seaksite, kas oma lapsel ka kanepi ravi lubaksite kasutada?Ning kõige lõppu lisage oma arusaam, mida te praeguse meeletult läbikukkunud narko poliitikaga teeksite, mis oleks lahendus, selline reaalne mis kiiresti (kuni 15 aastat) tulemusi annaks?

Heitke pikali ütles ...

“Sellises olulises asjas polegi teadmist ei teie propageeritava tegevuse poolt ega selle vastu.”

Kui välja arvata, et legaliseerimise SUUNALISI samme (medikanepi legaliseerimist, uimastite dekriminaliseerimist) on igal pool, kus seda on proovitud, saatnud edu. Ja et Eestis kehtiv uimastipoliitika (ega üldse ükski keeluseadus) pole selliseid tulemusi andnud.

“Seega lähtub arukas inimene ettevaatuspõhimõttest, säilitades olukorda, mitte ei jookse seda muutma.”

Kaua me seda olukorda säilitame? Kuni põhikooliõpilaste seas pole keelatud uimasteid proovinute protsent mitte 30, vaid 99? Arukas inimene ei jätka selliste meetmete rakendamist, millest pole mingit kasu, vaid ainult kahju. Kui miski on katki, siis arukas inimene püüab seda parandada.

Teile aga, paistab, oleks esmalt vaja selgitada hoopis seda, et Eestis pole lood selles, mis uimastitesse puutub, sugugi mitte korras. Eesti uimastipoliitika on katki ja vajab parandamist. Võimalik, et selleks on tõhusamaid meetmeid kui range legaliseerimine. Kui Te mõnd teate, palun tutvustage seda teistelegi. Pidada Eesti praegust olukorda (EL-i suurim narkosurmade arv ja juba mainitud 200 000 alkoholisõltlast, mis on küll ehk veidi paisutatud number, aga kui Te selle juba mängu tõite...) normaalseks on ju suisa inimvaenulik.

“Tark inimene püstitab hüpoteese ja kontrollib neid, et ettevaatuspõhimõttest oleks võimalik edasi otsusteni jõuda.”

Nagu isegi osutate, pole ükski riik maailmas kanepit seni rekreatiivkasutuseks legaliseerinud, nii et meil poleks nagu midagi analüüsida. Ja kui olekski, ja seal oleks seda saatnud edu, siis ei oleks võimalik selle põhjal midagi väita Eesti kohta, nii või?

Miks unustatakse nii tihti, et Esimeses Vabariigis oli india kanep apteegis vabamüügis ja mingit arvestatavat uimastiprobleemi sellega polnud?

Küll aga näitab statistika, et üheski riigis pole keelustamist kunagi saatnud edu selles mõttes, et oleks saavutatud soovitud tulemusi (Rootsist ei ole saanud narkovaba riiki, vaid sealne uimastitarvitajate osakaal ühiskonnas on sama suur kui liberaalsemas ent muidu kultuuriliselt suhteliselt sarnases Norras). Kuidas Te nende tõsiasjade valguses põhjendate otsust jääda truuks inimelusid ja rahva tervist hävitavale uimastipoliitikale? Jätkate lainel, et teiste riikide näited eestlaste kohta ei kehti?

“teie räägite sellest, et kanepi legaliseerimatuse tõttu olete nii teie kui kogu ühiskond ebainimlikus olukorras. Kaamoon...see pole isegi algus mingile sisulisemale debatile ega vii mitte karvavõrdki lähemale arukale otsusele või valikule.”

Ja valik “sa oled kas meiega või meie vastu” (“tark kodanik või psühhonaut”; vrd “teatrimaja või kultuuritehas”) on millegi poolest sisuline? Muud võimalused (“tark psühhonaut” või “psühhonaudist kodanik”) ei tule üldse kõne alla?

Saage aru, et need, keda teie “psühhonautideks” tembeldate, kujutavad endast suuremat osa kodanikkonnast. Enamik kasutab selleks ehk alkoholi ja retseptravimeid, aga neile, kellele sellised variandid ei sobi, võiks ju jääda alternatiiv end vähem kahjulike ja neile sobivamate ainetega mürgitada, kui nad ei peaks olema võimelised või motiveeritud lõõgastuma ilma välise abita? Nagu näitavad need 200 000 väidetavat alkoholisõltlast, kellele te viitate, on selliseid palju. Kui arvestada, et enamik inimestest, kes alkoholi tarvitavad, ei ole sõltlased, siis väga suur enamus rahvast.

Heitke pikali ütles ...

Ühes online-intervjuus olete Te ka väitnud, et inimestele uimastite legaalse võimaldamise asemel on Roheliste plaan muuta Eesti reaalsus nii kauniks, et inimesed enam ei sooviks sellest uimastite abil puhkust otsida.

On Teil selleks mõni konkreetne samm välja pakkuda?

Anonüümne ütles ...

Aga kuhu jäi Hollandi näite puhul fakt, et Holland IMPORDIB vange, et mitte sulgeda oma vanglaid ning kaotada töökohti, kuhu jäi fakt, et ÜRO kiitis hiljuti heaks Portugali 8 aastase legaalsete narkootikumide 'eksperimendi'.

Anonüümne ütles ...

Kanepi legaliseerimispromojad valavad krokodillipisaraid kanepikasutamise riikliku kontrolli kulukuse üle. Samas efektiivseim kanepivastane vöitlus riiklikul tasemel, mis riigikassasse trahviraha sisse tooks ühtlasi kanepinöudlust vähendades, oleks THC testimine autojuhtidel liikluspolitsei poolt. Erinevalt alkoholist püsib kanepi toimeaine nädalaid peale suitsetamist veres ja noorel inimesel jääks sisuliselt valida juhilubade ja kanepi suitsetamise vahel.

Anonüümne ütles ...

eelmisel inimesel jällegi puudulikud arusaamad kanepi toimest, joobest ja kuidas mismoodi seda testitakse.

See, et sul kanepi jääkained veres on ei sega mitte mingit pidi juhtimist. "Kanepi joobes" ei tohi sõida ning enamus inimesi kes kanepit suitsetanud on ei soovi autoga sõida (ning kindlasti mitte kiiresti) erinevalt alkoholi tarbijatest

Mis sa arvad, et USA's kes medical mariuanat suitsetavad, et need sõidavad ühistranspordiga v? Kanepi "joova" kaob palju kiiremini kui alkoholi oma ning saad kiiremini roolitaha minna. See, et THC jäägid verest leitavad on ei puutu asjasse. Mitmed ravimid mida kasutatakse püsivad nädalaid veres peale kasutamist - samas kuni 3-4 tundi peale tablettide kasutakasutamist on aga autoga sõitmine keelatud ning ehk ohtlikum kui alkoholijoobes sõites.
(samas tugevas "kanepi joobes" olles on vaieldamatult raskem sõita autoga kui alkoholi joobes, mu isiklik arvamus on viimane. Muidugi enamus inimesed ei suitseta ennast "tugeva kanepi joobeni" vaid meeldivuse piires).

J.

Unknown ütles ...

Lugesin siin seda diskussiooni ja mulje on selline et Hr.Strandberg põhineb suurelt sellele et kui kanep legaliseeritakse siis TEKIB ALLES uus haru ehk kasutajate hulk lisaks alkoholile ja tubakale juurde AGA teile teadmiseks võin öelda et see "haru" on juba tekkinud ja väga laiaulatuslikult.Kahjuks hektel tegeletakse sellega maaall ja selle vastu me võitlemegi.Pakkuge Hr.Strandberg siis välja mingeid muudatusi praegusele mittetöötavale narkosõja systeemile?Selge on see et praegune ei tööta, või väidate te et töötab?Siis muidugi ma enam siia blogile tagasi ei pöörduks....pole lihtsalt mõtet oma kodu riigis silmaklappidega "Kremliga" võidelda, ootan parem uue generatsiooni peale kasvu

Unknown ütles ...

"Ühes online-intervjuus olete Te ka väitnud, et inimestele uimastite legaalse võimaldamise asemel on Roheliste plaan muuta Eesti reaalsus nii kauniks, et inimesed enam ei sooviks sellest uimastite abil puhkust otsida.

On Teil selleks mõni konkreetne samm välja pakkuda?"


kui see tõsi on siis ootan vastust huviga!JA EI MINGIT SOGA EGA UTOOPIAT!palun

Heitke pikali ütles ...

"...kui see tõsi on siis ootan vastust huviga!JA EI MINGIT SOGA EGA UTOOPIAT! palun."

Vabandust, ma võin eksida. Olin täitsa kindel, et olen hr Strandbergi sellist mõtteavaldust lugenud, ja eeldasin, et viimases Postimehe online-usutluses. Aga ei, küllap see oli kas kusagil mujal või keegi teine.

Vabandused veel kord; ei tahtnud kellelegi sõnu suhu panna.

Marek ütles ...

Mis see enamus ühiskonnast siis on, kes niikuinii kanepit tõmbab? 300 000? Kui palju siis nende nädalane doos on? 5g?
Ehk siis 1,5 tonni nädalas? 75 tonni aastas? Kus see kasvatatakse?
See on ikka sissetoodud kraam, mis on illegaalne kõikjal.
Näib, et see enamuse kriteerium vist ei toimi...vähemalt kui arvude peale vaadata.
Ma arvan, et enamus ühiskonnast pole nii nagu oponent siin arvab sugugi mitte psühhonaudid.

Vaadake või ennast: oma kanepi ostate te kellegi käest seadusevastaselt, see on siia jõudnud seadusevastaselt ja oma ostudega hoiate te ülevalt täna seadusevastast tegevust.

Teil pole kavatsustki oma seadusevastast tegevust lõpetada ja hakata lahendama asju puhtalt lehelt...te soovite, et teie seadusevastane tegevus muudetaks seaduslikuks.
Teil pole ka ega toimida rahulikumalt tressivabamalt...sest teil pole selleks lihtsalt aega. Seda aega saabki "osta" kanepi abil aga see pole mitte aeg vaid loomulikult aju mulje ajast.
Kanepiuimas rahulik lapsevanem ei oma paraku aega oma laste jaoks...seegi seos on ju lihtne, kas pole?

Aga millised on siis alternatiivid, mille tõttu ei ole ainult ravieesmärgil vaid ka elust sukeldumise eesmärgil vaja kanepikasutust?

Alternatiiviks on loomulikult stressivabam elu ja keskkond, mille võtmeküsimuseks on isiklikku aega hoolikas ning säästev suhtumine ja selle nimel toimetamine,
Energiasääst, mis loomult on ka aja kokkuhoid, paremad ja arukamad planeeringud. tervisekultuste maksuvabastus ettevõtete jaoks, tasuta huviharidus lastele....toimiv e-asjajamine. Sõnaga kõik, mis isiklikku aega kokku hoiavad.

Tehke silmad lahti ja õppige hindama nii sündmuste tegelikke tõenäosusi kui nende väärtusi. Korrutage need omavahel ja te saategi teadmise selle kohta, milline on õige ja milline antud oludes parima valik. Seda teebki tark kodanik...nii nagu meile Bernoulli seda lihtsat tõsiasja on õpetanud. Nii umbes 270 aastat tagasi. Ilma kanepita ja puha. Ja ka täna saab seda teha ilma kanepita.

Anonüümne ütles ...

Marek
Esiteks ei ole vaja utoopilisi numbreid siin pilduda, see ei vii kuskile.

"Teil pole kavatsustki oma seadusevastast tegevust lõpetada ja hakata lahendama asju puhtalt lehelt...te soovite, et teie seadusevastane tegevus muudetaks seaduslikuks."

Sulle teadmiseks, et suuseks on ka veel endiselt illegaalne osades kohtades (ka ameerikas), rääkimata anaalsexist (viimane on gayde vastane seadus, kuid kehtib kõikidele paaridele) - kas arvad, et nad peaksid ka selle pärast sellest loobuma, et SEADUS nii üttleb? Igasuguseid idiootseid seadusi on, mita TULEB muuta kui asja paremaks tahame teha maailmas. Narkomaanide vähendamiseks TULEKS kurjategijate käest see äri ära võtta (või siis see nii ebatulusaks teha neile), ning reguleerida seda valitsuse poolt (ning isegi teenida riigikassase raha juurde sellega). See peaks igale lollile selge olema, kuid tundub, et ei ole kuna suur osa valitsusest enamustes maades on endiselt oma teadmistega selles vallas väga madala arenduga - suuresti on asi UN'i taga muidugi.


"Kanepiuimas rahulik lapsevanem ei oma paraku aega oma laste jaoks...seegi seos on ju lihtne, kas pole?"

- kindlasti on kanepi uimas lapsevanemal (mitte, et neid eriti palju oleks) oma lapse jaoks rohkem aega ja armastust kui enamustel tänapäeva töönarkomaanidel kes liisinguid maksvad sedasi, et mõlemad vanemad vahest 9ni tööl kappavad.

Kuid yeah, tundub nagu tuule tallamine. Kuulduste järgi olevat sa vist koolides ka loenguid adnud (siis kyll muul teemal) stiilis, et kui keegi kysib midagi millele ei oska/suuda/ei taha vastata siis pööratakse jutt hoopis ümber või kysitakse vastu hoopis midagi muud. Targad inimesed vähemalt prooviksid teiste seisukohti analüüsida ja fakte mõlemalt poolt vaadata.

Anonüümne ütles ...

Huvitav oleks teada, kas teie, kui poliitiku karjääri eesmärk on jääda lihtsalt Riigikogu liikmeks või te tahate saavutada ka midagi enamat?

MetsasJooks ütles ...

Tänud jätkuva debati eest, härrased ja (aremat sorti määramata soost) anonüümid.

Sellele koolides küsimustega küsimuste vastamise kohta tahan öelda üht. Kasutan seda ka oma lapsukeste mõtlemisvõimele juhatamiseks. Meetod ise on iidvana ja seda kutsutakse sokraatiliseks. Jah, Sokratese järgi, kui kipub kusagilt meenuma.

Neid haridussüsteemi õiekesi on meil palju, kelle pea on kuiva faktipuru täis, kes aga nende faktide seostamisega hakkama ei saa. Viljad ongi hiljem need nähtused, mille eest psühhonautlemas käiakse. Igaühel omad: ei oska osta aega - sellest tulenevad rahaprobleemid, töömured, suhtehädad ning eemaldunud vanemad & lapsed.

Teisalt: vähe on teinekord 1jagu rohkem, kui palju. Milleks ROHKEM raha, asju, partnereid (netikommentaare, natuke isiklikku kapsaaeda kah :P) etc., kui aega nende nautimiseks justnagu polegi. Sääne ahne vägevvähklus maksab lõppeks kurjalt kätte. Ja need lähedased, keda kullasära tõmbab, need ju eemalduvad järgmisse kaevandusse, kui kusagil läige eredamaks läheb... Päälegi, millise eeskuju te oma lastele sellega annate? Selle, et kõik on müüdav? Thanks, but no, thanks!

Minu isiklik pisike mõttetu kogemus ütleb siin, et selmet kiviuima põgeneda oleks mõtet asjust ausalt ja avameelselt arutada. Oma elu korda seada. Niikaua, kui pulss on (ja see näib usinail kaaskommijail ometigi olevat), on veel kõik võimalik.

Ega ei peagi enesele mingeid mäekõrgusi eesmärke seadma. Ka esimesed viis pilvevaba minutit on omaette saavutus :P Millal siis veel alustada, kui mitte praeguste olude ning ilmadega?

Marek ütles ...

Esiteks ma seda ju ütlesingi just et kanepiuimase ühiskonna alternatiiv on aega austavalt ja säästlikult suhtuv ühiskond aga tee sinna ei ole kindlasti mitte kanepi kasutamise tee.

See aga et kanepitarbija vanemal ona ega oma laste jaoks on pärl, mille eest taas, hea oponent...SUURED TÄNUD. Selliste seosteni ise ei jõuagi. Ehk jälgige nüüd enda ja teste narkoleebete loogikat: kanepit tuleb kasutada kuna see on oma majanduslikult loomult sama nagu alkohol või tubakas. Järelikult siis peame headmeelt tundma ka lapsevanematest kes viinauimas aga mitte agressiivsed...kas nii või?

Üldse, teate hea oponent, pole tegemist tuule tallamisega. Hoopis vastupidi: meie sisulised arutelud siin on toonud minuni niivõrd palju argumente...seda just narkoleebuse pooldajate tekstidest....millest mul varem aimugi polnud.

Ka nende argumentide ajend, nagu olen siin jubaväljendanud, saab aina selgemaks ja selgemaks.

Nüüdseks olena ma saanud tõepoolest nii teie kui teiste mõtleva ühiskonna oponentide seisukohti piisavalt analüüsida ja ma olen tõesti paljudest asjadest hoopis selgemalt aru hakanud saama.

Nagu ka sellest, et kanepikasutajate ja selle pooldajate hulk ühiskonnas ei ole siiski nii suur kui ka tervemõistusliku ühiskonna oponendid seda sageli siinsamas näidanud on.

Northen Wolf ütles ...

"Nagu ka sellest, et kanepikasutajate ja selle pooldajate hulk ühiskonnas ei ole siiski nii suur kui ka tervemõistusliku ühiskonna oponendid seda sageli siinsamas näidanud on."

"Küsige oma pojalt, kuidas tema ja ta sõpruskond sellesse suhtub, kas nad on avatumad?


Len"

Ma ei ole küll Marek Strandberg'iga suguluses, kuid tema vaadetega kippun nõustuma. Sellest "komentaarist" tulenedes viisin läbi väikese "isikliku uuringu" tänapäeva "uue põlvkonna" seas(15-22 aastased Viljandi inimesed).

"... aga eks see on aktuaalne ka sellepärast et noorem põlvkond on vähe avatuma silmaringiga ning valmis muutusteks erinevalt vanast nõuka põlvkonnnast (nö viina põlvkond)"

Küsitluse Tulemus oli HÄMMASTAV, sain ~30 noorte käest ainult negatiivseid arvamusi kanepi kohta(v.a. kasutus ravimina). Ometigi olid vähemalt pooled neist haritud ja "jõukamatest" perekondadest, kus(nagu ma "kanepi pooldajate" kommentaaridest aru saan) peaks ometi olema "tänapäevasem" mõtlemine ja "lõõgastust soodustavate vahendite" tarbimine. Enamus küsitletutest teadsid teemaks oleva "lõõgastava-taime" kasutatakse ravimina. Kuid ka ravimitest on võimalik sõltuvusse jääda, valuvaigistite sõltuvus ntx."Majanduslanguse tingimustes ei ole riigi ja arvamusliidrite toetus narkokartellide tegevuse soosimisele ja tuluallikate põlistamisele minu arust mitte kuidagi põhjendatav."
Nagu ma aru saan, et elu "nautida" peaks olema Eesti Wabariigi kodanikel ligipääs kõigidele "ohututele" mõnuainetele. Ühes uute "mõnuseadustega" võiksime eemaldada kasiino, suitsu ja alkohooli piirangud - lapsed on ju haritud ja see oleks riigile MAJANDUSLIKULT kasulik. Lühiajaliset, ehk jah, aga pika ajaliselt?

"- kindlasti on kanepi uimas lapsevanemal (mitte, et neid eriti palju oleks) oma lapse jaoks rohkem aega ja armastust kui enamustel tänapäeva töönarkomaanidel kes liisinguid maksvad sedasi, et mõlemad vanemad vahest 9ni tööl kappavad."

... Kas siis kanepi suitsetajatel ei olegi liisinguid? Kas neil ei olegi elu probleeme? Kas siis järsku tekib aeg ja armastus? MILLEST KÕIGEST MA OLEN ILMA JÄÄNUD! Või kaovad need "probleemid"ainult hetkeks ning tulevad tagasi pohmellina?

Minu jaoks on kanep, alkohol, tubakas ja ka kasiinod on üks ja sama "jama". Nende "mõnuainete tarbijad" leiavad alati kümme miljonit põhjust, miks tarbida, olenematta sellest millised nad tarbides kõrvalt välja paistavad või kuidas need "tarbimised" nende isiklikku (ja ka neid ümbritsevate inimiste) elu mõjutab.

Valisin välja, minule kõige paremini silma hakkavad komentaarid ja kommenteerisin neid.

Vabandan:
Oma kehva Eesti (ja teiste) keel(t)e oskust
Oma "konservatiivsust"
Vähest haritust

Alar

Marek ütles ...

Sellest kuidas lootuste ja väärhinnangutega endale lootustandvat tulevikku tekitatakse, kirjutasin järgmisena ilmuvasse KesKus'sse.
Kui see ära ilmub siis panen selle loo ka siia lugemiseks välja...

Heitke pikali ütles ...

Suutsin kuidagi kommentaari postitamise vussi ajada. Proovin uuesti.

“Mis see enamus ühiskonnast siis on, kes niikuinii kanepit tõmbab?”

Kes on rääkinud ühiskonna enamusest, mis tõmbab kanepit? Psühhonautide hulka arvasin oma arutluses kõik, kes oma teadvusseisundeid väliste vahenditega muudavad, ka alkoholitarvitajad.

Ma väga loodan, et asjalood pole veel nii hullud, et 300 000 eestimaalast suitsetab igaüks 5g kanepit nädalas. Täpsed andmed muidugi puuduvad ja kriminaliseerituse tingimustes jäävadki puuduma. Andmete puudumisele viidates on aga mugav säilitada status quod. Mõttelaiskuse ja bürokraatliku maailmanägemise nõiaring...

“Kus see kasvatatakse?”

Juba praegu kasvatavad paljud kanepitarvitajad, kes ei soovi kuritegevust toetada ja kahtlase elemendiga lävida, oma vajaduse jagu ise. Tabamisel on karistus selle eest muidugi palju suurem kui diileriga asjaajamise eest, aga põhimõtted on ka midagi väärt, eks ole. Kui lubada alustuseks näiteks kuni kolme taime kasvatamine kodus, annaks seegi juba arvestatava matsu organiseeritud kuritegevusele. Müüki ja vahendamist võiks ju jätkuvalt karistada, kuni pole jõutud välja töötada riiklikku süsteemi narkootilise kanepi tööstuslikes mahtudes kasvatamiseks, tarnimiseks ja müüjate sertifitseerimiseks.

“Ma arvan, et enamus ühiskonnast pole nii nagu oponent siin arvab sugugi mitte psühhonaudid.”

Kui pidada psühhonautideks vaid neid kodanikke, kes tarvitavad KEELATUD aineid, siis loodetavasti mitte. Selline meelevaldne lahterdus minu meelest aga ei päde; arvesse tuleks võtta ka kõik alkoholitarvitajad, retseptiga psühhofarmakonide pruukijad ja need, kes kasutavad taju muutvaid aineid, mida pole veel ära keelatud (lahustitest muskaatpähklini). Ja sel juhul on psühhonaudid rahva enamus.

“Vaadake või ennast: oma kanepi ostate te kellegi käest seadusevastaselt, see on siia jõudnud seadusevastaselt ja oma ostudega hoiate te ülevalt täna seadusevastast tegevust.”

Ja kuna nõudlust, nagu näitavad kogemused Eestis ja kogu maailmas, kanepi ega muude uimastite järele pole keelustamisega võimalik piirata, siis ei ole mõistlik jätta kehtima seaduseid, mida muidu seaduskuulekad kodanikud niikuinii rikuvad. Kuni tegevusega ei kaasne kahju teistele isikutele, ei ole sellise tegevuse keelamine mitte kuidagi mõistlik ega põhjendatav. See on nagu “normist hälbiva” seksuaalkäitumisega nõustuvate täisealiste partnerite vahel – meile ei pruugi meeldida, mida sellised inimesed omavahel teevad, aga seda seadusega reglementeerida ei ole mõistlik ega õiguspärane.

“Teil pole ka aega toimida rahulikumalt, stressivabamalt... sest teil pole selleks lihtsalt aega. Seda aega saabki "osta" kanepi abil aga see pole mitte aeg vaid loomulikult aju mulje ajast.”

See on küll üsna imelik ja segane jutt. Aeg ei ole aeg, vaid aju ettekujutus ajast? Kisub metafüüsiliseks, püüaks ikka teemas püsida.

Kommentaar jätkub järgmises postis.

Heitke pikali ütles ...

“kanepikasutus elust sukeldumise eesmärgil”

“Elust sukeldumine” on mõnevõrra kallutatud väljend ning kui rahulikult järele mõelda, ei pruugi selline tegevus ju alati ja igas olukorras taunitav olla. Igahommikune ergutav kohvitass või külm dušš on ka “põgenemine” uimasevõitu seisundi eest, mida loodus meile muidu peale sunnib. Puhkusereisid soojadele maadele on ka sukeldumine rutiinist ja harjunud keskkonnast eemale uute, ehkki mitte eriti püsivate elamuste järele. Kuni inimene end kohvist südamerabandusse või kaksteistsõrmiksoole vähki ei joo, kuni tervisesportlane end endorfiinilaksu otsides sandiks ei kima, kuni palavikuline puhkusereisija oma pere viimseid sääste kulukale hobile ei raiska, on ju kõik korras. Ja kui joob-kimab-raiskab, siis on see ometi tema otsus vaba inimesena, millesse riik ei tohiks sekkuda.

“Alternatiiviks on loomulikult stressivabam elu ja keskkond, mille võtmeküsimuseks on isiklikku aega hoolikas ning säästev suhtumine ja selle nimel toimetamine,
Energiasääst, mis loomult on ka aja kokkuhoid, paremad ja arukamad planeeringud. tervisekultuste maksuvabastus ettevõtete jaoks, tasuta huviharidus lastele....toimiv e-asjajamine.”

Ma saan aru, mida te öelda tahate, ja kahtlemata on energia kokkuhoiuga tegelemine üllam vaba aja sisustamise vorm kui õllejoomine või hallutsinatoorsed mõttereisid moonutatud tajude maailma, aga kas sellepärast peaks viimaseid keelama? Värsked juurviljad on tervisele väga kasulikud, aga Te ei saa ju põlata inimest ainuüksi sellepärast, et talle maitsevad keedetud juurikad rohkem, ega keelata talle kapsahautist? Kas Teile ei mahu pähe mõte, et mõni kaaskodanik, ehk isegi Rohelise Erakonna valija või lausa liige, kes kuus päeva nädalas suhtub säästvalt ja toimetab töökalt, võib soovida seitsmendal päeval otsida lõõgastust mujalt kui toimivast e-asjaajamisest?

“Tehke silmad lahti ja õppige hindama nii sündmuste tegelikke tõenäosusi kui nende väärtusi. Korrutage need omavahel ja te saategi teadmise selle kohta, milline on õige ja milline antud oludes parima valik.”

Tõenäosus korda väärtus võrdub Tõde... Huvitav valem; seda peaks sotsioloogidele tutvustama.

Mis puutub silmade avamisse, siis vaadakem, et me neid liiga lahti ei tee – et me Jumala pärast ei hakkaks näiteks tegema mingeid üldistusi selle põhjal, et teistes ühiskondades on kanepi dekriminaliseerimine kaasa toonud kanepikasutuse ja muude uimastite tarvitamise kahanemise. Sest see oleks ometi ränk viga – mujal maailmas elavad hoopis teistsugused inimesed hoopis teistsugustes tingimustes ning pole mõistlik eeldada, et asjad, mis toimivad meist mõnisada kilomeetrit idas või läänes, töötaksid Eestis. Ja kuna avatud silmadega teadusuuringutest mööda vaadates on lihtne väita, et järeleuurimine, kas legaliseerimine siin töötaks, tooks kaasa pöördumatud hävitavad tagajärjed, siis pole mõtet proovima hakatagi. Jätkame parem inimeste karistamist ja neist vanglates karjäärikurjategijate koolitamist – sest pole mingit alust arvata, et kui mujal maailmas on selliseid inimesi õpitud aitama, ravima ja suunama, oleks midagi sellist võimalik teha ka Eestis. Kui sellega kaasneb noorsoo kasvav uimastumine ja kibestumine oma kodumaa seadustes, siis on see hind ju ikkagi tühine, nii, jah?

Heitke pikali ütles ...

Üritan selgitada, kuidas praegune uimastipoliitika on eriliselt lühinägelik, kuna suunab potentsiaalseid tarvitajaid raskete ja ohtlike uimastite juurde. Aga me peaks enne suutma eelduseks võtta, et vajadus moonutatud teadvusseisundite järele on üldinimlik põhivajadus, ja et iha tehislike mõnude järele ei peaks karistama, vaid suunama võimalikult ohutusse voolusängi.

Võtame kõige värskema näite: http://www.epl.ee/artikkel/473182 “Helsingis levib uus ja ohtlik uimasti”. Metüleendioksüpürovaleroon ehk MDPV või MDPK on “amfetamiinisarnane” uimasti, mida pole veel jõutud ära keelata. On loogiline, et kodanik, kes ei soovi seadust rikkuda, aga soovib saada tugeva erguti kogemust, eelistab legaalset “amfetamiinisarnast” ainet päris amfetamiinile. Millega ta aga ei pruugi arvestada, on tõik, et MDPV doosi uuendamine lühema aja vältel kui kuus tundi ei tekita “uut surinat”, mida võimaldab amfetamiin, küll aga mitmekordistab uimasti ebameeldivaid ja tervisele ohtlikke mõjusid. Ja nii need soomlased surevad ja varsti hakkavad surema eestlased – sest keelupoliitika on neilt võtnud valikuvabaduse tarvitada suhteliselt ohutumat uimastit.

Kui oopiumi poleks ära keelatud, poleks kunagi tekkinud heroiiniturgu. Kui heroiin oleks tarbijale kättesaadav, ei oleks turule ilmunud fentanüüli. Kui koka tarvitamist ei karistataks, poleks kunagi tekkinud nõudlust crack-kokaiini järele. Metamfetamiiniepideemia on amfetamiini tarvitamise karistamise otsene tagajärg. Turgu, s.t nõudlust ja pakkumist ei ole võimalik ideoloogia ja karistamisega kaotada, sest ükskõik mida ära keelates loobub riik vabatahtlikult kontrollist ja motiveerib musta turu teket ja laienemist.

See praktika on kogu maailmas andnud ainult raskeid tagasilööke, suurendanud uimastisurmade arvu, nakatumisi ja narkootikumide hankimiseks toime pandavate kuritegude hulka. Kas poleks aeg seda olukorda viimaks ometi muuta? Kui süsteem ilmselgelt ei tööta, tuleb seda parandada, alustades selle tekitatud kahjude hüvitamisest. Kui Teil on selleks mõni mõistlikum plaan kui legaliseerimine või vähemalt dekriminaliseerimine, siis, palun, esitage see. Ja kiiresti. Eesti vajab vahetust.

Unknown ütles ...

Mardilt hea kirjutis!

Marek ütles ...

Feantanüül on anesteetik.
Oopiumi kasutamine...ja omal ajal täiesti legaalne kasutamine (Euroopas)...põhjustas aga majandustüli, mis kasvas üle oopiumisõdadeks. See oli juba 19. sajandil.
Oot...mis siis nüüd, et ka oopium peaks olema legaliseeritud? Nii või...kuigi opiaadid on selgelt kahjulikud ka väikestes kogustes.

Teil, austet oponent, on vist nii, et iga argument on hea selleks, et rääkida ja põhjendada kuidas vaid legaalne kanep eraldab ühiskonda õnnest ja seda oludes kus ei viina ega hasartmängudega ei suudeta piiri pidada.

MetsasJooks ütles ...

Oeh.

Väsimatu klaveripainamine kombinatsioonis ohtra logorröaga väsitab vahel ka usinama lugeja.

Usun, et siia teemasse ma enam kirjutama ei kipu. Võibolla kunagi loen ja viitan, kui tekib vajadus näidata sõltlaste mõtteviisi nö. ehedal kujul.

Kaldun tõesti arvama, et osale kommentaatoreist olekski parem, kui nad oma kodus vaikselt kivistuksid. Hiljem võib ju sõbralik kiirabi kivikujud autosse laduda ja kusagile kalmistule riita laduda.

Ainult 1 on mu meelest
VASTUTUSTUNDETU

Ja see on narkopropaganda netis.

Lapsed ja noored on teatavasti üsna vastuvõtlikud.
Ma pelgan, et lugupeetud pilvesõprade kommuun ei ole valmis võtma sotsiaalset vastutust, kui mõni neist uussõltlastest tänaval järgmise doosi himus mõne Teie lähisugulase ära rapib.

dixi

Heitke pikali ütles ...

“Fentanüül on anesteetik.”

Anesteetik ehk eesti keeli valuvaigisti on ta kindlasti. Nagu ka aspiriin, kanep, heroiin ja hoop haluga kuklasse. Arvake ära, milline anesteesiavahend selles loetelus pole kunagi põhjustanud kellegi surma? Küsimus oli retooriline; vastama ei pea.

Lisaks on fentanüül ehk “valge hiinlane” opiaat, mis on Eesti turul täielikult välja vahetanud heroiini. Fentanüül on umbes sada korda kangema mõjuga kui morfiin ning sellest on märksa lihtsam saada juhuslikku üledoosi. Heroiinilt fentanüülile üle läinud narkomaan ei saa edaspidi enam heroiinist soovitud mõju kätte. Väidan, et heroiini asendumine fentanüüliga, mida on kergem peita ja millele on lihtsam püsiklientuuri leida, ja sellest sammust tingitud narkosurmade arvu kasv on otseselt ainult lühinägeliku uimastipoliitika tulemus.

“Oopiumi kasutamine...ja omal ajal täiesti legaalne kasutamine (Euroopas)...põhjustas aga majandustüli, mis kasvas üle oopiumisõdadeks. See oli juba 19. sajandil.”

Väga hea, et te oopiumisõjad mängu tõite. Esimese Oopiumisõja tingis Hiina lühinägelik, keelustamispõhine kaubanduspoliitika, mis sundis Hispaaniat ja varsti ka teisi partnereid proovima lappida tekkinud kaubanduspuudujääki kangete uimastite müügiga. Hiina keisririigi lagunemine algas uimasti keelustamisest! Loomulikult ei olnud see impeeriumi languse ainus põhjus, aga kindlasti oluline.

Oopiumisõdade otsene tagajärg oli ka selle uimasti üldine keelustamine rahvusvahelise Oopiumikomisjoni eestvõtmisel saja aasta eest. Komisjon põhjendas vajadust ülemaailmse keelustamise järele väitega, et ühiskonnas on raskete sõltlaste hulk 5%. Tänapäeval, pärast sadat aastat üle laipade marssimist, on see protsent maailmas endiselt sama. On enam kui selge, et keelustamine tulemusi ei anna. Sõda uimastitega on igas punktis täielikult läbi kukkunud. Küsimus on, kas me julgeme selle teadmiseks võtta ning teha sellest vastavad, väga vajalikud järeldused.

“Oot...mis siis nüüd, et ka oopium peaks olema legaliseeritud? Kuigi opiaadid on selgelt kahjulikud ka väikestes kogustes.”

Kõik uimastid peaksid olema seadusega lubatud ja riiklikult võimaldatud inimestele, kes neid kasutada soovivad. Kangemad uimastid kontrollitud keskkonnas, vastava “narkomaanipassi” alusel; oma doosi kättesaamiseks võiks sõltlane nõustuda osalema sõltuvusravi programmides.

Raskete uimastite kasutajate surmasid ei põhjusta enamasti mitte nende tarvitatava aine tervistkahjustavad mõjud, vaid sellele lahjendamiseks (või ka kangestamiseks) lisatud täiendavad ained, või soovimatu üledoos, mis on kerge juhtuma, kui ollakse harjunud ühe kangusega ainega, aga diilerile on tulnud uus, kangem kaup. Samuti ei oleks legaliseerimise tingimustes vajalik ainete süstimine; kuna doos oleks koostöaltile sõltlasele tasuta ja ka tänavahinda ei kontrolliks enam nii suurel määral narkomaffia, loobuksid paljud süstimisest muude, ohutumate manustamisviiside kasuks.

“Teil, austet oponent, on vist nii, et iga argument on hea selleks, et rääkida ja põhjendada kuidas vaid legaalne kanep eraldab ühiskonda õnnest”

Iga argument, millel on mingisugustki tõepõhja või kontrollitavust, on minu meelest ükskõik mis teemalises vaidluses lubatud “relv”. Ma pole seni Teie legaliseerimise-teemaliste väidete kaitseks siit lugenud midagi sisulist, ainult faktidega põhjendamata arvamusi ja sekka ad hominem-süüdistusi.

Ja ma ei ole kusagil öelnud, et VAID legaalne kanep eraldab ühiskonda ÕNNEST. Loomulikult ei ole uimastite legaliseerimise küsimus Eesti riigi ja rahva jaoks esmatähtis. Aga see on siiski üsna oluline. Legaalne kanep ei viiks Eestit automaatselt õnnele, nagu ei teeks seda ka suitsu- ja viinamüügi keelamine. Küll aga võiks legaalne meditsiiniline kanep taastada mõnede krooniliste haiguste käes vaevlevate inimeste õiguse õnnele. Legaalne rekreatiivne kanep annaks väikese võimaluse õnnelikult elada sellisel, Teie silmis kahtlemata nõrgal ja vääritul, ent ikkagi inimesel-kodanikul, kellele alkohol, retseptravimid, tervisesport ja paremini kättesaadavad e-teenused ei paku täit lõõgastust.

keeletu ütles ...

Nõustun Mardiga

Anonüümne ütles ...

väsimatu rahvas...

Marek, ütle nüüd ausalt. Kas sa oled tänu siinsele vastasleerile ka targemaks saanud kanepi osas ning selle kahjude ja kasude osas? (eriti viimase)

Ning kui oled, siis äkki loetleksid põhi punktid milles targemaks oled saanud (peale artikli ilmumist) ning milles endiselt kinni oled - siis oleks hea nagu miskit pilti saada, kas kasu ka on sellest meeletust komenteerimisest olnud või mitte. Tugev on see, kes oma eksimusi tunnistab.
Muidugi juhul kui ükski inimene siin pole mingit uut infot sulle andnud mida sa usuks... siis, nu mis siis teha

peale kogu selle asja lugemist, ma pole päriselt siiani aru saanud mis oleks sinu reaalne lahendus narko probleemide (amfetamiinide, "exctasy", systlad jms kahjulikum) lahendamiseks? Ilmselt ma loll, sest ei sanud päris aru...

Ning kui võimalik, vb ka vastasleer rääbib mis osas nad on targemaks saanud selle blogimisega siin - siis oleks hea näha KUI kasulik selline blogimine on ning kas need tunnid ka asja ette lähevad.

Üks asi mida ma välja lugesin oli vist, et sa näed, et neid kanepi pooldajaid ei olegi nii palju?

Ahjaa... natuke teemast välja küsimus ka... kas sa tuumaenergjat ka soovitad eestile või oled ka selle vastu? Ning miks?

Tänud
J.

luuletaja ütles ...

muidu lugesin iga su postitust aga viimane oli lihtsalt selline pettumus et hoolimata antud häälest euroopa parlamendi valimistel tulevikus seda korrata ei kavatse. kahju. ignorantsus on lihtsalt kohutav patt.

Marko ütles ...

Nii
Kogemata juhtusin ka sellele kirjutisele.

Andsin ka oma hääle eelmine kord rohelistele.

Ise kanepit ei tarbi.
Pooldan seda, et igaüks võib teha mis tahab niikaua kuni see teisi ei kahjusta. Kanepi puhul oleks ainus tõsiseltvõetav teistele segav tegur, kui peaks selle arvelt rohkem maksma hakkama.
Kõik seni leitud faktid ja loogiline mõtlemine lükkab aga selle võimaluse ümber.

Sellised näited nagu Rootsi vs. Holland - ma pole niiväga Rootsi olukorraga kursis, kuid kui tulemused on suht samad , siis ei ole küsimustki kumbat varianti eelistada minu meelest.

Päris palju asju mis mulle ei meeldi, pole keelatud, kuid ma lihtsalt ei tarbi neid... ja ei leia et nad keelatud peaks olema.

Kuna teie erakonna üks esinimedest suhtub kodanikesse kui lambakarja, kellele tuleb ette öelda, mis on hea ja kuidas endaga toimida, siis minu häält te kindlasti enam ei saa.

Heitke pikali ütles ...

Ekspress avaldas täna mu pikema kirjutise antud teemal:

http://www.ekspress.ee/2009/07/17/arvamus/43680-eestil-pole-muud-valikut-kui-seadustada-seni-keelatud-uimastid

Siin blogisabas on suurem osa sellest jutust juba põhimõtteliselt räägitud, aga topelt ei kärise.

Anonüümne ütles ...

strandberg: "kui psüühiliselt nihestatud, muudetud, nimetage kuis tahate, seisundite hulk ühiskonnas võib kasvada (lisaks alkoholi poolt tekitatud nihestaud seisundile) siis see ka juhtub. Selle tulemusena ei muutu ühiskond summaarselt mitte arukamask vaid terve mõsitus täieneb keemiliselt mõjutatud teadvusega."

Mainiks siia lausele kõrvale ära, et ma pole oma lühildase elu jooksul näinud mitte ühtegi(!) arukat ja tarka "karskete eluviisidega inimest" (kõigil neil on mingi tõsine kiiks sees ja luurele ma nendega ei läheks). Otse vastupidiselt on aga paljude kanepisuitsetajate ja ka mitmete viinaninadega.

Mis järelduse me nüüd teeme?

Vastus oli juba Marekilt võetud sõnades: "mõistus täieneb...."

Waffa ütles ...

Nu tere jälle... mõtlesin siin just suurema ja põhjalikuma postituse teha ning seekord koos linkidega igale väitele (sest tundub, Marek ei ole võimaline lihtsasti kättesaadavat statistikat eesti kohta ja uuringuid mujal maailmas kätte saama) - kuid praegust olukorda siin blogis vaadates oleks see nagu lamava vastase peksmine poksiringis.
Teine niigi enda margi täis tegi oma "teadmistega" ning arusaamisega kuidas narko probleemidega võidelda.

Samas jäi silma Mart, ning enne kui jõudsin küsida kellega tegu sain juba vastuse, nice 2 meet you:)

Ma siin ootan kuni Marek on ennast kokku võtnud ja vastata jõudnud siin küsitud küsimustele & siis suundun tagasi. Kuid tõepoolest Marek - proovi vastata küsimustele vastusega seekord, mitte nagu sul pidevalt kombeks on mingi mulliga vastata või hoopis muu küsimusega (nagu siis kui koole külastad või mujal loenguid pead).

Parimat soovides, Waffa

August Sügavast ütles ...

Mingi pahe (mida narkootikumite tarvitamine, aga ka suitsetamine ja alkoholitarbimine kahtlemata on) liiga suure hulga (sh. illegaalsete) harrastajate tõttu lubamise/legaliseerimise õigustusena on pehmeltöeldes pentsik. Ehk samas malli järgi võiks ka kuritegevuse muud liigid seadustada kuna kurjategijaid on muidu liiga palju! No andke andeks kui loll peab ausalt olema, et tegeleda probleemiga (milleks ka narkootikumid kahtlemata on), selle lubamisega ja selle probleemiks olemise eiramisega. Aga miks tõmmata lubatavuse piir narko, geiabielude, kupeldamise lubamise jms. moraaliväärätuste taha? Usun, et zoofiilid, pedofiilid, nekrofiilid, vargad, röövlid, mõrtsukad oleks pahased, et nende õigustega ei arvestata. Ehk edasi tuleks näiteks ka tapmised ja vägistamised dekriminaliseerida, liiati kui nende kuritegude protsent võrreldes mõne teise riigiga liiga suureks osutub ja kurjategijaid liiga palju on. Kusjuures litsilöömise ja kupeldamisega võrdselt peaks seadustama ka palgamõrvad, sest on ju ka see ettevõtlusvabaduse piiramine. Mõelge milline varimajandus ja kuritegeliku maailma toiteahel selle taga on! Aga kui riik need ettevõtlusvormid dekriminaliseeriks ja võtaks oma kontrolli alla kuidas riigikassa saaks maksudena täiendust. See oleks kõva hoop kuritegelikule maailmale kui talt leib sedaviisi käest ära tiritakse. Kõik ühiskonna probleemid, mis seisnevad ebameeldivas statistikas, saaks kohe lahendatud. Eksole vahva!?

Anonüümne ütles ...

Ma soovitaks sul sügavast august välja tulla ning natukene aru saada mis on mis. Võrrelda mõrtsukaid ja kanepi suitsetajaid on muidu äärmine debiilsus iseenesest kuid need nii lapselikud võrdlused olid, et ma ei hakka neil pikemalt peatumagi. Kui täiskasvanu mõttemaailm nii metsas on, siis ei ole mõtet raisata resursse tema muutmiseks - mõtekam on mõtlevaid inimesi mõtlema panna.

" Kusjuures litsilöömise ja kupeldamisega võrdselt peaks seadustama ka palgamõrvad, sest on ju ka see ettevõtlusvabaduse piiramine. Mõelge milline varimajandus ja kuritegeliku maailma toiteahel selle taga on! Aga kui riik need ettevõtlusvormid dekriminaliseeriks ja võtaks oma kontrolli alla... "

Irw... jah, mõelda vaid kui maailmas suur valitsused nagu USA ning Venemaa HAKKAKS palkama ja kasutama palgamõrvareid... see oleks küll ennekuulmatu...

Lemmit ütles ...

Hea Marek, mul oli piinlik lugeda sinu lahmimist kommentaarides ja tõdeda 16. juulil postitatud artikli põhjal, et siinsest arutelust õppinud sa ei ole.

Või kui oled, siis ootan ma - koos mõnede eelkommenteerijatega - selgemat seisukohta antud küsimuses. Seniks aga kaotasid rohelised ühe siiani väga lojaalse hääle.

Anonüümne ütles ...

kusjuures ka mul varem oli täitsa reaalne plaan nende poolt hääletada... nüüd tänan õnne, et sellist viga ei teinud nähes millise aruka mõtlemisega selle erakonna üks põhi isikutest on..
Kurb,

Kuid yeah.. neid kysimusi on siin niii palju tekkinud. Palun aega võtta kui kiirest tõõpäevast üle jääb ning vastata neile kõigile - kui teema juba algatatud sai... ning proovi mitte aint mõnele teemast välja rebitud tsitaadile vastata, ike enamusele vasta...

"august sügavast" on inno ja irja kohviku fän vist nagu näha - eks sealt saabki häid ja arukaid mõtteid ju. Kuid eks tundub, et kogu see roheliste partei kaldub oma tegemistes samale poole kuhu üks teine rohelistes värvides erakond.. mis on küll imelik, sest need samad ju on need kes võitlevad vast kõige agaramalt põlevkivi kaevanduste säilimise eest mis üks eesti suuremaid reostajaid on.
Viimane lõik oli teemast väljas, ja ei vaja lisa kommenteerimist.

Anonüümne ütles ...

Kui keegi arvab, et kanepi legaliseerimine tekitab selle, et lapsed saavad veel rohkem kanepit kätte (mis on hetkel juba pea võimatu), siis vähemalt sellisel juhul puudub side diileriga, kes talle ka kõik muud kangemat pakuks (ala kanep on hetkel otsas, aga proovi parem seda).
Praegu on hüppelaud kangema kraami jaoks diileri näol olemas, legaliseerides oleks "kanepidiiler" sama, kes hetkel viinadiiler ja muud sealt ei saaks

elektritsaabtasuta.blogspot.com ütles ...

Mina leian,et väga lahja on narkovastane töö nii politsei poolne kui ennetajate oma...
Uudistest ei ole näha,et oleks arreteeritud narkodiilereid...
politseinikud nussivad kabinettides ja ei püüa narkodiilereid...Üks politseinik arreteeris narkodiileri kel oli kotis üle 1,5 kg narkootikume ja too narkodiiler lasti vabadusse juba järgmisel päeval ja jätkas müüki samas paigas Viru hotelli juures...
Lehe servadel pidevalt tehtakse varjatud reklaami narkotsile...
politsei ei reageeri toime pandavatele kuritegudele...
ometigi narko varjatud reklaam on karistatav...
Ma tean ühte kanepi tarvitajat kes ise väitis,et tema õpingud koolis jäid pooleli kanepi tarvitamise tagajärjel...too tüüp ise müüs ja ise teenis kanepi müügist sest tema kodukohas pole tööd...
kuna pole tööd siis on selles süüdi liberaalne majandussüsteem ehk nähtamatu käe poliitika...
mille üheks osaks on samuti narko
levitamine-Milton Friedmani järgi...
Ennetustöö kuis vältida narkootikumide tarvitamist käib lihtsa reegli järgi:
Inimesed teevad aina valikuid ja valivad parima mida hetkel arvavad teadvat...tuleb selgitada mis on parem kui kanep ja muu narkots,mis lõdvestab ja annab enam mõnu kui kanep...
Vaata www.kes-kus.ee kommentaariumist või otsingust kasutaja nime "Mõiste Zombistamise ennetustöö" tähelepanekuid kuis vältida narkot...
Igale asjale tuleb läheneda kompleksselt ja sestap narkotsi ennetamise tarbeks tuleb ennetada palju muidki asju,protsess algab pihta palju varem...
Asi pole ennetamises aga kuis elada mõnusamat ja väärtuslikumat elu kui seda pakub kanepi ja muu narkotsi tarvitamine...
Nõmme raadio fänn
Elagu konkurents!

Anonüümne ütles ...

Tegelikult siin on kindlasti omad põhjused, miks autorilt "sellised" vastused... Poliitiku staatus seab omad piirid, mõelge natuke selle üle ja ärge olge liialt kriitilised. Keegi meist(?) ei tea tema tegelikke mõtteid/seisukohti eraisikuna selles küsimuses. Mina ise ei suitseta (ka mitte kanepit!), alkoholi tarbin ehk paari kuu jooksul korra ning siis näiteks pits/paar konjakit. Kanepi legaliseerimist sarnastel alustel alkoholiga aga pooldan - objektiivset infot on piisavalt, tulemuseks selline otsus...

elektritsaabtasuta.blogspot.com ütles ...

Selline arutelu Eesti meedias:
"Kas legaliseerida kanep?"
tuleb muuta ja esitada uus teema:
"Kas legaliseerida narkodiilerite mõrvamine?"
Teatavasti Brasiilias on narkodiilerite mõrvamine legaalne...
Narkodiilereid mõrvatakse ilma kohtuta...
Sealne KAPO analoog tulistab surnuks narkodiilereid helikopterilt...
Toimuvad tänavasõjad narkodiilerite vastu...
Kas soovite,et narkodiilerid haaraksid Eestis samasuguse võimu,et nad enam ei alluks Eesti riigivõimudele?
Et neid tuleb mõrvata selleks,et saavutada mingisugustki korda riigis...
Legaliseerides kanepi annate saatanale sõrme...ja ta haarab käe...
Nii,et teen Eesti riigivõimudele ettepaneku legaliseerida narkodiilerite mõrvamine ilma kohtu otsuseta ja anda see õigus Kaitseliidule...narkoprobleem saab lahendatud kolme päeva jooksul...

Nõmme raadio fänn
Vargad ahju!
Kantpead ahju!
Elagu konkurents!

Anonüümne ütles ...

:) eelmisele, mina teeksin Brasiilia näite põhjal hoopis vastupidise järelduse - kui isegi taoliste kardinaalsete meetoditega(diilerite mahalaskmine ilma kohtuta?) ei ole "sõda" narko vastu võidetud, siis tuleks ehk hoopis proovida narko legaliseerimisega ning selle läbi narkokartellide "elimineerimisega" asja kontrolli alla saada? Jah, kui isegi taoliste meetmetega pole illegaalset narkoäri veel kontrolli alla saadud, siis mismoodi arvab eelmine postitaja selle siin Eestis kolme päevaga õnnestuvat...?

elektritsaabtasuta.blogspot.com ütles ...

7.13
Aga teeme proovi...lööme kasti kõik narkodiilerid Eestis ja sa näed,et kaob narko tarvitamine sest Eesti elanikkond on haritum kui Brasiilias...

Narko tarbimine on tekitatud nõudlus,inimesi on oskuslikult mõjutatud,tehtud osavat ja kavalat varjatud reklaami nii lehe servadel kui mujal...
kui panna kasti kõik need ajakirjanikud kes teevad varjatud reklaami narkotsile ja narkodiilerid,ning näidata pööblile muid võimalusi mis tekitavad enam mõnu ja pingelangust kui mis tahes kanep või muu narkots siis kaob see kanepi tõmbamine ära...
Elagu konkurents!

Anonüümne ütles ...

Kas need nõmme raadio & zeingtesti liikumise inimesed ongi sellised "spetsiaalsed" või olen ma lihtsalt halva õnnega ja näen ainult selliseid kommenteerimas internetis? Järgmises kommentaaris loen ma luba kuidas fooliummütsikesi kandma peab vist...

Kuid yeah, see diilerite mahalaskmine jms lahendus - see lähenemine narko probleemile on ikka küll vist kõrgema intelligentsiga inimestele . Selle tulemustest võiks rääkida siin Meggiko näitel.

2006 jõuludel alustas Felipe sõda siis narko vastu, alustuseks oma 6500 sõjaväelisega... sellesse kampaaniasse on nüüdseks kaasatud tal 45 000 sõjaväelast + fed's + politsei (st nad võivad tulistada kõiki kes arvavad olevat narkodiiler). Lisaks veel USA DEA tegelased (nad kasutavad Blackwateri palgasõdureid oma missioonides, samu mida USA Iraq's kasutab korra hoidmiseks ja blackoppideks).. võitlevad kõik koos vahvasti narko diilerite & narkarite vastu... Märtsis räägiti veel 5000 sõduri lisamisest võitlusesse, kuna tulemusi pole näha olnud veel piisavalt...

Praeguseks, vähem kui kahe aastaga on tapetud üle 11 000 inimese, kuid narko kaubanduse peatamise osas pole loodetud tulemusi saadud, kuna endiselt on suured rahad taga kriminaalidel...
http://rss.msnbc.msn.com/id/31909590/
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/8155402.stm

ning endiselt räägitakse ka kahtlastest linkidest valitsuse ja suurte narko parunite/ärikate vahel... kuigi vb tunduvalt vähem peale seda kui tunnustatud uuriv ajakirjanik Gary Webb (kes valitsuse ja narko seostas selgelt) enesetapu tegi suurest masendusest (mille põhjustas vist edukus ja lugematud tunnustused mis ta sai). Nimelt ta nii masendunud oli, et lasi ennast kohe kaks korda eemalt pähe selgus ametlikust uurimisest...
peale seda paljud ka õppinud, et ei tasu kirjutada igasugustest asjadest, masendus võib tulla - ja masendus teatvasti tapab, sõna otseses mõttes vahest :)Muidugi see Zendtest siin võib ju arvata, et ongi hea kui "sellised" maha lasti, kuid tahaks näha kas ta seda ka siis räägiks kui tema lapsed/ema/abikaasa muuseas maha lastakse kas siis kogemata või igaks juhuks. Väga ignorantne oleks arvata, et kõik 11 tuhat olid ainult sõdurid ja narkodiilerid kes surma on seni saanud. Mõni küll võib ju väita, et see lihtsalt jõu katsumine erinevate narko jõukude vahel, üks neist kasutab lihtsalt valitsuse abi, et konkurendid teelt pühkida, kuid narko on ja jääb sinna - kuid see oleks ju ulme...

Kuid yeah, natukene mõtteainet ehk :)

www.patt.ee

elektritsaabtasuta.blogspot.com ütles ...

7.13-le
Mitte midagi pole kardinaalset mõrvari mõrvamises...
Narkodiilerid on sisuliselt mõrvarid...müües inimesetele narkotsi nad viivad inimesi põhja, varem või hiljem inimesed muutuvad kodututeks ja surevad nälga...

Seda teie pool nimetatud kardinaalsust on Eesti poliitikas piisavalt palju...
See liberaalne majandus ehk õhukese riigi ideoloogia ehk nähtamatu käe poliitika ongi väga kardinaalne sest nagu teate isegi kui palju on töötuid...

Kardinaalsed on horror-i tüüpi filmid...publik vaatab neid hea meelega....
Rahvas vajab vaatemänge...tahab näha verd...rahvas tahab näha narkodiilerite verd...

Elagu konkurents!

elektritsaabtasuta.blogspot.com ütles ...

11.11-le
1.Kuule on ju selgesti näha,et sa oled laksu all ja kogu su tekst on laiali valguv...
2.Sa võiksid veidi selle peale mõelda,et mille pärast on meie sõdurpoisid Afganistaanis...
Kas nad on seal selleks,et hävitada narkootikumide levitamist või on selleks,et toetada narkootikumide levikut...
Mille pärast nad tapavad Afgaane ?

Elagu konkurents!

Waffa ütles ...

Ma reeglina kellegile kangeid tänapäeva ravimeid ei soovita, kuid sinu puhul zombistaja kes-kus'is aka "THEZEITGEISTMOVEMENT1" (arvan, et sama inimene, kuna kahte sellist vaevalt Eestis on) looduslik lähenemine enam ei aita.

Palun ära spämmi oma FNORD'iga siin (ma mõtlen, üldiselt nö internettides :P), mõni nii loll vb, et mõnda tõest fakti nähes hakkab ülejäänut ka uskuma. Pärast veel kuulab nõmme raadiot ja jookseb foolium mütsikesega ringi... :)

Heitke pikali ütles ...

Pakun välja kava, mis ei nõuaks peaaegu mitte mingeid kulutusi peale nende, mida vajab statistiline seiretöö. Kuna kava tulemusena peaks kahanema protsessimis- ja karistuskulutused, aga ka kulutused tervishoiule, saaks need suunata seiresse, mida praegu rahastatakse maksumaksja kaukast ja ilma igasuguste tulemusteta või soovitule vastupidiste tagajärgedega.

Esiteks peaks ainult kanepile kehtestama mingiks perioodiks (kokkuvõtete tegemiseks peaks piisama viiest aastast) moratooriumi, s.t lõpetama tarvitajate ja enda tarbeks väikeses koguses (kaks-kolm taime) kasvatajate karistamine, kui nende tegevustega ei kaasne raskendavaid asjaolusid (näiteks täiendavate kuritegude toimepanek joobeseisundis).

Justiitsministeeriumi möödunudnädalane, massiivse ebaloogilisusega hiilgav aruanne, mis toetub nn ekspertarvamusele, rõhutab seda, et uimastite dekriminaliseerimise mõju ühiskonnale ei ole võimalik hinnata, kuna pole kasutajaid, kes tahaksid lasta end uurida. Kuni kehtib praegune kord, selliseid kasutajaid ei teki ja korda muuta ei saagi...

Selline ringkaudne loogika ei päde. Moratoorium kanepile võimaldaks aga praktiliselt ilma igasuguste kulutusteta uut suunda proovida. Olukorra hindamises tuleks moodustada riiklik komisjon, mis koosneks päris ekspertidest (teadlastest), mitte tõsiteadusest ammu distentseerunud ametnikest, kelle töökoht, sissetulek ja ühiskondlik mõjuvõim sõltuvad otseselt sellest, kas praegust karistamiskeskset uimastipoliitikat jätkatakse või mitte. Küsida Eesti karistus- või ennetustöötajalt, kas uimastid võiks legaliseerida, on sama hea, kui küsida viinavabrikandilt, kas tema meelest tuleks kange alkoholi müük seadusega keelata. Vastus on ette teada, nagu ka see, et mõistlikke argumente keelamise kasuks pole mõtet loota.

Anonüümne ütles ...

Uskumatu milline vahe on mõistusega inimesel ning kellegil kes andunult Nõmme raadiot kuulab

J.

Heitke pikali ütles ...

Jätke Nõmme Raadio rahule. Ehkki kohati on sealt kostev jutt üsna "diagnoosiga", kõlab ka arukaid mõtteid ja mõnikord isegi päris head muusikat.

Mida rohkem on peavoolu-meediast eemaldunud platvorme (näiteks Nõmme Raadio), seda rohkem suudavad kodanikud oma peaga mõelda, isegi kui mõnel selle peale harjumatusest "katus kokku jookseb".

Waffa ütles ...

Sorry kui Nõmme R kuulajaid sai noritud. Ise pole juhtunud kuulama (rohkem muid neti jaamu kuulan) ning enamus inimesed kes seda reklaamivad selle sama sarnased kes meil siingi üks on - tänu sellele ka selline üldmulje jäänud jaamast vist.

kuid tegu võib Z puhul olla täitsa Fnordiga http://en.wikipedia.org/wiki/Fnord arvestades kuidas ta asju kokku miksib.

Kas muidu on ka mineid kindlaid inimesi/nimesi seal keda tasub kuulata ning inimesi ka kelle jutt rohkem luulude valdkonda käib? Mõlesin ka siin natuke kuulata kuid niisama ei taha aega raisata :)
-

Muidu tundub, et kanepi debeit suht läbi vist saanud siin lõpuks.

Marek ütles ...

On selge, et kanepikasutuse legaliseerimisel tekkivad selle aine liigkasutajad. pole kahtlustki.
Arvestades siinse populatsiooni viinalembust arvan, et neid pole mitte vähe vaid pigem palju...ja arvestades samuti sellesama siinse populatsiooni viinalembuse jaotumist erineva tegevusvaldkonna ja vaimuomadustega inimeste vahel pole kahtlustki, et sama pilt kordub kanepi puhul.

Et saada selle siinsete kanepipropagandistide soovitatava ühiskonna äärmuspilti oleks hea teha üks eksperiment kus osaleks 10-20 kanepi tõsitarvitajat ning lasta neil siis erinevaid elulemus ning muidki ülesandeid lahendada.

On ehk vabatahtlikke?

Ja siis veel selliseid, kes alkoholi ja kanepit nõustuksid vaheliti ja läbisegi tarbima, sest sellinegi klass olendeid paljuneb siin soovitatud kanepi legaliseerimise tulemusena.
Katseaeg minimaalselt aasta.

Heitke pikali ütles ...

Põhimõtteliselt pakute Te ju välja sama kava, mille mina, ainult teiste sõnadega.

Kindlasti leiab Eestist kummagi Teie poolt kirjeldatud rühma esindajaid. Ja olen täitsa nõus, et uimastite liitkasutuse kohta on veel raskem adekvaatset infot hankida kui üheainsa uimasti kohta.

Aga Teid ju sellised uurimused ometi ei veenaks. Need tarvitajad võiksid kas või aasta otsa nööril kõndida või kulmudel käia, Te saaksite ju alati öelda, et ainulaadsete organismide reaktsioonide põhjal ei saa mingeid üldistusi teha.

S.t, kui Te jääte oma varasemale jutule kindlaks...

MetsasJooks ütles ...

hääd tarvitajad ja vastased,

lubasin küll, et siin teemas rohkem ei sõna ei võta,aga enesele entud sõnu olen ennegi söönud... :P

katsuks ehk nüüd keskenduda seisukohtade esitamise kvaliteedile kvantiteedi asemel.
Austagem teineteise aega ja õigust eriarvamustele.

Mardil soovitaksin need paar netisõpra, kes tal siin tekkinud on, kampa võtta ja oma kanepipartei teha.
Niikaua, kui kanepi levitamine ning propaganda seadusega karistatav on, tuleb paratamatult mängida kehtivate reeglite järgi. Te ei lähe ju korvpalliplatsile teisi malenuppudega pilduma ning lõugama, et teie käsite kõigil hoopis maha istuda ja malet mängida?

Kui teie partei liikmete arv juba kosunud on, teete ehk enesele eraldi sotsiaalsüsteemi, millest psühhonautide eriravi turgutada. Meditsiiniliste aspektide rohkusest siin väitluses järeldan, et tegemist on suhteliselt põdura rahvaga, kes kanepiga pigem oma logisevat tervist kosutab. Ja ülimaks eesmärgiks võite ju enese kaneplaste rakukesele võtta Eesti Vabariigi ümbernimetamise Kannabistide Psühhonautlikuks Kommuuniks. Reformige palun ka lipp ja vapp, need triibud ja kaslased ongi juba läilaks läinud ;)

Ma loodan, et mul õnnestub enesele nii loomuomast irooniat edaspidi vaos hoida. Vabandan end üksnes kanepisuitsu vähesusega ümbritsevas õhus :P

Waffa ütles ...

MetsasJooks: Kanepi partei/erakond (ÕIE), on eestis ammu olemas - selle organisatsiooni tegevuses ma aga nii kindel ei ole (kaldub sinna thezeitgeistmovement kanti natuke ehk vb) seega pole soovi liituda olnud veel ning alustasin juba mõnda aega tagasi oma hariva programmiga. Usun, et inimesi tuleks enne neile uute (selliste) hüvede lubamist harida pikalt. Nii neid kes vastu kuid ERITI neid kes poolt :)

Kuid yeah, eks näeme :)

elektritsaabtasuta.blogspot.com ütles ...

Küllap siin mingid poliitikud
kommenteerivad sest nemad on ju narko äri taga...Afganistaani sõda peetakse ju vaid narkotsi pärast...
Vaata www.irishantiwar.org
artiklit
"Good article on Obama´s AFak strategy."
Elagu konkurents!

elektritsaabtasuta.blogspot.com ütles ...

Vigade parandus.
Õieti on:
AfPak strategy

Elagu konkurents!

alarlol ütles ...

mina oleks nõus vabatahlik olema selles eksperimendis. korralik arstide järelvalve alla tehtud töö, korraliku testprogrammiga.

Allan Kiik ütles ...

Pakuks veelgi paremat eksperimenti - lubame näiteks Aleksander Laanemannil (MTÜ Me aitame sind) kasvatada ja kasutada kanepit narkosõltlaste/alkohoolikute raviks. Teatavasti on ta püüdnud sellist luba korduvalt saada, seni edutult. Kui selgub, et kanep on tõhus abivahend selle kontingendi aitamiseks, siis ei oleks vajadust "süütuid" kodanikke katsejänestena kasutada. Mida te sellest arvate? Igal juhul oleks see märkimisväärselt eetilisem kui Mareki algne ettepanek (mida ta ilmselt kuigi tõsiselt ei mõelnud).

Natuke häiriv on siinses arutelus pidev kanepi ja alkoholi võrdlemine, tegemist on diametraalselt vastupidiste asjadega ja kui kanepit üldse saab adekvaatselt võrrelda mõne legaalse tajumuutva ainega, siis tee või kohv sobiks selleks tunduvalt paremini (kofeiin tekitab küll rohkem sõltuvust kui kanep aga see selleks).

Heitke pikali ütles ...

“Kui selgub, et kanep on tõhus abivahend selle kontingendi aitamiseks...”

Milleks leiutada jalgratast? Seda on eri riikide teadlased korduvalt välja selgitanud, et aitab. Viimased kaks uuringut leidsid kajastamist eelmisel nädalal:
http://forte.delfi.ee/news/teadus/kanepi-mojuaine-ravib-opiaadisoltuvust.d?id=24552131

“Natuke häiriv on siinses arutelus pidev kanepi ja alkoholi võrdlemine”

Ühest küljest on väga oluline teadvustada, et mitte ühegi uimasti mõju pole 100% sarnane ühegi teise uimasti mõjule, ning et ühelegi inimesele ei mõju ekso- ja endafarmakonid kunagi täpselt samamoodi kui mõnele teisele -- selles mõttes on kanepi võrdlemine kohviga sama sisutu kui võrdlus alkoholi või heroiini või rafineeritud roosuhkruga.

Samas on alkoholil ja kanepil vähemalt üks sarnasus: üks on kõige levinum legaalne, teine levinuim illegaalne narkootikum.

Hr Strandbergil soovitan järele uurida, miks tema poolt pakutud katseid (või üldse mingisuguseid katseid, mille käigus katsealused tarvitaksid keelatud aineid) pole Eestis ega muudes USA sõjamudeli kopeerinud uimastipoliitikaga riikides praktiliselt võimalik teostada. Ja siis asjaomastelt instantsidelt viisakalt uurida, kuidas nad saavad kehtiva uimastipoliitika muutmise argumendiks kasutada andmete puudumist, kui selliste andmete kogumine Eestis on võimatu.

Anonüümne ütles ...

Päris huvitav lugemine on siin olnud siiamaani. Kõige pealt suured kiidusõnad Waffale ja Mardile, kes ilmselgelt ületavad oma silmade avatusega ja teadmistega kanepi valdkonnas oma oponendid. Lausa imelik on lugeda kodanik MetsasJooks kommentaare. Miks te üritate teaduslikke fakte OMA arvamustega ja maailmavaadetega ümber lükata? :)
See katse tegemine on ka üldjuhul päris huvitav lähenemine, vaatab mida see kaasa toob...
Ja kõigile vastastele mõtlemiseks:
kuna mulle meeldib alati asju kõige lihtsamale tasandile tuua, siis kust võtab üks inimene õiguse keelata ära teisel 100% looduslikult kasvav taim? (Kui usute Jumalasse, siis miks jumal lõi sellise aine nagu on THC?)
Miks ma võin (aga mida ma ei tee) nuusutada kummiliimi, bensiini, kodukeemiat? Miks ma võin suitsetada/süüa ükskõik mis muud taime ja legaalset keemiat? Miks?
Kui aega ja tahtmist on, siis soovitan ära vaadata teemakohase filmi:
http://video.google.com/videoplay?docid=-9077214414651731007&ei=ueztSebbKoLIrgKo49jiDQ&q=the+union&hl=en&client=firefox-a

Kahjuks olen nüüd Teie kõigi silmis üks silmaklappidega psühhonaut ja ilmselgelt inimene, kes ei saa tänapäeva ühiskonnas hakkama...
Oma arust saan :)

Waffa ütles ...

Mart, whit all the respect ma teeks ühe paranduse.

IMHO, Nimelt ei saa olla "legaalset narkootikumi" see oleks nagu oksüümoron sest sõna narkootikumi kõige lähem tähendus on "illegaalne või ebaseaduslikult omatud psühhotroopne aine" - ehk see on poliitiline termin kõikide ainete kohta mis on mingil põhjusel ära keelatud või reguleeritud ning seda omatakse ebaseaduslikult kellegi poolt. Kui arstid kabinetis heroiini hoiavad siis see ei ole narkootikum, kui sa selle sealt varastad ja seda kasutama või müüma hakkad siis muutub ta narkootikumiks kohe kindlalt. Sama kehtib seaduse silmis tegelikult ka muude ravimite kohta mida sa illegaalselt kasutad.
Meedias ja mujal kasutatakse sõna "narkootikum, narko, narkots" enamasti ainult selleks, et demoniseerida mingit ainet või inimese teguviisi, kultuuri vms.

Seega kui rääkida siis legaalsetest või illegaalsetest psühhotroopsest ainest (mille alla lähevad kõik ravimitest õlleni ja õllest LSD'ni).

Kuna alkohol on legaalne enamasti siis tema kohta ei saa kasutada ka sõna "narkootikum" (samas droog ehk sobiks kuid tõlge arstim või ravim vist enam ei sobiks).

Kuid see vaieldav asi natuke ning oleneb sõnastusest, ootan vastukaja selles suhtes


Kuid yah, kanep ja alkohol ON täitsa erinevad asjad (alkohol on sulaselgelt ebatervislik mõnuaine kui seda natukenegi suuremates kogustes tarbida THC sisaldusega kanep on aga lisaks mõnuainele (millena teda väga palju kasutatakse) ka laialdaselt kasutatav ravimtaim ja arstim väga paljude erinevate haiguste ja vigade jaoks (ning praeguse termini järgi ka nakootikum - mis on aga kõige ebaolulisem, sest see sõna ei anna mittemingisugust infot ei aine ega selle toime, kahjude või päritolu kohta).

www.patt.ee

Waffa ütles ...

(ma muidugi ei arva, et sa tegelikult ei tea seda @ mart - seega see info oli rohkem teistele mõeldud kes sõna "narkootikum" igal pool kasutavad kus vähegi saavad:)

To anonüümne - kusjuures mul oli see film ka ülesse laetud googlisse ning sain üle 10'ne tuhande vaatamise ning siis eemaldati see copy righty pärast koos muude sarnaste filmidega(?).
Alles jäid aint:

IF drugs was legal (film)
http://video.google.com/videoplay?docid=-9145573810535960472&hl=en
IF debate (filmile):
http://video.google.com/videoplay?docid=-3840911425491936015&hl=en

elektritsaabtasuta.blogspot.com ütles ...

Kanep on saast,pask...
Te arutlete kas legaliseerida saasta,pasa tarvitamine???!!!
Need kes on läinud kaasa selle massipsühhoosiga ja tarvitavad kanepit ehk sitta on samasugused lambapead nagu keda Hitler hullutas
ja viis sõtta või kes lõhkusid aknaid selle pronksijunni pärast...
Inimesed satuvad selle pasa sisse siis mil panevad ette tavalise suitsu...
Tubakas on saast,pask...
Tõmbavad seda saasta ja siis arutlevad kas tuleks legaliseerida teistsugust saasta mille nimeks on kanep...

Need inimesed kes pole astunud sita sisse ehk hakanud suitsetajaks,neile jääb kaugeks
arutelu teemal:"Kas legaliseerida kanep?" Nemad samastavad seda arutelu küsimusega:
"Kas legaliseerida saasta,pasa tarvitamist?"

Elagu konkurents!

Heitke pikali ütles ...

“...ei saa olla "legaalset narkootikumi"; see oleks nagu oksüümoron sest sõna "narkootikum" kõige lähem tähendus on "illegaalne või ebaseaduslikult omatud psühhotroopne aine".”

Ehk “narkootikum on aine, mis kuulub keelatud ainete nimekirja” -- sellist formaaljuriidilist määratlust, mis on riigiti erinev, ei saa pädevaks pidada. Loogikas nimetatakse sellist viga “idem per idem” (sama selgitamine sama kaudu). Kui võtta aluseks meditsiiniline määratlus -- “Narkootikum ehk uimasti on kesknärvisüsteemi mõjutav aine, mis muudab tarvitaja käitumist, meeleolu ja taju.” -- siis peame tunnistama, et üks võimalus sellisele kirjeldusele vastavaid aineid lahterdada on keelatud ja lubatud uimastiteks.

Mulle meeldib hollandlaste egalitaarne suhtumine. Põlgliku nimetusega “junkie” (inglise keeles “narkomaan”) tähistatakse igaüht, kes millegagi nii liialdab, et see tema elu halvasti mõjutama hakkab. Kasiinosõltlane, viinanina, töönarkomaan, terviseriket järjekindlalt eirav sportlane, igapäevane mittemeditsiinilistel põhjustel kanepi või muu ravimi tarvitaja – hollandlase jaoks on need ühed narkomaanid kõik. Kuni meil selline arusaamine üldlevinuks ei kujune, on keeruline üldse kokku leppida, millest me räägime. Seadusetegijad on ajanud suure osa rahvast semantilisse lõksu.

“Kanep on saast, pask...”

Isegi ravimina? Arvestades, et seda ei pea sugugi suitsetama (ja kopse pigiga risustama), vaid võib aurustada või süüa või tarvitada veeldatud kujul (näit. Sativex)?

Ma arvan, et kui Teil oleks vähk või Te hakkaksite glaukoomi tõttu nägemist kaotama, siis Te ei küsiks, ega ravim, mis Teid aitab, ometi kanepist valmistatud pole. Nagu mees, kelle majja on tunginud raevunud maniakk ja kellele ulatatakse kaigas, ei hakka välja selgitama, mis kavatsused kaikaulatajal olla võivad.

Mitte, et ma sooviksin iial Teile või oma kõige halvemale vaenlasele mõnd nendest rasketest, enamasti elupõlistest haigustest, mille vastu kanep on kas ainus või kõige parem ravim.

“Need kes on läinud kaasa selle massipsühhoosiga ja tarvitavad kanepit ehk sitta on samasugused lambapead nagu keda Hitler hullutas ja viis sõtta...”

Igas interneti-debatis, mis kujuneb piisavalt tuliseks või kestab piisavalt kaua, tuleb mingil hetkel keegi lagedale Hitleriga. Enamasti on see märk, et kellelgi on argumendid ja loogika otsa lõppenud, aga tahaks ikka kangesti edasi trollida. Jõudu selles, aga Te saate ju ise ka aru, et sellise küündimatu räuskamisega õõnestate Te iseenda jalgealust, lisades kaalu teise leeri väidetele.

“Kas legaliseerida saasta, pasa tarvitamist?”

Pasa tarvitamine on legaalne. Palun, laske käia, kääritage oma rooja ja hingake sellest tekkivaid gaase -- kaif on garanteeritud.

Või pean ma aru saama, et Te olete ka mahepõllumajanduse vastu ning soovite keelata ära kõik sõnnikupõhised väetised, jäätmetest toodetud biokütused ja lagubakterite kasutamise alternatiivses energiatööstuses? Minu meelest on see sama arukas kui keelata ühegi faktiga põhjendamata arvamuse pärast, et kellegi arust on kanep “pask”, selle kasutamine meditsiinis.

Margus Väli ütles ...

Palju õnne (või mõnu?;) siin kogutud viha lahutamisel.

Siis kui firma Sandoz jagas omal ajal teadusasutustele LSD proovilappe laiali oli üks näidustusi sõltuvushaigete ravi. Patsiendid said kogemuse mis muutis nende suhtumist lemmikuimastisse ja sellesse mis viimane nendega teinud oli. Võib-olla tasuks ka kanepifännidel ära teha.
Mina sattusin sellesse jamasse 14a tagasi just seepärast et oma isikuvabaduste eest võidelda, kasvatasin oma tarbeks ja arendasin muuseas välja turvaparanoia. Põhjus loomulikult rohu illegaalne staatus. Peale paari aastat sai asjast villand ja pole rohkem teinud.

Mareki viidatud artiklist viide: "If schizophrenia runs in your family you should probably avoid marijuana." -- paraku sain sellest teada aga hiljem läbi oma vitsade.

elektritsaabtasuta.blogspot.com ütles ...

Fakt jääb faktiks,et mittesuitsetajatele jääb see kanepi legaliseerimise küsimus kaugeks sest mitteuitsetajad ei tarvita saasta ehk tubakat ja sestap neil ei tule mõttessegi suitsetda kanepit ehk saasta...
Teil ei ole mõtet tuua näiteid kanepi raviomaduste kohta sest meie põldudel ja metsades on kohalikke ravimtaimi küllaga ja igaks elujuhtumiks-meil pole vaja sisse vedada mingit välismaist umbrohtu s.o. kanepit....

Teie kes siin püüate veenda teisi kapeni legaliseerimise suunas olete ilmsesti narkodiilerid või poliitikud kes elatuvad narkoärist...
Arutelu Kanepi ümber on sisuliselt vaid autelu kuis teha raha sest kanep ei paku normaalsetele(mittesuitsetajatele)inimestele mitte mingisugust mõnu ja ravimise koha pealt ei maksagi teil argumente tuua nagu ma mainisin meil on ravimtaimi metsa all küll...

Kui on soov millegi üle arutleda siis parem arutleda kuidas mõrvata narkodiilereid kas illegaalselt või võtta tagasi surmanuhtlus...
s.o. kas legaliseerida narkodiilerite mõrvamine või populariseerida illegaalset narkodiilerite mõrvamist...

Võib veel arutleda kuidas inimesi aidata saada jagu perverssest nähtusest nagu seda on suitsetamine...

Ja siis veel võib arutleda mitme paki suitetamise järel indiviidid hakkavad väärastuma ja muutub nende seksuaalne orientatsioon...
nimelt,iga suits tekitab tohutul hulgal mutogeene...

Elagu konkurents!

Allan Kiik ütles ...

Vaatasin just "The Union'i" lõpuni ja viimastel minutitel küsiti filmis intervjueeritutelt, mida nad arvavad, kui kaua läheb veel aega kanepi seadustamisega ravimina ja lõõgastusvahendina? Viimasena rääkis Harvardi meditsiinikooli emeriitprofessor dr. Lester Grinspoon, kes ütles umbes nii: "Kui ma 40 aastat tagasi avaldasin raamatu "Marihuana reconsidered" siis ma kirjutasin viimases peatükis, et tõenäoliselt saavad inimesed lähema kümne aasta jooksul piisavalt teadlikuks raamatus kirjeldatud faktidest ja sellega kanepi keeleseadus ka paratamatult lõpeb. Minu hea sõber dr. Carl Sagan luges käsikirja ja ütles, et Lester, sa oled liiga pessimistlik..." :)

Eesti keeles on teatavasti ilmunud üks Sagani raamat "Deemonitest vaevatud maailm", kus Sagan märgib ühe deemonina ära ka eufooriat tekitavate ainete keeluseaduse täiskasvanute jaoks.
Mul tekkis seoses sellega kohe küsimus hr. Strandbergile - kuidas ta küll sai sellisele üllitisele järelsõna kirjutada, arvestades tema äärmiselt jäika printsipiaalsust eufooriat tekitavate ainete küsimuses?
Ja kas Carl Sagan on "tark kodanik" või "psühhonaut"?

Waffa ütles ...

Sina konkurents, mine PALUN saa ravi kuskilt konkureerivast psühhiaatri haiglast, tegelikult ka su mõtetused ning luulud ei anna mitte midagi siin. Inno & Irja blogis tundus sul suht lööki olevat, surfa seal. Sinna sobivad ka sellised fantastilised arvamused nagu suitsetamine teeb gay'ks. Ma reeglina küll "special people" ei nori kuid sa hakkad tõeliselt häirima oma spämmiga.


Pooled (ok, vb natuke vähem kui pooled) inimesed keda ma tean kes kanepit suitsetavad EI suitseta sigarette (ega kasuta muid aineid, va alkohol mida mitmed siis pruugivad vahest kah kuna see "kultuuri osa").
Ka mina ise ei suitseta ning jälestan sigarette ning tunnen sügavat head meelt nende kõrgete hindade üle (sorry suitsetajad). Muidugi hindadel peab ka piir olema, muidu juhtub nagu inglismaal kus vist üle 20% tubakast on põrandaalune.
Ma muidugi ei käi oma sõpradele pinda suitsu osas, kannatan ära ja mürgitan ennast second hand smokerina.
Ning see "pasa" osa ja see, et mitte suitsetajatele kanep midagi ei paku - nii nõrgamõistuslik oli, et sügav respekt Mardile kes seda kommenteerida suutis pikemalt.
Ma loodan, et ta ainult oma palatist kommenteerib ning ei osutu ühiskonnale otseselt ohtlikuks kui skisofreenia süveneb.

Kuid mitte sellest ma ei tahtnud rääkida...


" Kui võtta aluseks meditsiiniline määratlus -- “Narkootikum ehk uimasti on kesknärvisüsteemi mõjutav aine, mis muudab tarvitaja käitumist, meeleolu ja taju...” "

Enamus meditsiini alal tegelevad inimesed kes vähegi professionaalsed on ei kasuta nii ebamäärast terminit nagu "narkootikum" (samas kontekstis kui meie) kuna sellel terminil ei ole suurt midagi meditsiinil pistmist enam. Paljud meie mõistes narkootikumid (ehk narko) ei ole meditsiinilises mõistes narkootilised ained.
Nagu ma ütlesin see tähendab - lihtsalt mingis riigis mingit seadust selle ainega omamise osas.

Sinu kirjelduse (kesknärvisüsteemi mõjutav aine) järgi läheb vabalt ka tee,alkohol, kohvi, nikotiin, enamus ravimid, valuvaigistid, jne sinna alla.
Ka ei anna mittemingisugust kasu meditsiinilises mõttes liigitus "seaduslikud ja keelatud narkootikumid" sest üle piiri minnes haigega peaks siis haige kaardil muudatusi tegema selle osas kas patsient on tarvitanud narkootikume, keelatud või lubatud uimasteid vms.
Politsei, õhtuleht, delfi kommenteeria ja kohus võib kasutada poliitilist terminit "narkootikum" ning neil polegi suurt vaja teada mis aine selle termini taga on. Pole vahet kas tegu on kaera või kokaiiniga.
Vähegi arenenud neditsiinis ning teaduses ikka kasutatakse termineid mis annavad pigem mingisugust infot selle aine omaduse/toime kohta edasi kui poliitilise staatuse kohta kuskil maal.
Mõned näiteks: sünteetilised ja naturaalsed opioidid ning opium, barbituraadid, bensodiasepiinid rahustid-uinutid ehk downerid, inhalandid, ergutid/upperid nagu kokaiin, kohvi & amfetamiin), laia tähenduse all olevad tuntud hallutsinogeenid nagu psühhedeelikumid, psühhotomimeetikumid, deliriandid (ketamiin ntex)...
Jällegi kui võtta sõna tähendus hallutsinogeen siis päris täpselt sellega näiteks LSD'd aga kirjeldada ei sobi [peaaegu sama täpne kui karastusjook = Sprite ]- see paneb enamusi mõtlema "#&%!?!, mis see LSD siis veel on kui mitte hallukate tekitaja?!" ... kuid nii see on. Nimelt hallutsinogeen ise on midagi millel pole reaalsusega midagi pistmist kuid miks enamus meditsiini ja teadus raamatuid nüüd kirjutama on hakanud, et psühheteelikumid (lsd,seened) panevad sind pigem tegelikust nägema teisti kui loovad midagi uut see jääb igaühe enda uurida ja mõelda. Mitmed aga tahavad hoopiski, et lõpetataks psühheteeliliste ainete klassifitseerimine kui hallutsinogeen. Viimase osas ma VEEL täpset seisukohta ise võtta ei julge.

Abiks google "Psychedelic drug" kellele võõras see psy osa:)

www.patt.ee

elektritsaabtasuta.blogspot.com ütles ...

22.09-le
Te olete eksiteel sest pole saanud aru lihtsast asjast,et kanep on väga vilets lõõgastusvahend,ma juba ütlesin,et kanep on saast...
Küllap olete suitsetaja ja seetõttu teie ei saagi aru mis on hea ja halb...loobuge suitsetamisest ja siis hiljem saate aru,et olite narr mil püüdsite anda oma panuse kanepi legaliseerimisesse...
Te vast ei märganud mu eelmises kommentaris ma juba kirjutasin,et
meie looduses on piisavalt ravimtaimi ja ei ole mittemingisugust vajadust vedada sisse väljamaisi maarohtusid või umbrohtusid nagu kanep...
Te olete ületähtsustanud kanepi omadusi või lihtsalt teie ärilised huvid on mängus...
Ja need kes väidavad,et kanep ei tekita sõltuvust siis jäävad jällegi narriks sest kõik teavad kui tihti kanepi suitsetejad tõmbavad oma saasta s.t. kanepit...
Elagu konkurents!

Waffa ütles ...

"Nimelt hallutsinogeen ise on midagi millel pole reaalsusega..."

selle asemel oli plaanis kirjutada "hallutsinatsioon"

...ning muud pisi vead ka elate üle ehk ja loodan, et selle muidu lohiseva tekstiga sain mõtte edasi antud vähemalt :)

elektritsaabtasuta.blogspot.com ütles ...

0.05-le
Teie pikk ja sisutühi jutt ei lähe kellegile korda sest fakt jääb faktiks...suitsetamine on saast ja kanep takka otsa...
Need kes ei suitseta tavalist tubakat ei suitseta ka kanepit...
aga kes alustasid suitsetamist proovivad ka kanepit...ja siis jäävad lõksu...lähevad ühelt saastalt üle teisele millede erinevus seisneb hinnavahes ja maitses ja kanguses...
KANEP ON SAAST!!!
Elagu konkurents!

Waffa ütles ...

Sina konkurents: kuna sul puuduvad igasugused teadmised kanepi ja nähtavasti ka muu(reaalse)maailma osas (veel vähem meditsiini osas; mida kanep teeb paremini kui ükski teine taim ja mida ei tee) siis ma edaspidi ignoreerin sinu postitusi ega ei vasta neile enam.
Kui sa vaevuks lugema mu sisutühja postitust siis oleksid näinud ka, et ma ise ei suitseta ning mitmed mu tuttavad ei suitseta kes kanepit kasutavad.
Muideks kanepi ja sarnaste ainete legaliseerimisest on kõige vähem diilerid ja poliitikud huvitatud kuid seda selgitada proovida miks võin ma mõnele mõistusega inimesele. Sinu postituste ainukene positiivne külg on, et paned kõik teised kanepi skeptikud VÄGA tarka valgusesse kui neid sinuga võrrelda.


Soovitan ignoreerimist proovida ka teistel sest midagi kasuliku vastamine siiani tootnud ei ole, neid kommentaare on siin niigi mitu korda rohkem kui vaja - kui saaks siis kustutaks enda omad ära ja kirjutaks mõned palju asjalikumad sinna vahele. (see polnud kutse mu kommide kustutamiseks loomulikult :P )

Elagu skisofreenia vaba blogi!

elektritsaabtasuta.blogspot.com ütles ...

0.32-le
No mismoodi sa siis kasutad kanepit?
Kasutad kanepit kui poomisnööri vää?
Poo siis ennast oksa ja ära valeta teistele,et sa ei ole suitsetaja ja kasutad kanepit...

Elagu konkurents!

elektritsaabtasuta.blogspot.com ütles ...

Sa Waffa võiksid üldse mõelda oma hinge peale ja lõpetada
valetamine...
Kanepi äri pärast ajad peenikest juttu justkui kanep on nüüd nii vajalik ja asendamatu ravim...
Ennegi nähtud sinu suguseid kelme ja muid petiseid...vanglad kubisevad sinusugustest libekeelsetest elajatest,mind sa ei peta va jätis!!!
Meil looduses on piisavalt kõiki ravimeid ja pole meile seda väljamaa umbrohtu(kanepit)vaja...

Elagu konkurents!

Heitke pikali ütles ...

"...ära valeta, et sa ei ole suitsetaja ja kasutad kanepit..."

Nagu viidatud eespool, on kanepit üsna lihtne manustada suitsetamata, kas siis süües või auru inhaleerides. Neil meetodeil on keelustamise tingimustes teatud vead. Esiteks on mõlemad natuke ebatõhusamad ja seetõttu kulukamad kui suitsetamine, esimese puhul on täpset valuvaigistavat aga veel mitte juhmistavat doosi raske määrata ja teine on liiga kahtlustäratav. Seega soosib keeluseadus kõige kahjulikumat ent täpsemat moodust -- kanepi suitsetamist, ja seda kõige haavatavama kontingendi (alaealiste) hulgas.

Aga mis puutub illegaalse narkomaania ja tubakatarvitamise seostesse, siis vähemalt Eesti spetsialistid Pärn, Liiger ja Lausvee ei väsi tänavu jaanuarikuises Akadeemias avaldatud teadustöös "Narkoprobleem Eesti koolides" rõhutamast, et kui suudaksime õpilased eemal hoida tubakasuitsetamisest, oleks neil raskem leida alkoholi ja muid uimasteid. Nad väidavad lausa, et kanepit pole võimalik suitsetama õppida ilma eelnevalt tubakat suitsetama õppimata. Radikaalne väide, mis pole 100% tõsi, aga kahtlemata peab paika jällegi kõige haavatavamate ja soovimatute tarvitajate -- alaealiste kooliõpilaste -- puhul. Nii et selles osas on Zeitgeisti räuskamine isegi põhjendatud.

"...ajad peenikest juttu justkui kanep on nüüd nii vajalik ja asendamatu ravim..."

See on tõsi küll. Mitte igaühele, aga paljudele. Kuna kanepi ükski toimeaine pole neurotoksiline (muidu kui suitsetades, aga sellest me juba rääkisime), ei ole sellega võimalik üledoosi saada (ka mitte suitsetades), mis pole haruldane krooniliste valudega patsientidel, kellele arsti väljakirjutatud kange sünteetiline opiaat ei pruugi mõjuda piisavalt kiiresti ja tõhusalt ning võib tuua kaasa mitmeid soovimatuid kõrvalnähte.

Näe, lugege, mida kirjutab 60-aastane edukas talunik: http://foorum.kanep.info/viewtopic.php?t=3169

"Meil looduses on piisavalt kõiki ravimeid ja pole meile seda väljamaa umbrohtu (kanepit) vaja..."

Eestis esineb looduslikult vähemalt kaht liiki kanepit. Ning ma väidan küll, et sama suure hulga näidustustega (üle 200) pole Eestis muid ravimtaimi, mis oleksid sama ohutud ja samal ajal tõhusad.

Waffa ütles ...

Mulle endale meeldib see põleva kanepi lõhn - selle pärast ehk eelistanud suitsetamist neil vähestel kordadel. Söömine enamuste noorte jaoks tundub lisaks "jama", ei ole nii "social event".

Kuid kanep muidu süües ikka TUNDUVALT tugevam ja tõhusam on - kuid kui kasutaja on algaja siis muidugi tõsilugu - võib liiga "kivisse" sattuda ning soovitud effect jääb ära. Eriti tänavamüügi kanepil suht raske määrata kui tugev viimane on.
Niisama närides aga selline huvitav fenomen pidi olema, et osadel töötab osadel mitte... kuid kui õlid välja kuumutada/praadida võiga või juustu seguga, siis juba teine asi... [vana hippi sõber õpetas ning mitmed foorumid] :)

Muidugi kui asi oleks legaalne siis oleks ka korralikud mõõdetud kogused müügil, kanepi õlist saab ikka suhteliselt täpselt määrata tugevust minu arvates ning tuleb palju odavam ka kuna sa ei põleta ära mõtetult THC'd.

Kuid ma proovin kommentaari lyhida hoida ja lõpetan ära nyyd :P

Anonüümne ütles ...

Hr. Strandberg kogub jõudu? :)

Waffa ütles ...

Nu targad (intelligentsed;) inimesed peaksidki enne võõrastel teemadel sõnavõtmist ennast harima. Eriti kui ainukene teadmiste pagas teema suhtes on isiklikud vaated ja levinud legendid ning müüdid.

Ma suht usun, et Marek millegi targaga tagasi tuleb peale pikemat pausi (kui erakond just ei soovitanud sellel teemal tugevalt sõnavõtmist ära lõpetada :P )

Kuid muidu tundub, et teema suhteliselt ammendatud.

(ehehe.. kas keegi politsei kroonikat nägi kanal kahest? Ikka fantast kuidas inimesed asju välja mõtlevad teleka ees ning endal häbi ka ei ole. "tean 18 aastaseid poisse kes nii sõltuvuses olid kanepist, et lõpuks kasutasid juba 10 grammi päevas" - see tähendab, et kui nad otse hinnaga ( 50% odavamalt suurte koguste puhul) oleks saanud kanepit, oleksid nad pidanud miinimum 45 000 krooni eest kuus suitsetama, ning arvestades, et poolest grammist muidu piisab 3-4 tunniks normaalsele stonerile siis pidid nad ikka päris palju pingutama :P )
Ning amsterdami meeletult narko probleemides vaevlevate kriminaalide massiline varastamine oli suht sama naljakas.

elektritsaabtasuta.blogspot.com ütles ...

1.SIINSETES KOMMENTAARIDES POLE KEEGI SUUTNUD TÕESTADA KANEPI RAVIOMADUSI.
1.1.KEEGI POLE TÕESTANUD,ET MEIE LOODUSES OLEVAD RAVIMTAIMED OLEKSID VÄHEM VÄÄRTUSLIKUD KUI KANEP.

Seega,kanepi raviomaduste pärast pole mõtet kanepist isegi mitte juttu teha kuna Eestimaa looduses on piisavalt ravimtaimi millede tarvitamine annab parema efekti kui kanepi oma...

2.KANEP KUI MÕNUAINE ON SAAST,SELLE TARVITAMISENI ON JÕUTUD TEKITATUD NÕUDLUSE TAGAJÄRJEL...
KUI EI TEHTAKS VARJATUD REKLAAMI KANEPILE SIIS TEDA EI TARVITATAKS...KANEPI TARVITAMINE ALGAB SUITSETAMISEST...KES EI OLE SUITSETANUD SEE EI OTSI VÕIMALUSI MEELE MÜRGITAMISEKS...
2.FAKT JÄÄB FAKTIKS,KES POLE SUITSETANUD S.O. MITTE SUITSETAJATELE EI LÄHE KANEP ÜLDSE KORDA SEST NEILE ON KANEP VASTIK JA EI TOIMI ÜLDSEGI MITTE MINGISUGUSES VORMIS...

3.VÄGA AMORAALNE ON MÜRGITADA OMI MEELI MISTAHES MEELEMÜRKIDEGA KANEPIGA VÕI TUBAKAGA VÕI MISTAHES NARKOOTIKUMIDEGA...
VÄGA AMORAALNE JA VALE ON MÜRGITADA OMA MÕISTUST MISTAHES MEELEMÜRKIDEGA...
VÕTKE EESKUJU ISLAMI MAADEST...


Nõmme raadio fänn
www.iseseisvuspartei.ee
www.erkl.net
Elagu konkurents!

Anonüümne ütles ...

Kuule hull, sulle saadeti otoolmichael@yahoo.com aadressile email, miks sa ei vasta?

Heitke pikali ütles ...

“SIINSETES KOMMENTAARIDES POLE KEEGI SUUTNUD TÕESTADA KANEPI RAVIOMADUSI.”

Siin kommentaariumis pole hästi võimalik midagi tõestada, ma vaatan. Aga pole ka vaja. Need raviomadused on korduvalt ja edukalt “ära tõestatud” ülikoolides ja instituutides üle maailma.

“KEEGI POLE TÕESTANUD, ET MEIE LOODUSES OLEVAD RAVIMTAIMED OLEKSID VÄHEM VÄÄRTUSLIKUD KUI KANEP.”

Kordan uuesti: kanep on Eestis looduslikult esinev ravimtaim. Selge see, et iga haiguse vastu temast abi pole; gaaside vastu soolkonnas aitab kummelitee paremini kui kanep. Üldise valuvaigistina ja enamiku põletike leevendajana pole talle siiski võrdset.

“TARVITAMISENI ON JÕUTUD TEKITATUD NÕUDLUSE TAGAJÄRJEL...”

Näidake mulle ükskõik millist toodet turul, olgu ametlikul või mustal, mille tarvitamist ei reguleeriks nõudluse ja pakkumise vahekord. Ma ei väida, et mingisugust täielikku jama pole võimalik ullikestele turustada, aga indlasti ei saa seda teha eriti kaua. Kanepit on tarvitatud mitmeid tuhandeid aastaid, mis minu meelest näitab üsna hästi, et nõudlus ei ole mitte kunstlikult tekitatud vaid alati olemas olnud.

“FAKT JÄÄB FAKTIKS, KES POLE SUITSETANUD S.O. MITTE SUITSETAJATELE EI LÄHE KANEP ÜLDSE KORDA SEST NEILE ON KANEP VASTIK JA EI TOIMI ÜLDSEGI MITTE MINGISUGUSES VORMIS...”

Kust sellised väidetavad faktid pärinevad? Kas Te arvate, et läbivalt suurtähti kasutades muutuvad teie põhjendamata arvamused kuidagi veenvamaks?

“VÄGA AMORAALNE JA VALE ON MÜRGITADA OMA MÕISTUST MISTAHES MEELEMÜRKIDEGA...”

Kui Te seda usuksite, peaksite otsekohe loobuma spordist, seksist ja unest, sest kõik need tegevused toodavad kehas aineid, mis muudavad taju ja tuju (ehk on narkootikumid meditsiinilises tähenduses) ja mille omamine kehavälisel kujul on seadusega karistatav (tegu on narkootikumidega juriidilises tähenduses).

Jõudu Teile selles!

“VÕTKE EESKUJU ISLAMI MAADEST...”

Milles täpsemalt? Kas nende pikaajalisest oopiumi- ja hašišipruukimise traditsioonist? Või kombest karistada ususttaganejaid surmanuhtlusega ning pilduda abielurikkujad kividega surnuks?

elektritsaabtasuta.blogspot.com ütles ...

9.26-le
Sul ei õnnestu minu kommentaare nullida sest sinu väited ei lükka ümber minu omi...
Elagu konkurents!

Waffa ütles ...

“VÕTKE EESKUJU ISLAMI MAADEST...”

Minuarust ka, tõiesti õige tähelepanek. Mis need naised söövad perega sama söögilaua taga kui neil päevad on!? - naine peaks siis ikka ju nurgas põrandal istuma üksinda ja seal ette visatud kausist toitu lürpima! Ning kui kaua me siin elame oma arusaamades, et meestel võib üks naine ainult olla? Arusaamatu!
Samas meil siin mooni kasvatusega proovisid mitmed inimesed ju islamimaade sarnane olla... meil süstivate narkarite hulk ka ikka päris suur kuid seda ainult EU mõistes, mitmete islamimaade vastu ikka ei saa veel raskeid narkootikume tarbivate narkarite hulga poolest kuid me üritame kõvasti, edusammud praeguse narko poliitika suhtes on ju näha.

Elagu Allah!

Waffa ütles ...

"...edusamud praeguse narkopoliitika juures on juba näha" st

Ning muideks kui fakte ei ole siis pole vaja neid ka ümber lükata. Ning lollile ei piisa ka ümermaailma reisist, et tõestada maakera ümarat kuju

elektritsaabtasuta.blogspot.com ütles ...

3.59-le
Alles saatsid kirja ja juba kirud,et miks ma ei vasta...ma polnud veel kirja lugenudki...
Kuna sa nimetad mind hulluks siis selles on tunda pahatathtlikkust minu suhtes,mina sellise nimetuse peale ei solvu aga sinu soov mind mustata tavainimeste ees on tajutav...
Seega,pean teistele kommentaatoritele avaldama sinu pale...
See kiri mille ta mulle saatis on selline:
"Sooviks kohtuda teiega ning silmast silma rääkida-ei jõua
mareki blogis enam jutustada.Olete tallinnas või mujal? Sellist nagu teie tahaks oma silmaga ära näha:)
Waffa

Kiri tuli emaili aadressilt
rate.ee@hot.ee

Kas panite tähele,et ta kirjutas
meie Mareki nime väikse tähega?
Tallinna samuti...
Ta on väsinud argumenteerimast...
ju siis valed said otsa...
Ma olen ammu juba ammu pannud tähele,et selle ratega on halvad lood...omanikud on imelikud...
Elagu konkurents!

elektritsaabtasuta.blogspot.com ütles ...

VÕTKEM EESKUJU ISLAMI MAADEST...
EHK VÕTKEM EESKUJU ISLAMI USUST...
Islami järgi on meel püha sest meelte abil teenitakse jumalat...
Uimastades-mürgitades omi meeli mõnuainetega sa pakud jumalale uimastit...
Jumalale ei ole vaja uimasteid...
Elagu konkurents!

Heitke pikali ütles ...

"Jumalale ei ole vaja uimastit"

Njaa, keskajal karistati karmilt ka arste, kes kasutasid operatsioonide juures narkoosi või tumestust, sest pappide arust oli Jumal loonud kannatused selleks, et inimesed neid taluma õpiksid, ning et kannatuste äravõtmine on Jumala tahte vastane.

Anestesioloogid tuleriidale?

Muide, ma saan aru, et Teil, lugupeetud Nõmme Raadio fänn, on põhjalikud teadmised ravimtaimede alal. Järgmise lingi all on nimekiri mõnedest kanepi näidustustest. Palun, olge nii lahke ja nimetage iga häda puhul mõni ravimtaim, mis pole kanep, pole meelemürk, esineb Eesti looduses ja mille mõju vastavale haigusele on tugevam või võrdne kanepi mõjuga.

Ma arvan, et sellistest teadmistest oleks kasu kõigile. Tänud juba ette!

Link:
http://www.cannabis-med.org/english/nav/home-patients.htm

P. S. Kui Te ei mõista inglise keelt, siis siin on sama tekst saksa keeles: http://www.cannabis-med.org/german/nav/home-patients.htm ja prantsuse keeles: http://www.cannabis-med.org/french/nav/home-patients.htm

No ja igaks juhuks ka itaalia keeles: http://www.cannabis-med.org/italian/nav/home-patients.htm ja hispaania keeles: http://www.cannabis-med.org/spanish/nav/home-patients.htm

Kui need keeled on Teile võõrad, siis öelge, ma panen sealse jutu eesti keelde ümber.

Waffa ütles ...

@ "konkurentsi" mehele

asi aga teil pole selles, et te "ei jõua" vaid te ei taha/EI JULGE. Siis tuleks ju välja kes olete ning miks või kelle poolt saadetuna internetis "fnord'ite" & "trollite" - ehk jamaga ja spämmiga blogisi üle külvate ning muud sellist. Kui te tõsiselt ka usuksite oma jama, siis te enda päris isiksust ju ei häbeneks paljastada.
Ega ma ei arvagi, et te ise poolt sellest jamast usuksite mis te igale poole postitanud olete, nii poolearulised vist ei suudaks internetigi kasutada :)

Päris huvitav oli lugeda teie üllitisi kuidas Mart Laar vene spioon on ning muud sellist mille kohta teil kindlat infot on. Enemasti muidugi laulate kiidulaulu Edgari blogis ning Irja kohvikus... kuid noh - ega me midagi vähemat ei loodagi sinult:)


Kuid jah... naljakas kui proovitakse viimases hädas veel religioon ka sisse tuua ilmal, et endal õrna aimugi oleks religioonist ja kultuurist. Eriti head fruktid on veel need kes valivad 1000 lehekülje pealt endale sobilikud paar lõiku välja ja ytlevad, et see ongi see usk ja vaata kui hea see on - no idiootsuse tipp.


Edu teile "konkurentsis" ;)
---

Waffa ütles ...

Ning kui Mardi multikeelsetest linkidest väheks jäi siis võib alati ju ka lisa lugeda:


http://www.maps.org/mmj/ (väga teaduslik leht)
http://www.norml.org/index.cfm?Group_ID=3472
http://medicalmarijuana.procon.org/
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/marihuana/how-comment/medpract/infoprof/index-eng.php
http://www.pacifier.com/~alive/cmu/ (palju linke hariduslikele videodele ja uuringutele,)
http://en.wikipedia.org/wiki/Medical_cannabis (lihtsam ülevaade enamusest meditsiiniga seotust, sobib alustuseks enne tõsiste asjade lugemist)

Ning kellel eriti lugemine meeldib, see võiks siia vaadata ning neid seotuid raamatuid sirvida: http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0786403616/thevaultsoferowi

Mina ei arva, et kokakoola ja krõpsu masinad näiteks kasulikumad on kui selline masin: http://www.youtube.com/watch?v=FnIf0JJWekU mille sarnaseid rohkem ja rohkem nüüd tehtud on :)

Heitke pikali ütles ...

Sain just äsja teada, et Poola kaasaegne ja väga terava vaimuga filosoof, kelle eestikeelset esseekogu ma parasjagu loen, suri mõned päevad tagasi, 17. juulil, 81. eluaastal Inglismaal Oxfordis.

Ise olin just jõudnud ühes nendest esseedest lõpulõiguni, mis minu meelest puudutab väga otseselt siinset toredat debatti põneval teemal. Tsiteerin:


Vabadus mingite piiranguteta poleks vastuvõetav. Kindlasti kiidab enamik meist heaks, et mõned teod, mille eest varem karistati, ei too enam kaasa karistust, vähemalt tsiviliseeritud riikides (näiteks nõidumine või homoseksualism). Keegi terve mõistusega inimene aga ei nõua, et meil oleks vabadus sõita autoga kas vasakul või paremal teepoolel, just nii nagu meile parajasti meeldib. Paljudes maades kurdetakse, et lastel on koolis liiga palju vabadust, aga liiga vähe distsipliini ning selle all kannatab nii õpetuse tase kui moraalne kasvatus. Pole üldse kindelgi, kas väikesed lapsed tahaksid suurt vabadust (sirgudes see soov küll tugevneb); väikesed lapsed pigem soostuvad loomupäraselt sellega, mida täiskasvanud neile räägivad ega soovi, et peaksid ise valikuid tegema. Ka me ise, täiskasvanud, jätame paljudes asjades valiku teiste teha; me ei tunne end kindlalt ja tahame nõu ekspertidelt, ehkki teame, et mitte kõik eksperdid ei ole usaldusväärsed. Me teame, et õige valik sõltub tihti asjaga kursis olemisest, aga keegi ei saa kiidelda, et tal on ammendavad teadmised kõigis valdkondades, kus valikuid peab langetama. Meil on vabadus, aga eelistame seda mitte kasutada, kui asi puudutab probleeme, mida me ei tunne.

Ühesõnaga, pole üldist reeglit, mis piiritleks, kui palju vabadust on meile hea. Vahel arvame põhjendatult, et vabadust võib olla liiga palju, mitte ainult liiga vähe ja et vabadus väljaspool teatud piire on kahjulik. Kindlasti on ohutum, kui seadus on liberaalsem ja patustab pigem vabaduse üleküllusega kui puudujäägiga, jättes kodanike määrata vabaduse piirid; aga sedagi reeglit ei saa aktsepteerida ilma piiranguteta.

-- Leszek Kołakowski, “Vabadusest”, ee kogumikus “Miniloengud maksiprobleemidest”, poola keelest H. Lindepuu, Hendrik Lindepuu kirjastus, Laiuse 2007.

http://en.wikipedia.org/wiki/Leszek_Ko%C5%82akowski

Puhka rahus, tark mees! Sinu sõnad ei langenud kurtidele kõrvadele.

Unknown ütles ...

Zeitgeisti filmid mõjusid mulle nii veenvalt et ma lausa regasin ennast eesti zeitgeisti foorumisse ära ja puha aga see eelnev "hull" siin muutis mu meelt ja ma enam ei lähe sinna foorumisse tagasi mitte kunagi!

Waffa ütles ...

kaido tean mida sa tunned :)

Olin isegi kunagi sellistest filmidest vaimustunud, vaatasin ja kuulasin Alex Jonesi jms kui 18-20 olin .. siis aga hakkasin tänu ühe kordsele psühheteelilisele kogemusele mõtlema ning avastasin millist jama need "valgustajad" tihti ajavad kasutades tihti õigeid fakte ja väikseid kavalaid valesid (või siis pooltõdesid või "unustades" osa olulist infot mainida luues teise pildi asjast jms). Kohe peale seda jäid silma ka sellised hullukesed kes mööda internetti ringi trollivad ja enda arust inimesi "valgustavad". Muidugi paljud suht ärilistel eesmärkidel teevad sest nagu me kõik teame, millist raha nede tasuta filmide ja organisatsioonidega tehakse. Kirik on iseenesest kõige parem näide, sektid nagu saiontoloogia jms järgnevad.
Seal Zeing filmis (lisaks muule) nad ka kuidagi kavalalt lähevad mööda narko teemast (WoD) selle õiges tähenduses (ma ei saa aru kuidas USA'st rääkides/"paljastades" sellest võimalik mööda minna on). Orig. foorumis avastasin, et nad suht oma ülemaailmset sekti tegelikult loovad, kuhu loomulikult meeli vabastavad draagid ei sobi mitte mingil juhul. Mitte, et ma siinkohal tahaks öelda, et enamus draagid meeli vabastavad on või, et need vähesed mis seda tegema peaksid töötaksid samamoodi kõikidel inimestel, ei tööta. Kõige ohtlikumad on nad neile kes on oma radikaalse reaalsuse loonud ning on selle suhtes surmkindel ja ei ole nõus seda muutma. Inimene kes arvab, et ta "teab" kõike ei tea aga tegelikult essugi ning just temal on oht mitte õppida uusi olulisi teadmisi või arusaamu maailma ning reaalsuse kohta.

Aga rääkides uutest liikumistest jms ma nüüd tõttan ühele pikale üritusele Vilniusesse http://yaga.lt/programme.html :)

Unknown ütles ...

Zeitgeisti filmid mõjusid mulle nii veenvalt et ma lausa regasin ennast eesti zeitgeisti foorumisse ära ja puha aga see eelnev "hull" siin muutis mu meelt ja ma enam ei lähe sinna foorumisse tagasi mitte kunagi!

elektritsaabtasuta.blogspot.com ütles ...

1.See Kaido on täitsa debiil kui ajab suust välja sellist sitta...
2.Waffa ja Mart on omadega põhja käinud inimloomad ja narkodiilerid,ning sestap ajavad siin oma narkopropagandat.
Narko diilerid on perverdid!!
Waffa ja Mart on debiilid...
Elagu konkurents!

Anonüümne ütles ...

Mulle on need kanepiülistajad alati mingite pühendunud sektantidena tundunud... Tundsin ühte kolmekümnedates endist alkohoolikut, kes ülistas kanepit kui ainuvõimalikku vahendit, mis teda sellest pahest selgeks ravis. Üritas mind kah kangesti seda suitsetama meelitada, kuid nähes, et ma ei võta edu, jättis rahule. Tema uimane oleks ja tuim pilk ei reklaaminud just kah erti seda imerohtu. Hiljem pole temast enam midagi kuulnud.

Lugedes siin seda pikka vaidlust kanepi üle, ja nähes, kui kirglikult kanepit ülistatakse, siis ilmselt on teatud noorteringkonnad kanepi omale usutunnistuseks võtnud ja vaielused nendega on sama tulutud kui ususõjad.

Ise arvan lihtsalt, et mida vähem inimene millestki sõltub (eriti mis puudutab kõikvõimalikke psühhotroopseid aineid), seda vabam ta on.

Ma ei eita, et nende proovimine võib maailmatajule uue suuna anda ja näha ümbritsevat teises valguses, kuid mõnele arenemata mõistusele võib see "teine maailm" niivõrd meelitavaks muuta, et ta eelistabki hõljuma jääda.

Haamer on mõeldud naelte tagumiseks, aju on mõeldud mõtlemiseks. Kasutagem siis seda.

P.S. ei sooviks rohkem sellel teemal peatuda, lihtsalt pisut mõtteid avaldada.

Unknown ütles ...

"See Kaido on täitsa debiil kui ajab suust välja sellist sitta..."


selgelt näitab millised "intelligentsed" lapsed selles liikumis on.mina jään välja.lasteaed ma ytlen

Unknown ütles ...

"See Kaido on täitsa debiil kui ajab suust välja sellist sitta..."


selgelt näitab millised "intelligentsed" lapsed selles liikumis on.mina jään välja.lasteaed ma ytlen

surra ütles ...

"Kuna Rootsi narkopoliitika ja Hollandi narkopoliitka tulemused on lähedased siis on järelikult need mõlemad poliitikad (mis on täiesti vastasuunalised ju) järelikult ka õiged."

Subjektiivne.

"ÜRO näeb Rootsi riigis väidetavalt näidet, kuidas asjad peaksid olema. Alates 1977 aastast jahitakse sealmail karmide võtetega kõike, mis on seotud uimastitega. ÜRO näitab seda kui suurt edulugu: Rootsis on nende väitel väikseim kanepisuitsetajate osakaal Euroopas. Kuid isegi Rootsi fakte on lihvitud, et mahuksid ÜRO edastatavasse sõnumisse. Raport „unustab“ mainida, et Hollandis on veel vähem sõltlasi ja samuti ei pöörata tähelepanu neile 8% Rootsi õpilastele, kes nuusutavad liimi. Ülevaate meelsusele sobival viisil on mainimata jäetud seegi, et Rootsi on narkosurmade poolest Euroopas esirinnas."
kirjutab kriminoloogiateadlane artiklis "ÜRO ja WHO manipuleerivad uimastistatistikaga"
http://forte.delfi.ee/news/varia/article.php?id=19833313

Mina näen küll kogu selle narko tingel-tangeli taga alkoholi-, tubaka- ja ravimitootjate karvast kätt. Nagu on enamus sõdu peetud egomaniakkide kasumiahnuse pärast, pole ka narkosõja tekkimine teistest kuidagi erinev.

Tuletan uuesti meelde Mardi mainitud infokildu, et 1. EW ajal sai apteegist osta india kanepit, kuid pole teada mingit narkoprobleemi, seega tundub kogu värk tehislik - keela midagi ära ning seda hakatakse liigtarbima, sest ei tea, kuna uuesti saab.

Isiklikult arvan, et kui lubada inimestel kasvatada kuni kolme taime, väheneb oluliselt narkokuritegevus ja pseudoprobleemidega populistlikud jagelemised ning saab keskenduda sisulistele probleemidele nagu kultuurse kanepitarbimise viljelemine http://en.wikipedia.org/wiki/Club_des_Hashischins , tervisemonitooring, liigtarbimise ennetamine jms. tsiviliseeritud riikidele omased tegevused.

Soovin seniks kõigile taastumist nõuka-aegsest ajupesust ja kommetest. Inimvabadus on siinkandis uudne väljend ja sellega harjumine võtab loomulikult aega.

Anonüümne ütles ...

lugesin selle kommentaariumi siin diagonaalis läbi ja tuleb tunnistada, et Strandbergil oleks olnud targem tunnistada kohe alguses, et ta ei tea sellest teemast eriti palju ja ei soovi seda kommenteerida. kui kodutöö on tegemata, siis võib vaidlemine pädevamate oponentidega halekoomiliseks kujuneda. inimene ei saa olla igas teemas tugev, sest ööpäevas on 24 h, ja võiks seetõttu jääda oma liistude juurde.

elektritsaabtasuta.blogspot.com ütles ...

Martin Helme paneb punkti sellele loole Delfis:
"Martin Helme:Ütleme lihtsalt ei!"
25.Juuli 09.
sama lugu on üleval www.syndikaat.ee

Kanepi diilerid ehk
pederastid ahju!

Elagu konkurents!

elektritsaabtasuta.blogspot.com ütles ...

narkodiilerid=pederastid

Narkodiilerite ehk pederastide vastu tuleb seista resoluutselt,selle kohta on
Eesti Iseseisvusparteis artikkel:
"EIP pressiavaldus:Eesti Iseseisvuspartei seisukohavõtt homoseksualismi küsimustes".
Elagu konkurents!

Unknown ütles ...

Tere lugupeetud!
Olen seda asja siin siis ka lugenud ja mõelnud. Jah kahjuks Marek on jätnud tegemata kodutöö. Ise ma kanepit ei tarvita, pigem kerge õlle sõber. Olen ka nõuka aegne. Arvasin ennegi et kõik narkodiilrid tuleb oksa tõmmata ( arvan seda siiani nende kohta kes narkotsi lastele müüvad). Aga lugedes seda blogi siin ja esitatud artikleid ning võttes arvesse tõest fakti et senine narkopoliitika pole tulemuslik, hakkasin arvama et vist oleks mõistlik ikkagi rakendada teisi meetmeid, nagu Mart on välja pakkunud. Tundub kuidagi mõislik ja loogiline.
Päikest ja rahu kõigile.

elektritsaabtasuta.blogspot.com ütles ...

22.56-le
Narkodilerid on väärastunud inimesed ja sestap nad propageerivad saasta mille nimeks on kanep...
KANEP ON SAAST!
KANEP ON SAAST!
KANEP ON SAAST!
Õnnelikud on need kes pole astunud sita sisse ehk alustanud suitsetamist...
SUITSETAMINE ON RÕVEDUS!
SUITSETAMINE ON DEBIILSUS!
SUITSETAMINE EI TEE MÕNU!
SUITSETAMINE ON AJA RAISKAMINE!

KES ALUSTAS SUISETAMIST SEE PROOVIB KA SITTA MILLE NIMEKS ON KANEP!!
PASK ON PASK,POLE VAHET KAS SELLEKS ON TUBAKAS VÕI KANEP!!!
Sa jyri vaata Delfis olevat artiklit:
"Martin Helme:ütleme lihtsalt ei!"
25.juuli 09.
ja siis räägime edasi...
Elagu konkurents!

Anonüümne ütles ...

Tundub, et "THEZEITGEISTMOVEMENT1"l jälle ravimid võtmatta.
Ei tea mida ta selle helme häbistamisega siin üritab saavutada (kui keegi haige inimene midagi promob siis ta häbistab ju paratamatult seda mida promob)? Helme küll nii sügava puudega ei ole kui see tegelane. Teine isegi oskab miskit mõistlikku rääkida... kui ta veel oma foobiatest ka üle saaks ning piibli asemel muud tihedamini loeks..

Kuid samas siin jagan eelnevate inimestega sama arvamust, THEZEITGEISTMOVEMENT1 võib vabalt olla kellegi palgaline kes siin oma lollustega teemat soperdab kellegi tellimusel - ehk siis troll :)

elektritsaabtasuta.blogspot.com ütles ...

16.09
On arvatavasti vaimuhaige KAPO ametnik kes paigutab terveid inimesi hullumajja...
Inno ja Irja blogis sellest pikk lugu kuis terveid inimesi hullumajja pannakse...
Elagu konkurents!

Anonüümne ütles ...

Küll ajab ikka naerma kui inimesed Inno ja Irja blogi toovad nagu mingi olulise infoallikana.. mis järgmiseks? elu24, kesknädal ja gossip.ee vms kui allikana?

ei noh, liiga naljakas.

Anonüümne ütles ...
Autor on selle kommentaari eemaldanud.
Anonüümne ütles ...

Kas on ikka nii, et narkootikumide ja alkoholi
tarbimine ja selle iseloom on narkopoliitika tagajärg.
Või on põhjused hariduses ja kultuuris laiemalt.
Usk ja lootus, et nõid oma pendliga lahendab probleeme
paremini kui inimene oma teadmistega ja tööga kuulub ju
tegelikult samasse valdkonda arusaamaga,
et legaalsed narkootikumid hakkavad inimesi neist
eemale hoidma.


Meil ei saagi olla mingit kultuuri ega haridust antud teemas, sest meil nimelt ei ole seda legaalselt tarvitada võimalik ja seega ka vastavalt kultuuri arendada.

Näiteks alkoholi on võimalik tarvitada kultuurselt. Muidugi - mõned varjutavad seda ilu ennast urnuks juues näiteks ja mis mitte.

Mina ei ole nõus, et mina pean vastust andma nende eest, kes ükskõik mida tarvitavad ebakultuurselt. Ma keeldun omaks võtmast, et kellegi teise tarbimiskultuur iseloomustab ka
minu oma. Aga tema muidugi tehku mis talle sobib.

Asi ei ole selles, et ma teda mingil tingimusel aidata ei sooviks - soovin ikka. Aga selleks peab ta enne seda ise ka soovima. Ükskõik mis aine ei tee inimest - inimene teeb ennast ise ikka. Ja kui ta on juhmivõitu ning ennasthävitav, siis leiab ta igal juhul endale mingi mooduse seda teha. Legaalselt või mitte.

Unknown ütles ...

"Nn. astemelauateooriat, mille järgi hakatakse kanepi järel tarbima teisi, riskantsemaid uimasteid,
ei toeta mingid faktid ning uimastidiskussioonis seda vastavalt ei käsitleta."
Dipl.-Psych. Roland Simon
e-mail: simon@ift.de
Kanepi regulaarne intensiivne tarbimine ning sellega seotud probleemid: kontseptuaalne raamistik ja andmeanalüüs EL-i liikmesriikide kohta, uuringu lõppraport:
http://www.emcdda.eu.int/index.cfm?fuseaction=public.AttachmentDownload&nNodeID=5746&sLanguageISO=EN

Uuringute tulemused näitavad "astmelaua teooriale" täpselt vastupidist.
Euroopa Uimastite ja Uimastisõltuvuse Seire Keskuse aastaid kestnud uurimuse tulemus kanepi ja heroiini suhtest näitab, et mida rohkem suitsetatakse kanepit - seda vähem on heroiini- ja opiaatide tarbijaid:
http://ar2003.emcdda.eu.int/en/page021-en.html

Seega - LUBAME kanepi.

Anonüümne ütles ...

http://forte.delfi.ee/news/teadus/meditsiiniajakiri-kanep-peaks-seisma-poeletil-olle-ja-sigarettide-korval.d?id=33824489&l=fplead

Oskate äkki kommenteerida?

Marek ütles ...

Kui rahvas tahab siis kanep ka poodi tuleb.
Demokraatia värk.
Teate küll.
Vestlesin hiljuti endise Hollandi politsejuhiga, kes ütles, et tõepoolest on vaba kanep ja muu kergem kraam, mis tegelikutl pole vabadus vaid lihtsalt dekrminaliseeritus on kurotegevust mõistagi vähendandu aga suurendanud kulutusi sotsiaaltööle nagu ka abile, mida seda kraami liigtarvitajatele anda tuleb.
Nagu alkohoolikutelegi.
Ühiskonna jaoks on see vajadus lisakulude ja lisaoskuste järele.
Nende puudumisel on ka Hollandi ametivõimudele ilmne, et asjad läheksid käest.
Väga käest.
Mistahes sõltuvusaied on probleemide allikaks ja küsimus on selels, kas ühiskond tuleb probleemide lisandumisega toime.
Hollandlased enam-vähem tulevad.
Meie ei tuleks.
Ja edasi?

Anonüümne ütles ...

MEIE ei tuleks... MIKS ?
Nagu, et jäämegi debiilide tasemele sin sest otsustame, et oleme nii lollid, madalalaubalised ja ilma igasuguse teadvuseta.. .et MEIE nagunii ei suuda nii arukad olla kui holland..
Patriootlik mõtlemine või mis..

Ning kui see ka oleks tõsi, et me nii väärtusetult lollid oleme ühiskonnana siin, et siin inimesed aru ei saaks 10 aasta jooksul mis/milleks kanep on ning hakkavad seda rohkem kasutama kui vaja.... well - seda enam tuleks see kohe siin müüki lasta.
Sest NII lollid vastasel juhul kasutavad selle asemel ju VÄGA PALJU rohkem kahjulikumat draagi nagu Alkohol.. ning ei suuda nikotiini sõltlusest lahti saada nii naljalt...
ning siis need amfetaminid mida kõik nii lihtne on leida siit eestis...
Tervishoiu nimel juba tuleks seda teha - et inimesed %liselt vähem myrgisemaid asju kasutaks.

Kui palju teate inimesi kes suitsetavad HEAD kanepit, ja siis tahavad juua sama õhtu veel hunnikut alkoholi lisaks regulaarselt ? Hmmm....

Unknown ütles ...

cara pilih sabung ayam bangkok jago pasti menang

ffredrick peterson ütles ...

Bir işletme kredisi mi arıyorsunuz? kişisel kredi, konut kredisi, araç kredisi, öğrenci kredisi, borç konsolidasyonu kredisi, teminatsız krediler, risk sermayesi vb. Veya herhangi bir nedenden dolayı bir banka veya finans kurumu tarafından bir krediniz reddedildi mi? Özel borç vermekteyiz, işletmelere ve kişilere% 2 faiz oranının düşük ve hesaplı faiz oranlarında borç vermekteyiz. İlgileniyorsanız Bizimle bugün (fredrickpetersonloan@gmail.com) bize ulaşın ve bugün kredinizi alın
Saygılarımızla,
Fredrick Peterson yatırım ekibi