pühapäev, 17. jaanuar 2010

Poliitilistest liikidest ja mitmekesisusest ning taastuvenergiast


Energiavoo juhtimine demokraatlike vahenditega ei pruugi alati anda sobilikke tulemusi.
Selleks, et demokraatia ja poliitline mitmekesisus toimida saaks on vaja energiakasutuses teha tõsiseid korrektuure. See kasutus peab saama taastuva iseloomu, nimelt.


Abu Dhabis on hetkel toimumas Rahvusvahelise Taastuvenergia Agentuuri (IRENA) käivitamisega seotud rahvusvaheline koosoelk. Täna on selle loomise initsiatiiviga liitunud 142 riiki. Taastuvenergia kasutamise tähendus on siiski laiem kui pelk looduse säästmine.
Püüan siinkohal veidi avada seda kuidas poliitiline liigirikkus ja energiakasutuse iseloom omavahel seotud on.

INIMESED SOOVIVAD VAHETUMAT OTSUSTAMISÕIGUST..teisalt politoloogid noomivad jälle, et üheteemaerakonnad ei löö läbi. Äkki on olukord aga vastupidine? Vähemalt nende politoloogide arvamuse asjus.

Ühiskonna elurikkuse huvides vajame hoopis rohkem selge suuna, kava ja valdkonnaga poliitilisi liikumisi. Õigem oleks öelda: poliitilisi liike. Ehk näiteks pole roheliste väidetav ühekülgsus mitte probleem, vaid võimalus suunata ühiskond mitmekesisema arengu teele. Kui sageli lahkutakse arsti juurest tõdemusega, et hea küll, ravimisega tulite toime, aga muidu olete te ikka väga kehv torulukksepp või sootuks saamatu elektrik?

Rassid, rahvad, riigid?

Loodus on inimesele hea paik, kuna selles on piisavalt liigirikkust. Erinevate liikide ja nende omavaheliste seoste rohkus on tagatiseks, et ka meile, inimestele, on olemas liigina sobilik ökonišš.
Igal liigil looduses on oma bioloogiline programm ja käitumismuster. Sellel põhineb meie suur kodu, oikos (kreeka k kodu), ökosüsteem. Inimene on selle kõrvale loonud teise kodu. Tehismaailma, ökoloogilis-poliitilise süsteemi. Seegi on omamoodi oikos.
Kes või mis on selle tehismaailma liikideks? Rassid, rahvad, riigid? Pigem ei. Demokraatlikus ühiskonnakorralduses on selleks näiteks erakonnad. Seda kui poliitilised liigid, millele on ühiskondlikus kokkuleppes sattunud eriomaseid õigusi ja võimu. Aga selged poliitilise liigi tunnused on ka ettevõtetel ja kõigil inimeste kokku lepitud organisatsioonidel. Organisatsioonidel, mille tegevuse viisi ja eesmärki on sisse pandud inimese tahet, väärtusi ning huvisid.

Supp, milles keevad erakonnad

Looduses pole universaalliike, mis oma sisemises suhtes suudaksid kehtestada kogu liigirikkuse ulatust. Ometi panustame me sageli inimühiskonnas organisatsioonidele, mis peaksid lahendama kõik küsimused. Erakondadele, millel peaks olema universaalne võime leida lahendusi kõigile küsimustele, ettevõtetele, kust tahame ühest kohast kätte saada kõikvõimalikud teenused.
Poliitika protsessina pole aga muud kui üks paljudest inimesele teada olevatest tehnoloogiatest. Tehnoloogia võimu kogumiseks ja rakendamiseks. Sellega lähedane on üks teine tehnoloogia – religioon – nimelt oma institutsionaalses vormis.
Poliitikaski näeme erinevaid tehnoloogilisi lahendusi: ainuvõimu ning päritava võimu erinevaid variante, aga muu hulgas ka demokraatiat, mis on erinevate poliitiliste tehnoloogiate supp. Supp, milles keevadki siis muu hulgas ka erakonnad.

Kus me toitumas käime?

Universaalsete erakondade ja äriühingute (ökonoomilis-poliitiliste liikide) rohkus ongi ehk üheks põhjustest, miks viimase paarisaja aasta jooksul (kui erakonnad poliitiliste liikidena on muutunud aina universaalsemaks) on energiat ning materjale aina rohkem kontsentreeritud ja liigkasutatud. Looduse reservide rohkus on andud selleks ohtralt võimalusi. Omaloodud tehismaailmaga hakkama saamiseks on meil selgelt vaja teistsugust poliitikat ning sealhulgas arukal moel maha keerata ka see aine ja energiavahetuse vunk, mis tänaseks on tekitatud.
Täna kütame granaatidega kaminat. Üleilmsete tülide vältimiseks on vaja vältida üleilmseid huve. Energia ja materjalivarudel põhinev üleilmastuv huvi hoiab üleval ka üleilmseid tülisid. On selge, et kui näiteks Ameerika Ühendriigid tuleksid energeetiliselt toime vaid omal territooriumil, lakkaks mõne aja möödudes ka selle riigi globaalne mõju. Hämmastaval moel oleks see võimalik juba täna: kattes 300 x 300 km suuruse ala päikeseelektriliste paneelidega, saaks see ühiskond kogu enda tarbitava energia vahetust päikesevalgusest.
Aga sealsed ökonoomilis-poliitilised liigid on harjunud kaugemal toitumas käima. Iraagis ja Afganistanis näiteks.

Ühiskondlik ühekülgsus

Vastupidiselt tavaveendumusele julgen öelda, et universaalsete poliitiliste liikide ajastu peaks mööda saama. Eesti sisekaemuses arvavad poliitikauurijad, et iga erakond peaks olema võimalikult mitmekesine oma tegevuste ja lubaduste ulatuses. See aga ei vii paraku mitte muutusteni mitmekesisuse suunas, vaid ühiskonna ühekülgsuseni.
Siinkohal joonistubki välja tänapäeva rohelise poliitika möödapääsmatus olla selgelt rahulikuma energia ja materjalikasutuse kaitsja, nõudja ning propageerija. Ilma selle eelduseta on kõigil poliitliikidel kalduvus muutuda samasugusteks ning luua loomult ühekülgset maailma.
Poliitiliste liikide saamatu universaalsus on Euroopa Liiduski viinud sinnamaani, et demokraatlikust protsessist on saamas ainuvalitsejate õukonnamängude võrdkuju. Avalikkusele arusaamatuil kaalutlusil valitakse Euroopa Liidu kõrgeteks esindajateks isegi nende kodumaal tundmatud inimesed. Transpordivolinikuks valitud Siim Kallas pühendab oma intervjuu rahvusringhäälingus mitte transpordiküsimustele, vaid sellele, kui kõrge ja lugupeetud ametikoha ta sai ja seda tänu heale läbisaamisele väga mitmete teiste kõrgete au- ning ametikandjatega.

Kuhu siis püüelda?

Siit üldisem küsimus: kas elurikkalt toimiva ühiskonna poliitiline pool saab üldse kunagi olla piisavalt avalik, läbipaistev ja kõigile katsutav ning igas aspektis mõjutatav? Või on lugu nii nagu vorstivalmistamisega: süüa kõlbab, aga valmistamine ajab isu pealt? Või peame esmalt püüdlema selle poole, et ühiskonna energeetiline intensiivsus oleks väiksem ja huvide tagant hakkaksid paistma väärtused?

19 kommentaari:

elektritsaabtasuta.blogspot.com ütles ...

"Kuhu siis püüelda?"
Pakun välja,et võiksime elada
ELU ILMA ARVETETA ehk mida tähendab vabadus ja sõltumatus?

Vaba on see inimene kes ei pea ostma kütust ja maksma transpordi eest,ei pea maksma toasoojuse ja elektri eest,ei pea maksma kodulaenu ja üüri eluaseme eest,ei ole sunnitud ostma toitu,ei allu meedia ajupesule ja riigivõimude sigadustele(ei maksa selliseid makse mida riigipiruka lähedal olevad mõned jätised on kehtestanud seaduseks)on lojaalne Eesti rahvusele aga mitte korrumpeerunud riigivõimudele mis teenivad võõrvõime,ei ole sunnitud igal sammul kellegile või mingi teenuse eest maksma ja ei pea kellegi heaks tegema tööd,elab oma unistuste järgi ja viib neid ellu,näiteks
http://www.scoraigwind.com/http:/ jne.

Ennemuistsel ajal inimesed kodustasid metsloomi aga veidi hiljem juudid kodustasid inimkonna...nad korraldasid terves maailmas elu sedasi,et igaüks peab rügama tööd teha või äri ajama nii,et higipull otsa ees aga ikka on igaüks kellegile võlgu,ikka peab rabama nii nagu orav rattas,igal sammul tuleb tasuda arveid-seda nimetatakse monetarismiks,kapitalismiks,liberalismiks-selletõttu kõik elanikud üle maailma teenivad pankade kaudu juute...sestap tulebki teha sedasi,et enam keegi ei peaks maksma arveid...elu ilma arveteta on lahendus kõigele...http://www.scoraigwind.com/
Religioonid on ju kah tehtud sel eesmärgil,et inimesed näiliselt leiaksid väljapääsu materiaalsest elust aga tegelikkuses jääksid sõltuvateks igasugustest arvetest ja nende kaudu pankadest-juutidest,vaata:
http://dulgerius-taliskitsingublogi.blogspot.com/2009/07/siioni-tarkade-protokollid.html
Youtube:a.David Icke-Big Brother b.The Money masters c.Money as debt
www.thezeitgeistmovement.com www.thevenusproject.com http://www.scoraigwind.com/
UUDISED ILMA AJUPESUTA ehk pööbli peedistamiseta-Nõmme raadio www.nommeraadio.ee

Ma teen ettepaneku Eesti meediale kirjutada artikleid ainult sellest kuis inimesed peaksid korraldama oma elu sedasi,et nad ei peaks maksma arveid,ei elektri,ei gaasi,ei peaks maksma kodulaenu,ei peaks ostma kütust,ei peaks maksma makse,ei peaks ostma süüa jne.Kõike seda on võimalik korraldada ja selleks tuleb rääkida aina neist
toredaist viiest asjast mis toob inimesed tagasi küladesse ja täidab kõik külad lastega,ning annab kõigile tööd:
1.TASUTA ELEKTER-katuseharja elektrituulikutel
(Rooftop windturbines)http://www.scoraigwind.com/ ja päikesepaneelidel peale tasuvusaja möödumist hakkab jooksma tasuta elekter.
Katuseharja elektrituulikute (Rooftop windturbines)http://www.scoraigwind.com/ s.o. väikesevõimsusega elektrituulikute kasutamiseks ei ole vaja tegevusluba.Teisisõnu elektrituuliku jaoks mis tagab oma kodu tarbeks vajaliku elektrivoolu ei ole vajadust taodelda luba:https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13123108&searchCurrent
§ 22. Tegevusluba
(1) Tegevusluba on nõutav:
1) suurema kui 1 MW netovõimsusega tootmisseadme kasutamise lõpetamiseks;
2) elektrienergia tootmiseks, välja arvatud tootmiseks ühe tootja poolt kokku alla 100 kW netovõimsusega tootmisseadmete abil.
Ühepereelamu jaoks ju piisab 5 kw elektrituulikust-http://www.scoraigwind.com/

Iga mees võib ise ehitada katuseharja elektrituuliku,materjalide kulu on köömes-vaata www.otherpower.com http://www.scoraigwind.com/
Päikesepaneelide ise meisterdamine Eestis on hoogu võtmas,www.saklubi.ee ja nende valmistamise kursused samuti:
http://ttysak.blogspot.com/2009/12/christmas-with-ttu-sak.html#comments
2.PEAAEGU TASUTA TRANSPORT-elektriautod ja elektriveoautod vajavad ju vaid elektrit aga elektrit saab tasuta maja katuselt katuseharja elektrituulikust...

elektritsaabtasuta.blogspot.com ütles ...

3.TASUTA ELAMUD(vaid 20 000 krooni) ei ole enam vajadust maksta üüri-talgute korras ehitatud majad päästavad meie inimesi pangaorjusest s.o. kodulaenust,vaata www.savikodu.pri.ee Pange tähele,et ehitusmaterjalide peale kulub vaid umbes 20 000 krooni-Kui mitme kuu üüriraha on see summa linnas? Kui maksad kuus kolm tuhat krooni üüri siis kusagil kuue-seitsme kuu üüri raha asemel saaksid omale kodu kus poleks vaja maksta kellegile üüri...vaba ja odavat maad leidub palju.
4.TASUTA JURIIDILINE ABI:http://innojairja.blogspot.com/2009/12/pakun-tasuta-juriidilist-abi.html
http://innojairja.blogspot.com/2009/12/rootsi-pangad-liigkasuvotjad.html

5.TASUTA PANGANDUS ehk Islami pangad ei võta laenult intresse:
http://www.idara.com/store/islamic-books/english-books/banking-without-interest/prod_846.html
http://www.sustecweb.co.uk/past/sustec12-3/bank_operates_without_interest.htm

6.Elu läheb ropult kalliks:
www.riigikontroll.ee/.../ka_40070_riigi_tegevus_energiasaastu_saavutamisel_3.06.2009_lopp.pdf -

Rahvusvahelise Energiaagentuuri (IEA) 2008. a prognoosi kohaselt
tõuseb toornafta hind maailmaturul aastaks 2030 kuni 200 dollarini
tõuseb toornafta hind maailmaturul aastaks 2030 kuni 200 dollarini
tõuseb toornafta hind maailmaturul aastaks 2030 kuni 200 dollarini (1997
püsihindades 120 $). Elektrihind ühtlustub Põhjamaadega elektrituru
avanedes ja Eesti Energia prognooside kohaselt maksab elekter 2016. a
ligi 2,5 korda senisest enam
maksab elekter 2016. a
ligi 2,5 korda senisest enam
maksab elekter 2016. a
ligi 2,5 korda senisest enam
-elama jäävad vaid põllumaa omanikud sest varsti keegi ei jaksa osta toitu...http://www.scoraigwind.com/

TASUTA ELEKTER VABASTAB SIND...
TASUTA ELEKTER ANNAB SULLE VABADUSE...
TASUTA ELEKTER ANNAB KÕIGILE TÖÖD...
TÄNU TASUTA ELEKTRILE SAAB TÄIDETUD LASTEGA KÕIK EESTIMAA KÜLAD...
http://www.scoraigwind.com/
elektritsaabtasuta.blogspot.com

elektritsaabtasuta.blogspot.com ütles ...

Maalämpöä ja aurinkoenergiaa:
http://priima.yle.fi/node/266
http://www.tekniikkatalous.fi/energia/article303221.ece
http://www.asuntotieto.com/20000i_RAKENNUS_JA_REMONTTITIETO/22000i/22800i_maalampopumppu.html
http://www.katsomo.fi/?progId=8480&itemId=11155#149531
http://www.rica.fi/index.php?article_id=646
http://www.webinfo.fi/tuotteet/l%E4mmitys
http://www.enervent.fi/main.asp?menuid=110000&langid=1
http://www.uudenmaanmaalampo.fi/lammitysmuodonvalinta.html
http://keskustelu.suomi24.fi/node/5320325
http://susannarahkonen.blogspot.com/2007/09/maalmp.html
http://www.rakennusopas.com/yritykset.html?tiedolla=maal%E4mp%F6pumppu
http://www.nordicheat.fi/maalampopumppu
http://www.ara.fi/download.asp?contentid=22493&lan=fi
http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/30508-maalammon-hyvat-ja-huonot-puolet
http://elearn.ncp.fi/materiaali/kainulainens/energiaverkko/koti_ja_energia/maaseutukoti/maalampo.htm
http://www.aurinkoenergiaa.fi/Etusivu/80/mielipide-biooljy-aurinko-ja-pelletti-sahkolammityksen-tilalle
http://www.luvianmerihelmi.fi/main.php?file=merihelmi&sivu=merihelmi&pagetitle=Merihelmi
http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1197659777
http://www.nibe.fi/Pages/41974/M10682-2.pdf
http://www.rw-putki.fi/palvelut/maalampo
http://arialsio.blogit.uusisuomi.fi/2008/11/12/tuikea-huuli-huikea-tuuli
http://www.pinseri.com/2007/07/24/aurinkoenergiaa-talteen-talveksi/
http://www.motiva.fi/taustatietoa/ohjauskeinot/direktiivit/uusiutuvan_energian_direktiivi_%28res-direktiivi%29
https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/2279/Pitkaranta_Juha.pdf?sequence=1
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/akxhref2.sh?{KEY}=TaVM+27/1992
http://www.thermia.fi/tuotteet/thermia-produktoversikt.asp
http://keskustelu.suomi24.fi/node/5112865
http://www.alternative.fi/fi/etusivu/aurinkoenergia.xhtml
http://www.rakentaja.fi/index.asp?s=/scripts/palveluhakemisto/yrityskortti.asp?id=5515
http://www.savonvoima.fi/Energiansaasto/Lammitys/Maalampo/Sivut/Maalampo.aspx
http://www.rakennuslehti.fi/uutiset/lehtiarkisto/19572.html
http://www.sulpu.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=114
http://www.aikakaus.fi/al_koulussa/artikkelipankki/maalampo_saastaa.htm
http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1204970241
http://www.pohjolanmaalampo.fi/
http://www.unelmienputkimies.com/kfm/get.php?id=17
http://www.rautech.fi/articles/621/
http://www.lahti.fi/www/bulletin.nsf/9448b3047ee76304c2256c5a001fb524/fc64249506758c55c2257658002ff99f?OpenDocument
http://www.merainfo.fi/?id=5&nid=37
http://www.merainfo.fi/?id=5&nid=38

elektritsaabtasuta.blogspot.com ütles ...

House producing more energy than it provides:
http://www.usembassy.fi/blog/2009/11/almost-no-heater-required-for-finland%E2%80%99s-high-standard-energy-efficient-housing/

http://www.digsdigs.com/beach-house-that-consumes-less-energy-than-it-provides/

http://www.climatechangecentral.com/publications/c3-views/january-2009/net-zero-homes-equal-big-gains

http://featuresblogs.chicagotribune.com/theskyline/2009/07/going-net-zerofor-effect-1stofitskind-home-in-chicago-will-produce-as-much-energy-as-it-uses.html

http://www.metaefficient.com/architecture-and-building/energy-producing-home-disguise.html

http://cleanidahoenergy.wordpress.com/2009/11/11/idaho%E2%80%99s-first-energy-neutral-home-now-under-construction-will-produce-more-energy-than-it-demands/

http://www.fashionbymia.com/Images/PressMenu/090601.pdf

http://www.gadelius.com/index.cfm?category=68&newsid=349

http://discardedlies.com/entry/?35584_

http://www.ecofuturesbuilding.com/2009/10/solar-harvest/

http://www.guardian.co.uk/environment/2009/may/21/active-house-denmark-zero-carbon

http://www.motiva.fi/files/653/es-finland_eng.pdf

http://www.eukn.org/finland/news/2009/10/Samso-Island-Is-Face-of-Danish-Green-Revolution_1027.html

elektritsaabtasuta.blogspot.com ütles ...

Elektrilaevad
Eks kütuse hind on see põhiprobleemiks ja sestap terve maailm läheb üle elektrilaevade kasutusele:
http://gizmodo.com/5452815/electric-ferry-requires-a-boatload-of-batteries
http://www.holidays-la-rochelle.co.uk/useful-information/get-around-in-the-town/the-electric-ferry-the-smuggler,2,2,194.php
http://www.rivieramm.com/article/Japanese-ship-designer-plans-zero-emission-electric-ferry-7102
http://geekapolis.fooyoh.com/geekapolis_gadgets_wishlist/4466369
http://www.made-in-china.com/showroom/amaxgroup/product-detailrqFxOaRMYfYl/China-New-Ferry-RC-Electric-Ready-To-Run-Boat-RS-30828-.html
http://willthomasonline.net/willthomasonline/Is_BC_Ferries_Missing_The_Boat.html
http://www.solarsailor.com.au/media.htm
http://www02.abb.com/global/seitp/seitp161.nsf/0/e229b91ec8b8083ec1256c7f004123c2/$file/FrontRunner_0904.pdf
http://www.byronhedblom.com/Album/Hudson.html
http://www.burkedigitalpix.com/Washingtons_Steel_Electric_Ferries.html
http://www.econogics.com/ev/evboats.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Steel_Electric_class_ferry
http://seattletimes.nwsource.com/html/localnews/2004069291_webferries13m.html
http://www.managenergy.net/products/R1173.htm

elektritsaabtasuta.blogspot.com ütles ...

Sõidukid milledele pole vaja osta kütust...sest elektrit saab oma maja katuselt.
1.http://www.alke.com/electric-vehicles.html?gclid=CNbf-d6Jh54CFUYA4wodJjsMog
2.http://www.zapworld.com/electric-vehicles/electric-cars/xebra-truck
3.http://www.milesev.com/#
4.http://www.smithelectricvehicles.com/
5.http://www.tnt.com/express/en_gb/data/news/tnt_delivers_world.html
6.http://www.reuters.com/article/pressRelease/idUS171708+27-Mar-2009+PRN20090327
7.http://electricandhybridcars.com/

elektritsaabtasuta.blogspot.com ütles ...

Miks E24(ja teised meedia väljaanded)jälle kirjutab vaid suurettevõtete huvidest http://www.e24.ee/?id=218843&com=1
Miks E24 jälle kirjutab vaid suurettevõtete huvidest ja jätab mainimata kuis mitteettevõtjad saavad tagada endale elektri ja toasooja-kuis mitteettevõtjad saavad tagada sõltumatuse energiamonopolidest.Selleks on ju annavad ideaalse võimaluse passiivmajad,nullenergiamajad,ökomajad...ja igaüks on võimeline ise ehitama väikesevõimsusega elektrituuliku mis tagab oma elamises tarvitava elektienergia koguse:
www.scoraigwind.com
www.otherpower.com
www.energy4home.com
Küllap on võimalik ise ehitada ka maasoojuspumpasid.
Igatahes majas milles on maasoojuspump ja sellele elektri saab väikesevõimsusega elektituulikust või päikesepaneelist siis pole enam vaja osta toasoojust ega elektrit.
Ja tuult on alati piisvalt veidi maapinnast kõrgemal-maja katusel on alati see 2 m/s tuult...
akud säilitavad energiat terveks nädalaks ja seda juba ei juhtu,et terve nädala on absoluutne tuulevaikus ka maja katusel...
Venemaal müüakse maasoojuspumpi ja väikesevõimsusega elektrituulikuid tunduvalt odavamalt kui Eestis...
Ökomaja saab ehitada kahekümne tuhande krooni eest:
www.savikodu.pri.ee

Tuumajaama asemel võiksite ehitada loidete energia generaatori.Iiirimaal juba teist kuud töötab loidete energia generaator,see annab 250 MW.
Kümme sellist Eesti randadesse,lisaks tuulepargid(üks tuulepark tagab 1-2% kogu Eestimaa energia vajadusest) ja tuumajaama pole vajagi.

Anonüümne ütles ...
Blogi administraator eemaldas selle kommentaari.
Anonüümne ütles ...
Blogi administraator eemaldas selle kommentaari.
Anonüümne ütles ...
Blogi administraator eemaldas selle kommentaari.
Anonüümne ütles ...
Blogi administraator eemaldas selle kommentaari.
Anonüümne ütles ...

abused shoes http://www.thefashionhouse.us/calvin-klein-polo-shirts-brand40.html australia fashions [url=http://www.thefashionhouse.us/black-red-leather-shoes-color15.html]items made from horseshoes[/url] vikings clothes
http://www.thefashionhouse.us/juicy-couture-sport-zip-jacket-and-pants-brand122.html chic junior clothes [url=http://www.thefashionhouse.us/goffo-jack-men-brand74.html]apex diabetic shoes[/url]

Anonüümne ütles ...

designer prom dresses http://luxefashion.us/pecci-funky-brand16.html domnatricksshoes [url=http://luxefashion.us/-sandals-on-sale-category84.html]converse maverick basketball shoes[/url] new look clothes shop
http://luxefashion.us/dark-grey-pants-color16.html supershoes christiansburg [url=http://luxefashion.us/denim-blue-on-sale-color7.html]wide width dress shoes[/url]

Anonüümne ütles ...
Blogi administraator eemaldas selle kommentaari.
Anonüümne ütles ...
Blogi administraator eemaldas selle kommentaari.
Anonüümne ütles ...
Blogi administraator eemaldas selle kommentaari.
Anonüümne ütles ...
Blogi administraator eemaldas selle kommentaari.
Anonüümne ütles ...
Blogi administraator eemaldas selle kommentaari.
Anonüümne ütles ...
Blogi administraator eemaldas selle kommentaari.