reede, 23. oktoober 2009

Kas rohelised on tsentrist vasakul või kus....


Roheliste roll on pakkuda vasak-parem tasandil toimuvale poliitikale kolmandat mõõdet. See mõõde puudutab meid kõiki ühepalju ja võrdselt. See mõõde on küll vähetajutud aga siiski oluline, sest selle mõõtme nimi on loodus.
Johann Wolfgang Goethe: "Loodus nalja ei mõista, ta on alati aus, alati tõsine, alati karm. Tal on alati õigus. Vead on inimeste pärusmaa.". Nagu näete teati seda juba ammu. Märkama ja aru saama on hakatud hiljaaegu. See ongi rohelise poliitika üks alustest. Võtke või jätke.


...või on Eesti rohelised üldse raskelt määratletavad sellel vasak-parem skaalal, mille ajalooline taust on ammusest ajast. Sellest ajast, kui Läänemaailma tegevusel ei olnud looduse piire ees. Looduse piirid on üldse suhteliselt hilistekkeline. Piiridest jooksime me inimkonaga üle 1987 aastal. See on arvutuslik. Siis hakkas inimkond kasutama loodusressursse rohkem kui Maal neid pakkuda oli. Täna on inimkonna Maakasutus 1,4 korda suurem kui Maal pakkuda on.
See aga ongi tänaste roheliste, vähemalt Eesti roheliste, üks peamisi probleeme, millega tegeleda.
See pole niivõrd küsimus vasakust või paremast ilmavaatest vaid küsimus hoopis teistest väärtustest. See ongi poliitilise mõtte hoopis kolmas, roheline, mõõde.

On hea, et erakondade ümberkujunemise jutt on selle teema taas avalikkuse ette toonud. Nii ongi kohe lihtne öelda, et klassikalises mõttes vasakpoolne või parempoolne Eesti Roheliste erakond pole. Meie põhimõtete hulgas on looduskapitalism, ehk siis arusaam sellest, et majandamise mõõtmise aluseks on kapitaliarvestus ja vajadus kapitali säilitada/kasvatada. Aga selle kapitali hulka tuleb arvata ka looduskeskkond.

Sellest arusaamast tulenevad ka teatud järeldused, nagu näiteks vajadus eelistada tarbimise ja ressursikasutusega seotud makse isikumaksudele.
Isikumaksude mõõdukuse põhimõte pole aga vasakpoolne arusaam. Seda enam, et ka Eesti sotsialistid on teatanud oma soovist juurutada astmeline tulumaks. Seda oludes, kus näiteks Soome rohelisest tööminister ütleb selgelt, et Soome jaoks on astmeline tulumaks saanud probleemiks kuna moel-teisel on muutnud sotsiaalhoolekandesüsteemi jäigaks, läbipaistamatuks ja teatud mõttes juhitamatuks.

Mõelge ka ise: keerulistes oludes on ju kõrged isikumaksud need, mis teevad inimese ettevõtjale kalliks ja muu tegevuse, näiteks toorainekasutuse, odavaks. Nii see siis juhtubki. Sellises lahenduses pole aga midagi innovatiivset vaid pigem tagasiminek kaevandustel ja suurtootmisel põhinevasse ühiskonda.

Niipalju sisi roheliste seosest vasakpoolsusega. Samas ei lahenda kõrged isikumaksud aga ühelgi moel tänase maailma tegelikke probleeme, mille keskses on loodusvarade ja -võimaluste ületarbimine ning energiavarude ning sellega seotud mugavuste ebaühtlane jaotumine maailma riikide ja rahvaste vahel.

Siit tuleneb ka Eesti roheliste sotsiaalne mõõde, milleks on naturaaldemokraatia ehk püüe, et kõigile siia sündinud ja sündivatele inimestele oleks tagatud heaolu ning selle saavutamiseks vajalikud tehnikad ning loodusressursid. Võib tunduda ehk liialt tehnilise sõnastusena kuid sisuliselt tähendab see seda, et me eluks pole vaja mitte ühepalju või ühtlustatult rahalisi vahendeid (vasakpoolne hoika) vaid ikkagi võrdselt mulda, vett ja õhku ning energiavoogudele ligipääsu ning nende mugavuseks muundamiseks vajalikke tehnikaid. See viimane ongi roheline sotsiaalse võrdsuse arusaam. Taas erinev Eesti sotsialistide omast, kes on olnud ülimalt kriitilised ressursimaksude ja tarbimismaksude tõusude puhul ja sidunud just neid samme nii hinnatõusude kui sellega kaasneva ebavõrdsusega.
Tegelikult on roheliste sooviks väärtustasakaalude muutmisega loodav uus majandussuhete ja tasakaalude olek, mis on võrdsete võimaluste tekitaja nii riigiti kui üleilmselt.

Enamgi, meie tänaseks veendumuseks on, et rahvastikuplahvatust ei ohja mitte haigused või sõjad, nagu küünikud arvavad, või siis arenguabi, nagu loodetakse vaid ikkagi loodusvarade, energia ja seda mugavuseks muutvate tehnikate ühtlane kättesaadavus. Isikliku heaolu saavutatavus ja saavutatus oli ju ka see, mis näiteks Eesti iibe negatiivseks muutis. Nii on juhtunud ka mujal arenevates riikides.

See on osa neist põhimõtetest, mis rohelisi poliitmaastikul hoiab. Nagu näete ei ole tegu ei selge vasak ega parempoolusega vaid hoopis uue mõõtmega. Nii on rääkida erakondade liitumisestki üksjagu ennatlik sest mistahes liitumiseks oleks vaja jõuda ühiste aluspõhimõteteni. Täna on Eesti poliitväljakul olemas x ja y telg. Rohelised toimetavad aga valdavalt z mõõtmes. Ehk oleks tõesti viimane aeg lamedast poliitikast ruumilisemaks muutuda.

9 kommentaari:

urk ütles ...

tarbimismaksud... kas tuleks ka vahet teha, MILLE tarbimise?
Ja kuidas lahendada toidu(ainete) edasi-tagasi vedamise probleem, mis on ju ka keskkonnale kahjulik?

Marek ütles ...

Ikka tuleb vaet teha.

Toiduprobleemil on aga mitu tahku.
Paljud võtmed on Euroopa põllumajanduspolitika kapis.
Põllumajandustootmise subsiidiume tuleb võrdsemaks alandada ja samas tuleb eelistada väiketootjaid, kelle just kohalikku rolli tuleb toetada.
Mis meid ees ootab, kui me kohalikku majandust maailma kõige võimakamas tarbijaühiskonnas...Euroopa Liidus nimelt...ei edenda, saab näha siit

urk ütles ...

mis tähendab siis suure-hea-odava-supermarketi usu pööramist. Või tekitaks nad pikapeale nn kohaliku kauba letid, nagu McDonald's rohelist kraami tarvitama oli sunnitud hakkama?
Ja pöörata tuleks ka tasapisi tekkiv usk, et hea on see, mis ei rikne? Rohelise Värava lihakatse sitikatega oli väga hariv. Mina näiteks olin küll naiivselt arvanud, et LASTEvorsti sisse ikka puhtamat kraami pannakse. Tuhkagi.

Anonüümne ütles ...

Tere hilisõhtut, Marek Strandberg.Mind on ikka huvitanud, kuidas suhtuda väikerahvustesse rohelises kontekstis?Kui me arvame looduse olevat haruldased ja kadumisohus fauna ja floora,kas me ei peaks sama mõõtmega suhtuma ka väikesearvulistesse inimkultuuridesse? Jaak Vackermann;jaakv@hk.tlu.ee;55678563;Laatsi talu,Nissi vald,Harjumaa.Päikest silma ja südamesse!

Anonüümne ütles ...

Tere,

möistlikud mötted siin.
Mida arvad aga situatsioonist yldse? TMS-s oli Madissonilt valus artikkel olukorra kohta riigis ja eriti eetika ja moraali puudumisest, haugimälust ja rahva madalast IQ-st. Sest kuidas seletada, et ikka ja jälle valitakse tagasi end kymneid kordi kompromiteerunud tegelased vöi siis parteide peibutuspardid? Ahastus tuleb peale.
Kas pole tunnet tulnud, et aitab, selle lollikarjaga enam ei jöua?

Marek ütles ...

Väikerahvaste võlu ja tähendus ongi just mitmekesisuses.
Nagu elusas looduseski on mitmekesisus kultuurideski võtmeküsimusega.
Väikerahvaste ja põlisrahvaste lood ja sotsiaalsed suhted hoiavad tegelikkuses ju toimimas ka suuremaid kultuure.
Kultuuriline, majanduslik ja poliitiline mitmekesisus ja selle sallimine on eelduseks, et mõistetaks ja saadaks aru ka looduslikust mitmeksisisusest. ja loomulikult ka vastupidi.

MetsasJooks ütles ...

Tänan nädala õppematerjali eest (Big Box Mart).

Lastele on tunduvalt lihtsam maailmamajanduse toimimist seletada säänse väikese lõbusa õppematerjali varal.

Mina isiklikult oleksin küll ääretult kurb, kui rohelised sotsides lahustuksid. Kindlasti on neil erakondadel teatav ühisosa. Mitmekesisuse muutumisega üheülbalisuseks vaesub maailm oluliselt.

Ja mul on raske mõista, miks on isikute maksustamine lihtsam, kui ressurside oma. Kas poleks lihtsam alustada sellest, et suunata isikuid mõistlikule ressursikasutusele (ehitiste ja linna planeerimine, energiakasutus, toiduvalik) ning vähendada seeläbi kordades otsest raiskamist? Pisut utreerides, inimesed on siiski suhteliselt vaevaliselt taastoodetav ressurss ;)

elektritsaabtasuta.blogspot.com ütles ...

Millistest rohelistest on juttu?
Kas Soome või mõne muu maa Rohelistest?
Eestis pole küll mitte ühtegi Rohelist...
Te Marek Stranberg ei ole roheline aga vaid hoopiski kollane...sest teie sõnavõtud ei kajasta rohelist eluviisi ega taastuvenergiate kasutuselevõttu..
Kel on huvi rohelise eluviisi ja taastuvenergiate kasutamise vastu peab ise otsima vastavat informatsiooni netist...
elektritsaabtasuta.blogspot.com

Anonüümne ütles ...

Ilus (äga äärmiselt laialivalguv) jutt, aga sellest ma aru ei saa kuidas Roheliste praegune poliitika ehk tarbimise proportsionaalne maksustamine on seotud naturaaldemokraatiaga? Selleks tuleks pigem tarbimist maksustada progresiivselt. Kui kulutad energiat kuni X KWh siis maks 0 kui rohkem siis juba maksad ja mitte vähe.
Selles mõttes on Sotsiaaldemokraatlik idee võtta rikkamatelt rohkem raha ära palju naturaaldemokraatlikum. Kui raha pole ei saa seda ka looduse kurnamiseks kasutada.