pühapäev, 16. august 2009

Salapärane rongihange


Nagu ehk teate toimub hetkel hankekonkurss, mille käigus elektriraudtee on ostmas uusi elektri- ja diiselronge.
Kuna sel teemal on riigikogu majanduskomisjon pidanud mitemid arutelusid aj andud ka soovitusi siis palusin huvi tunda, mida ja millistel tingimustel ollakse hankimas. Eelkõige pakkusid mulle huvi kuidas on hanke puhul sätestatud siis hangitavate rongide efektiivsusnäitajad: hoolduskulud kilomeetri ja reisja kohta ja energiakulud ja muu selline millest otseselt sõltub ka see valik, kas majanduslikult on otstarbeks ronge pidada ja kui siis millistel liinidel ja milliste reisijate hulga puhul.
Igati põhjendatud huvi sest pärast rongide soetust hakkame meie teiga nende ülalpidamist subsideerida.
Palusime majandusministeeriumist seda ministri poolt allakirjutatud korraldust, kus need kriteeriumid on paika pandud.
Vastus riigikogu liikme päringule on enam kui üllatav (saabus 14. augustil) k.a.):

Tere,
Vabandan vastuse viibimise pärast. Tuginedes RHS par. 55 lg3 ning AvTS par.35 lg 1 p10 ja p17 ei ole meil kahjuks võimalik küsitud dokumente edastada kuna hankemenetlus on käimas.
Parimat,
Julia Bergstein
Transpordi investeeringute talituse juhataja


Riigihangete seaduse paragrahvi 55 lõige 3 on selline:
(3) Sidepidamine ning teabe vahetamine ja säilitamine peab toimuma viisil, mis tagab andmete terviklikkuse ning pakkumuste, hankemenetluses osalemise taotluste ja muude dokumentide konfidentsiaalsuse ning selle, et hankija saab avada pakkumused ja hankemenetluses osalemise taotlused ning tutvuda nende sisuga alles pärast nende esitamise tähtaja möödumist.

Kommentaar: ametnik pole vist aru saanud, et m ei küsi mitte pakkujate andmeid vaid riigi tingimusi selle kohta mida hangitakse. See pole ju omati mingi salajane insener Garini hüperboloid, mida riigikaitselistes huvides tellima hakatakse!
§ 35. Teabe asutusesiseseks tunnistamise alused


10) teabe tehnoloogiliste lahenduste kohta, kui sellise teabe avalikuks tulek kahjustaks teabevaldaja huve või sellise teabe asutusesiseseks kasutamiseks tunnistamine on ette nähtud eraõigusliku isikuga sõlmitud lepingus;
17) teabe, mille avalikustamine võib kahjustada ärisaladust;

Kommentaar: ka need põhjendused jäävad arusaamatuks, sest kuidas saab riigi hangitavate rongide majanduslike ja energeetiliste ning efektiivsusomaduste nimekiri olla ärisaladaus. Kelle ärisaladus? Ja kas riik kui selle teabe valdaja (majandus-ja kommunikatsiooniministeerium) tunneb tõesti, et juhul kui riigikogu liige saab teada, millistel alustel rongid hangitakse kahjustab see ministeeriumi huve? Millised need huvida saavad olla? Et mitte teada anda kui kehv või asjakohatu on see hange või milline see huvi siis on?
On selge, et selle hankega kujundatakse raudteetranspordi kulude ulatus ja iseloom järgmisteks aastakümneteks.
Sellised lood on meil selle salapärase riigihankega rongide asjus. Palun teadmiseks võtta ja huvi tunda!

12 kommentaari:

Riik ja raudtee ütles ...

Kõige masendavam asja juures on see, et diiselrongid hangitakse kapitalirendiga mis teeb need poole kallimaks kui kohe välja ostes...
Samas peaks riik otsima võimalusi ja analüüsima kas raudteed tasub edasi elektrifitseerida või mitte.

Riik ja raudtee ütles ...

Lisaksin siia veel uuringu tulemused
Reisijateveo korraldamine raudteel - kulude arvutused, kui vedu teostab üks operaator ühtse veeremi pargiga

http://www.mkm.ee/index.php?id=356354

elektritsaabtasuta.blogspot.com ütles ...

Hea ja asjalik lugu küll jah...
aga kuidas siis ikkagi jääb päiksepaneelide ja tuulikute hankimisega?
Kas Marek Strandberg ühineb asjaga:
TASUTA ELEKTER IGALE EESTI KODANIKULE-see on kirjas innojairja.blogspot.com postituse
"Peeter Võsa Rakvere linnapeaks!" kommentaarides ?
Elagu konkurents!

Margus Saar ütles ...

Mille pärast peab olema sellises väikeses riigis nagu Eesti olema kaks infrastruktuuri valdajat-EVR Infra ja Edelaraudtee Infrastruktuur(eraomandis)? Paljude kodanike ootuspärane soov on ikkagi see, et Edelaraudtee infrastruktuur kuuluks riigile või AS EVR Infrale.

MetsasJooks ütles ...

Tõlgin teile Julia Bergsteini meilivastuse riigikogu liikmele. Tõlge on tarvilik, kuna tavamõistus keeldub postituses toodud olukorda uskumast:

"Igasugune elektri- või diiselrong justnimelt ongi insener Garini hüperboloid. Kuna 99,9% maksumaksjaist ei hooma kaasaegse rongiehituse peeni nüansse, siis köhigu nad rongide subsideerimiseks klotsi, kuni kõngevad.

Need vähesed maksumaksjad, kes teavad, kuis rong töötab, maksku ikkagi. Seda karistuseks selle eest, et nad õigel aal rongiliikluse semukraatiasse investeerimist vajalikuks ei pidanud.

Armsad maksumaksjad! Ärge pahandage, et me teie raha ebaotstarbekalt või küsitaval otstarbel kasutame. Valige meid ikkagi! Meie oleme ilusad, targad ja värsked! Kui meil riigivalitsemise raha otsa saab, küsime teilt juurde. Ja kui teil peaks raha otsa lõppema, müüme Eestimaa tükkis metsa ja maavaradega jupphaaval välisinvestoreile maha. Aga teie sõitke seni rongidega, sõitke kohe palju ja kaugele :P"

Lugupidamisega,
MJ
Diplomeeritud hanketõlk

Sander ütles ...

Rääkides raudtee transpordist üldiselt: miks ei uuendata Tallinn-Tartu vahelist raudteed, et seal oleks võimalik rongidel sõita 120 või isegi 160 km/h? See oleks mõnes mõttes isegi alternatiiv 4-realisele Tallinn-Tartu maanteele, sest korraliku raudtee olemasolul väheneks maantee koormus oluliselt. Lisaks on see raudteelõik oluline osa ka Rail Baltica jaoks. Äkki saate anda väikse ülevaate Eesti raudteevõrgu tulevikust?

Anonüümne ütles ...

to Sander
Tallinn-Tartu raudteed just praegu rekonstrueeritakse nii et 2011 aasta lõpuks saaks antud lõigul reisirongid liigelda kuni 120km/h.

Sander ütles ...

Ok, pole sellest kuulnud. Vabandan, minu viga. Äkki on mõni link anda selle kohta, väike lisalugemine oleks päris huvitav. Suured tänud!

elektritsaabtasuta.blogspot.com ütles ...

Te Marek Strandberg olete ju Roheliste esindaja miks teile nüüd
see raudtee asi korda läheb?
Miks mulle on jäänud mulje,et te hoiate eemale rohelise energia populariseerimisest ja propageerimisest?
Mida kostate selle kohta:
TEADLASTE HINNANGUL LANGEB MAAPINNALE NII SUUR HULK PÄIKESEENERGIAT,ET EESTI-SUURUSEST ALAST PIISAKS KOGU MAAILMA ENERGIAVAJADUSE RAHULDAMISEKS-
see on kirjas www.arileht.ee
artikli "Elumajad ehitatakse päikese abiga elektrijaamadeks"
07.märts.07 ?
Vaata ka www.ap3.ee
artiklit "Päikeseküte kogub kasutajaid" 21.07.04
Minu arvates meil pole vaja rahuldada kogu maailma energia vajadust aga piisab kui anda TASUTA ELEKTRIT IGALE EESTI KODANIKULE-see on kirjas innojairja.blogspot.com postituse
"Peeter Võsa Rakvere linnapeaks!" kommentaarides...
Elagu konkurents!

Anonüümne ütles ...

to Sander

Link remonditööde kohta EVR infra kodulehel:
http://www.evr.ee/?id=31298

Kristjan ütles ...

Ja Rahandusministeeriumile meeldib ka vassida seoses UUTE RONGIDE HANKEGA. Kogu info on peidetud AVALIKU TEABE seaduse taha aastani 2014. Kas on ikka midagi tõsisemat varjata???
http://fin.ee/index.php?id=82988&op=doc_details&dok_id=183113&asutus_id=1

Anonüümne ütles ...

Mina soovitaks esmalt tekstis kirja-ja komavead ära parandada. Häbi lugeda, et riigikogu liige on kirjaoskamatu.